Prof. Vojtěch Novotný obhájil funkci děkana KTF UK

Dne 20. října 2021 byl akademickým senátem dle Jednacího řádu AS KTF UK zvolen kandidát na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Stal se jím prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
Publikováno: 21. 10. 2021 12:45

Dle Statutu KTF UK (čl. 4, odst. 2, bod f) nyní předloží Velký kancléř kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, jméno zvoleného kandidáta Kongregaci pro katolickou výchovu k církevnímu potvrzení Apoštolským stolcem. Zároveň bude dle Jednacího řádu AS KTF UK (čl. 20) předloženo toto jméno také rektorovi Univerzity Karlovy. K 1. únoru 2022 pak bude děkan jmenován do své funkce novým rektorem Univerzity Karlovy. Prof. Vojtěch Novotný tak vstoupí do svého druhého funkčního období.

Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. je český teolog, laik, svůj vědecký zájem směřuje na výklad základních otázek katolické teologie a na české dějiny tohoto vědního oboru. Vystudoval studium filosofie na Lateránské univerzitě v Římě, dále studoval na římské Accademia Balthasar. Licenciát filosofie získal v roce 1997 na Pontificia Universitas Gregoriana. V roce 2006 na Katolické teologické fakultě UK ukončil doktorské studium teologie, v roce 2009 se zde také habilitoval. O šest let později byl jmenován profesorem.

Funkci děkana zastává od roku 2018. Je garantem magisterského a doktorského studijního programu Katolická teologie na KTF UK. Mezi léty 2010–2011 zde vedl katedru fundamentální a dogmatické teologie. Na fakultě několik let také působil jako člen a předseda akademického senátu. Je členem mnoha odborných grémií, výběrem vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a vědecké rady Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého. Je šéfredaktorem zpravodaje KTF UK Doxa a od roku 2017 zastává také post vicepostulátora beatifikačního procesu Adolfa Kajpra SJ. V roce 2005 byl oceněn stříbrnou pamětní medailí Univerzity Karlovy.

Mezi jeho vědecké studie patří Cur homo? A history of the thesis concerning man as a replacement for fallen angels (Praha 2014), Anthropologia sacra: Origini dellˈantropologia teologica nellˈortodossia veteroprotestante (Milano 2014), Odvaha být církví: Josef Zvěřina v letech 1913–1967(Praha 2013) či Martyr Christi: p. Adolf Kajpr SJ (1902–1959) (Praha 2020).

Zdroj: KTF UK

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Úžas, služba, odvaha: Františkův program pro mladé lidi v Řecku

Poslední papežovo veřejné vystoupení v Řecku symbolicky patřilo budoucnosti této země, tedy jejím mladým lidem, nejenom rodilým Řekům, ale též potomkům zahraničních přistěhovalců, konkrétně pak zástupcům řecké katolické mládeže ze všech koutů této země a studentům katolické školy sv. Dionýsia na severním předměstí Athén. Tuto instituci původně spravovaly voršilky, působící v Řecku od sedmnáctého století (1670), avšak před několika lety (2017) ji svěřily do výchovné misie školských bratří.
06.12.2021

Odpověď arcibiskupa Graubnera na veřejný dopis časopisu Te Deum o vakcinaci

Přinášíme odpověď arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, na otevřený dopis časopisu Te Deum ohledně výzvy předsedy ČBK k očkování proti nemoci covid-19.
06.12.2021

Nelze mlčet k situaci či ji ignorovat

Přinášíme text apelu Rady Iustitia et Pax v souvislosti s uprchlickou krizí na hranicích Polska a Běloruska.
06.12.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 6. do 12. prosince 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
06.12.2021

Papež v Athénách: Konverze nám pomáhá překonat existenciální pouště

Papež František předsedal mši svaté v řeckých Athénách a vybídl řecké katolíky, aby zůstali v naději navzdory „existenciálním pouštím“ našich životů, protože Pán je tu vždy, aby zaplnil naši prázdnotu, pokud mu uvolníme místo.
05.12.2021