Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.
Publikováno: 22. 10. 2021 9:45

Ilustrační foto

Podle Statistické ročenky církve srovnávající údaje z roku 2019 s rokem předchozím, se počet katolíků na světě zvýšil o zhruba 1,12 %. K nárůstu dochází na všech kontinentech s výjimkou Evropy. Významně se zvýšil také počet laických misionářů, o více než 34 000, jejich celkový počet je nyní 410 000. Pokud jde o kněze, v úhrnná bilance je sice pozitivní (+271), ale pouze díky růstu povolání v Africe(+1 649) a v Asii (+1 989). Výrazný pokles byl opět zaznamenán v Evropě (-2 608), následované Amerikou (-690) a Oceánií (-69). Podle údajů ročenky v roce 2019 sloužilo na celém světě 414 336 kněží.

V souvilosti s misijní nedělí byly připomenuty také údaje o angažovanosti církve v oblasti výchovy a vzdělání. Katolická církev provozuje 72 667 mateřských škol, 98 925 základních škol a 49 552 středních škol po celém světě. Dále se stará o 2 395 540 středoškoláků a 3 833 012 vysokoškoláků. Důležitá je také přítomnost charitativních a podpůrných institucí, které církev ve světě provozuje a které zahrnují, abychom uvedli jen několik čísel, 5 245 nemocnic s největším zastoupením v Africe a Americe; 14 963 léčeben, většinou v Africe a Americe. Kromě toho vede také leprosária, domovy pro seniory a postižené, sirotčince a další charitativní insituce. 

Zdroj: Vatican News - česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Úžas, služba, odvaha: Františkův program pro mladé lidi v Řecku

Poslední papežovo veřejné vystoupení v Řecku symbolicky patřilo budoucnosti této země, tedy jejím mladým lidem, nejenom rodilým Řekům, ale též potomkům zahraničních přistěhovalců, konkrétně pak zástupcům řecké katolické mládeže ze všech koutů této země a studentům katolické školy sv. Dionýsia na severním předměstí Athén. Tuto instituci původně spravovaly voršilky, působící v Řecku od sedmnáctého století (1670), avšak před několika lety (2017) ji svěřily do výchovné misie školských bratří.
06.12.2021

Odpověď arcibiskupa Graubnera na veřejný dopis časopisu Te Deum o vakcinaci

Přinášíme odpověď arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, na otevřený dopis časopisu Te Deum ohledně výzvy předsedy ČBK k očkování proti nemoci covid-19.
06.12.2021

Nelze mlčet k situaci či ji ignorovat

Přinášíme text apelu Rady Iustitia et Pax v souvislosti s uprchlickou krizí na hranicích Polska a Běloruska.
06.12.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 6. do 12. prosince 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
06.12.2021

Papež v Athénách: Konverze nám pomáhá překonat existenciální pouště

Papež František předsedal mši svaté v řeckých Athénách a vybídl řecké katolíky, aby zůstali v naději navzdory „existenciálním pouštím“ našich životů, protože Pán je tu vždy, aby zaplnil naši prázdnotu, pokud mu uvolníme místo.
05.12.2021