Svatý stolec: Zločiny z nenávisti vůči křesťanům nejsou okrajovým jevem

Stálá mise Svatého stolce při úřadech OSN ve Vídni se zapojila do debaty na konferenci Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR), který působí v rámci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. U příležitosti 30. výročí vzniku tohoto úřadu proběhla 15. října ve Varšavě konference věnovaná budoucnosti demokracie, lidským právům a bezpečnosti.
Publikováno: 20. 10. 2021 10:30

Foto: Ilustrační foto

Protikřesťanské zločiny již nejsou okrajovým jevem. Netolerance a diskriminace se netýká pouze menšin, ale také většin. Pojem menšiny je příliš často považován za synonymum pro "oběti" a ustupuje vědomí, že oběti trestných činů mohou patřit také k většině. Stálá mise Svatého stolce při mezinárodních organizacích ve Vídni v této souvislosti vyzývá, aby se zabránilo selektivnímu přístupu při řešení forem náboženské diskriminace, a upozorňuje, že žádná část Evropy není imunní vůči projevům nesnášenlivosti.

Pokud jde o pronásledování z náboženských důvodů Úřad pro demokratické instituce a lidská práva zaznamenal případy vyhrožování, násilných útoků, vražd, znesvěcování kostelů, ničení modliteben, hřbitovů a dalšího náboženského majetku.  Bohužel jde o jevy stále častější rovněž v evropském prostoru.

Delegace Svatého stolce proto vyjádřila důvěru, že na základě zkušeností získaných při vypracovávání pokynů pro řešení bezpečnosti židovských a muslimských komunit bude ODIHR vyvíjet podobné úsilí k zajištění bezpečnosti křesťanských komunit. Vatikánská mise zároveň ocenila, že Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě byla jednou z prvních mezinárodních organizací, které bily na poplach kvůli nesnášenlivosti vůči křesťanům a vyzývaly k ostražitosti, protože předsudky, diskriminace a násilí proti křesťanům se projevují jak na východ tak i na západ od Vídně.

Problém výkladu lidských práv a “nových práv”

Další z trojice projevů vatikánské delegace se věnuje otázce lidských práv. "Jsme přesvědčeni, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezadatelných práv všech členů lidské rodiny - bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství - je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě," uvádí se v něm. Pouhé slavnostní vyhlášení těchto práv však nepostačuje, je nutné uvádět je do praxe. V mnoha částech světa dochází k jejich závažnému porušování a ani v zemích s demokratickými formami vlády "nejsou vždy plně respektována".

Vatikánská mise poukázala také na rozdílné a někdy dokonce protichůdné postoje nejen ke konkrétním kauzám a specifickým otázkám, ale také k samotnému výkladu lidských práv a základních svobod, a zdůraznila význam shody na konceptu “lidských práv” pro další působení Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

V této souvislosti byl ocitován papežův projev k diplomatickému sboru z roku 2018, v němž František se znepokojením konstatoval, jak se postupně mění výklad některých práv a zároveň se mezi ně zahrnuje řada "nových práv", která si nezřídka vzájemně odporují. Pochybné koncepce lidských práv se pak ocitají v rozporu s kulturou jednotlivých zemí. A takto hrozí tedy, že dojde k paradoxní situaci, kdy se ve jménu lidských práv staneme svědky vzestupu nových forem ideologické kolonizace ze strany silnějších a bohatších na úkor chudších a zranitelnějších (srov. papež František, promluva k diplomatickému sboru akreditovanému při Svatém stolci, 8. ledna 2018).

Delegace Svatého stolce poděkovala rovněž za třicet let činnosti ODIHR a vyjádřila naději, že i nadále bude pracovat profesionálně, nestranně, ve shodě s dohodnutými závazky a bude ctít rovnost mezi zúčastněnými státy. V této souvislosti vatikánští reprezentanti vyjádřili znepokojení nad tím, že se ODIHR v rámci Fóra o generační rovnosti, které se konalo v červenci loňského roku v Paříži, připojil k akčním koalicím pro generační rovnost v oblasti genderově podmíněného násilí a feministických hnutí a vůdcovství bez mandátu všech zúčastněných států.

Zdroj: Vatican News - česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Úžas, služba, odvaha: Františkův program pro mladé lidi v Řecku

Poslední papežovo veřejné vystoupení v Řecku symbolicky patřilo budoucnosti této země, tedy jejím mladým lidem, nejenom rodilým Řekům, ale též potomkům zahraničních přistěhovalců, konkrétně pak zástupcům řecké katolické mládeže ze všech koutů této země a studentům katolické školy sv. Dionýsia na severním předměstí Athén. Tuto instituci původně spravovaly voršilky, působící v Řecku od sedmnáctého století (1670), avšak před několika lety (2017) ji svěřily do výchovné misie školských bratří.
06.12.2021

Odpověď arcibiskupa Graubnera na veřejný dopis časopisu Te Deum o vakcinaci

Přinášíme odpověď arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, na otevřený dopis časopisu Te Deum ohledně výzvy předsedy ČBK k očkování proti nemoci covid-19.
06.12.2021

Nelze mlčet k situaci či ji ignorovat

Přinášíme text apelu Rady Iustitia et Pax v souvislosti s uprchlickou krizí na hranicích Polska a Běloruska.
06.12.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 6. do 12. prosince 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
06.12.2021

Papež v Athénách: Konverze nám pomáhá překonat existenciální pouště

Papež František předsedal mši svaté v řeckých Athénách a vybídl řecké katolíky, aby zůstali v naději navzdory „existenciálním pouštím“ našich životů, protože Pán je tu vždy, aby zaplnil naši prázdnotu, pokud mu uvolníme místo.
05.12.2021