Papež František: Svoboda se rodí a roste v Boží lásce

Papež František na středeční generální audienci pokračoval v katechezi o Dopisu svatého Pavla Galaťanům a zdůraznil, že křesťanská svoboda se projevuje ve službě druhým.
Publikováno: 20. 10. 2021 15:45

Papež František připomněl, že prostřednictvím Krista „jsme přešli z otroctví strachu a hříchu ke svobodě Božích dětí“ a pokračoval tak ve své katechezi o listu svatého Pavla Galaťanům tím, že nabídl hlubší porozumění tomu, co je jádrem křesťanské svobody.
„Skutečná svoboda v Kristu obnáší určité „zotročení“, má tento rozměr, který nás přivádí ke službě druhým a životu pro druhé. Jinými slovy, pravá svoboda se plně projevuje v lásce.“

Svoboda ve službě

To nás však vede k „paradoxu evangelia: jsme svobodní ke službě, nikoli k tomu, co se nám zachce. Svoboda pochází ze služby, sami sebe plně nalézáme v té míře, v jaké se darujeme. Mějme tedy odvahu a dávejme sami sebe. Život získáváme, když ho ztrácíme (srov. Mk 8,35).“ Tento paradox však lze vysvětlit jen „láskou“.
Pro svatého Pavla láska neznamená konat, co se mi zachce. Pokud jednáme proto, abychom se zalíbili, zjistíme, že jsme uvnitř prázdní. Plná a konkrétní svoboda, která se začleňuje do reálného každodenního života, nás vždy osvobozuje a nevolí mezi tím, co se nám líbí a co nikoli. 
Papež František poznamenal, že svatý Pavel uznává, že „všechny věci jsou zákonné“, ale dodává, že ne všechny věci jsou užitečné nebo poučné. Proti myšlence samoúčelné svobody staví svatý Pavel požadavky lásky. „Svoboda vedená láskou je jediná, která osvobozuje nás i ostatní.“

Všeobecné blaho

Na rozdíl od moderní představy, že „moje svoboda končí tam, kde začíná vaše“, svatý Pavel nastavuje křesťanskou svobodu, svobodu danou Ježíšem, která nezahrnuje oddělení se od ostatních, ale místo toho je součástí komunity. „Sociální rozměr je pro křesťany zásadní a povoluje jim přihlížet ke společnému dobru, nikoli osobním zájmům.“ Toto chápání svobody je obzvláště důležité v naší době, protože „nás pandemie naučila, že se neobejdeme jeden bez druhého, avšak nestačí o tom vědět, je nutné si tuto cestu dennodenně konkrétně volit a rozhodnout se pro ni. Prohlašujme tedy a věřme tomu, že druzí lidé nebrání mé svobodě, nýbrž jsou možností k jejímu plnému uskutečnění, neboť svoboda se rodí z Boží lásky a v lásce roste.“

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Úžas, služba, odvaha: Františkův program pro mladé lidi v Řecku

Poslední papežovo veřejné vystoupení v Řecku symbolicky patřilo budoucnosti této země, tedy jejím mladým lidem, nejenom rodilým Řekům, ale též potomkům zahraničních přistěhovalců, konkrétně pak zástupcům řecké katolické mládeže ze všech koutů této země a studentům katolické školy sv. Dionýsia na severním předměstí Athén. Tuto instituci původně spravovaly voršilky, působící v Řecku od sedmnáctého století (1670), avšak před několika lety (2017) ji svěřily do výchovné misie školských bratří.
06.12.2021

Odpověď arcibiskupa Graubnera na veřejný dopis časopisu Te Deum o vakcinaci

Přinášíme odpověď arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, na otevřený dopis časopisu Te Deum ohledně výzvy předsedy ČBK k očkování proti nemoci covid-19.
06.12.2021

Nelze mlčet k situaci či ji ignorovat

Přinášíme text apelu Rady Iustitia et Pax v souvislosti s uprchlickou krizí na hranicích Polska a Běloruska.
06.12.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 6. do 12. prosince 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
06.12.2021

Papež v Athénách: Konverze nám pomáhá překonat existenciální pouště

Papež František předsedal mši svaté v řeckých Athénách a vybídl řecké katolíky, aby zůstali v naději navzdory „existenciálním pouštím“ našich životů, protože Pán je tu vždy, aby zaplnil naši prázdnotu, pokud mu uvolníme místo.
05.12.2021