Jan Pavel I.: jednoduchost, lidskost, ale též výrazná křesťanská a kněžská identita

Vatikán. Kardinál Beniamino Stella, emeritní prefekt Kongregace pro klérus, je postulátorem beatifikační kauzy papeže Jana Pavla I. V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas připomíná jednoduchost, lidskost, ale též výraznou křesťanskou a kněžskou identitu tohoto pastýře, který byl po desítku let též jeho biskupem v italském kraji Benátsko.
Publikováno: 18. 10. 2021 10:45

Foto: Jan Pavel I. při inaugurační mši svaté 

Minulou středu zveřejnila Kongregace pro svatořečení dekret, jímž papež František uznává zázrak na přímluvu svého předchůdce, papeže Albina Lucianiho. Je zajímavé, že zázračné uzdravení desetileté dívky s vážnými neurologickými problémy se odehrálo ve vlasti současného papeže, vysvětluje kardinál Stella.

„Zázrak se udál v Argentině, v Buenos Aires. Před deseti lety se zde nevysvětlitelně vyléčila desetiletá dívka, dnes skoro dvacetiletá mladá žena, z vážného zdravotního stavu, který byl de facto zoufalý. Také dnes jsem se díval na videonahrávky, kde tato dívka chodí, mluví a je patrné, že se jí daří dobře. Díky víře lidí z jejího okolí, kteří se za ni modlili. Ona událost má zajisté znaky mimořádného průběhu z lékařského hlediska, ale především zde byla jedna dlouhá noc, dlouhý moment prosebné modlitby, díky němuž lze tuto událost hodnotit jako zázrak.“

Kardinál Beniamino Stella, který sám pochází ze severoitalského Benátska, zažil Jana Pavla I. ještě jako svého biskupa. Připomíná též jeho literární dílo, které může zájemcům tohoto méně známého papeže přiblížit...

„Poznal jsem mons. Albina Lucianiho jako svého biskupa, účastnil jsem se jeho svěcení v Římě v roce 1958. Jako biskupa jej milovali kněží i lidé. Oceňovali jeho velice jednoduchý, strohý a lidský životní styl, ale také jeho silnou kněžskou i křesťanskou identitu. Byl skutečným synem svého kraje – velkorysý dříč, který se plně věnoval své službě, a současně velmi lidský, usměvaný kněz i biskup. O těchto jeho rysech svědčí i známá kniha, které dal titul „Illustrissimi“, tedy „Nejslovutnější“. Jsou to imaginární dopisy, adresované významným osobnostem dějin, básníkům, romanopiscům, filosofům a podobně. Na této knize je patrná značná kulturní a literární úroveň papeže Lucianiho.“

Říká kardinál Stella, který významnou měrou přispěl ke koupi rodného domu papeže Lucianiho a jeho přeměně v muzeum.

„Dům koupila před třemi lety diecéze Vittorio Veneto. Byl jsem schopen složit potřebnou částku a souhlasil jsem s tím, že to bude veřejně oznámeno v srpnu tohoto roku, kdy mi bude 80 let. Řekl jsem si, že ve svém věku musím před Boha předstoupit bez zbytečné zátěže, navenek se to prezentovalo ovšem jako transakce mezi diecézí a synovci papeže Lucianiho. Dům byl na prodej a bylo nutné to udělat rychle, protože bylo poměrně jasné, že k beatifikaci dojde. Považoval jsem proto koupi za důležitou, podal jsem pomocnou ruku své diecézi, která ho nyní vlastní, a také jsem dal provést jeho renovaci. Nyní se, myslím, pracuje i na zahradě před domem, aby byla použitelná pro budoucí blahořečení. Věřím, že tento dům navštíví mnoho poutníků, protože Canale d'Agordo nikdy nezapomnělo na svého krajana Jana Pavla I. a budoucí blahořečení určitě zvýší zájem křesťanů o rodné kořeny tohoto papeže.“

Kardinál Stella (druhý zprava) v rodném domě Jana Pavla I. 

Zdroj: Vatican News - česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Úžas, služba, odvaha: Františkův program pro mladé lidi v Řecku

Poslední papežovo veřejné vystoupení v Řecku symbolicky patřilo budoucnosti této země, tedy jejím mladým lidem, nejenom rodilým Řekům, ale též potomkům zahraničních přistěhovalců, konkrétně pak zástupcům řecké katolické mládeže ze všech koutů této země a studentům katolické školy sv. Dionýsia na severním předměstí Athén. Tuto instituci původně spravovaly voršilky, působící v Řecku od sedmnáctého století (1670), avšak před několika lety (2017) ji svěřily do výchovné misie školských bratří.
06.12.2021

Odpověď arcibiskupa Graubnera na veřejný dopis časopisu Te Deum o vakcinaci

Přinášíme odpověď arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, na otevřený dopis časopisu Te Deum ohledně výzvy předsedy ČBK k očkování proti nemoci covid-19.
06.12.2021

Nelze mlčet k situaci či ji ignorovat

Přinášíme text apelu Rady Iustitia et Pax v souvislosti s uprchlickou krizí na hranicích Polska a Běloruska.
06.12.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 6. do 12. prosince 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
06.12.2021

Papež v Athénách: Konverze nám pomáhá překonat existenciální pouště

Papež František předsedal mši svaté v řeckých Athénách a vybídl řecké katolíky, aby zůstali v naději navzdory „existenciálním pouštím“ našich životů, protože Pán je tu vždy, aby zaplnil naši prázdnotu, pokud mu uvolníme místo.
05.12.2021