K Panně Marii, rozvazující uzly, se obracejí věřící z celého světa

Věřící v německém Augšpurku očekávají opětovné otevření kostela, který uchovává originál barokního obrazu Panny Marie, rozvazující uzly. Úctu k této Matce, která „svou vírou a poslušností rozuzlila to, co Eva zauzlila svou neposlušností a nevěrou“ (sv. Irenej), rozšířil v Argentině a jižní Americe vůbec někdejší mladý jezuita, Jorge Mario Bergoglio, současný papež František.
Publikováno: 19. 10. 2021 13:45

Foto: Vatican News, česká sekce

Románský kostel sv. Petra am Perlach, který dominuje historickému jádru bavorského Augšpurku, je již měsíce uzavřen z důvodu pandemických omezení. Slouží se zde jediná nedělní mše svatá, jíž se mohou účastnit nanejvýš dva nebo tři lidé. Úctu k Panně Marii, rozplétající uzly, to ovšem nijak neoslabilo. Z celého světa docházejí žádosti o opětovné zpřístupnění kostela a prosby o přímluvnou modlitbu.

O kostel pečuje občanská nadace Virgen Maria Knotenlöserin, kterou již dvaatřicet let řídí Martin Ziegelmayr. Během virtuální prohlídky chrámu pro Vatikánský rozhlas zdůraznil, že vliv papeže Františka na rozšíření úcty k tomuto mariánskému vyobrazení zůstává nepopiratelný. Jorgeho Maria Bergoglia za jeho teologických studií v Německu oslovila Maria rozvazující uzly natolik, že její obraz šířil nadále v rodném městě. Roku 1996 byla vytvořena kopie plátna, kterou dnes uchovává buenosairecký kostel San José del Talar.

Podle Ziegelmayra pak zájem o tento nevšední mariánský kult vzrost s papežovým pontifikátem. V nepandemickém období do kostela denně zavítalo až pět set poutníků z Německa a nejrůznějších částí světa. Dnes naopak docházejí desítky mailových žádostí o modlitbu, které farář kostela sv. Petra klade na oltář a po několika dnech je spaluje. Obraz Panny Marie, rozvazující uzly, který kolem roku 1700 vytvořil německý malíř Johann Georg Melchior Schmidtner, je jedinečný svého druhu rovněž z umělecko-historického hlediska.

Existuje totiž množství různorodých Madon, ovšem žádná jiná nerozplétá uzly. Podle tradice byl zadavatelem obrazu o rozměrech 182 x 110 cm katolický kněz a učenec Hieronymus Ambrosius Langenmantel (1641-1718), který navázal na rodinnou událost z dějin svého šlechtického rodu. Jeho děd Wolfgang Langenmantel (1586–1637) chtěl zabránit rozpadu svého manželství se Sophií Rentzovou  (1590–1649), a proto v Ingolstadtu navštívil jezuitu Jakoba Rema. Tento kandidát svatořečení, mariánský ctitel, zakladatel mariánských kongregací a autor pobožnosti k ingolstadtské třikrát Obdivuhodné Matce (jejíž obraz pak přejalo také Schönstattské hnutí), se modlil k Panně Marii o návrat pokoje do daného manželství a vyhlazení veškerých uzlů, a odvrátil tak hrozící krizi.

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Úžas, služba, odvaha: Františkův program pro mladé lidi v Řecku

Poslední papežovo veřejné vystoupení v Řecku symbolicky patřilo budoucnosti této země, tedy jejím mladým lidem, nejenom rodilým Řekům, ale též potomkům zahraničních přistěhovalců, konkrétně pak zástupcům řecké katolické mládeže ze všech koutů této země a studentům katolické školy sv. Dionýsia na severním předměstí Athén. Tuto instituci původně spravovaly voršilky, působící v Řecku od sedmnáctého století (1670), avšak před několika lety (2017) ji svěřily do výchovné misie školských bratří.
06.12.2021

Odpověď arcibiskupa Graubnera na veřejný dopis časopisu Te Deum o vakcinaci

Přinášíme odpověď arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, na otevřený dopis časopisu Te Deum ohledně výzvy předsedy ČBK k očkování proti nemoci covid-19.
06.12.2021

Nelze mlčet k situaci či ji ignorovat

Přinášíme text apelu Rady Iustitia et Pax v souvislosti s uprchlickou krizí na hranicích Polska a Běloruska.
06.12.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 6. do 12. prosince 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
06.12.2021

Papež v Athénách: Konverze nám pomáhá překonat existenciální pouště

Papež František předsedal mši svaté v řeckých Athénách a vybídl řecké katolíky, aby zůstali v naději navzdory „existenciálním pouštím“ našich životů, protože Pán je tu vždy, aby zaplnil naši prázdnotu, pokud mu uvolníme místo.
05.12.2021