Ceny Celestýna Opitze za roky 2020 a 2021

V pátek 22. října 2021 byly v kostele sv. Šimona a Judy v Praze řádem milosrdných bratří uděleny Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné, a to za roky 2020 a 2021, oceněno tak bylo 6 laureátů.
Publikováno: 23. 10. 2021 10:00

Ocenění za rok 2020 bylo udíleno až letos kvůli pandemii COVID-19. Laureáty se tak po roce stali:

MUDr. Radka Šafářová za vzornou lékařskou službu nemocným nejen v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze a za snahu o zachování důstojnosti lidského života i v jeho posledních fázích

Sr. Mgr. Pavla Martínková za své inspirující působení a život na poli hospitality v řeholi sv. Vincence de Paul, zvláště v duchovní službě nemocným v Kroměřížské nemocnici

JUDr. Michal Tinák za příkladné vedení a správu projektů řádu milosrdných bratří na Slovensku, zvláště pak Univerzitní nemocnice Milosrdných bratří v Bratislavě či Domova sv. Jana z Boha poskytující útočiště a pomoc lidem bez domova

Laureáty za rok 2021 se stali:

Bohuslava Nunvářová za příkladnou a inspirující službu jako dobrovolník u nemocných ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové či v Diecézním centru pro seniory

Markéta Lorencová za podíl na zrodu dětského paliativního týmu při FN Motol a záslužnou práci pro Červený kříž, ale hlavně za pěstounskou péči o nemocnou holčičku Sáru, poskytnutí domova a lásky, a radostných čtyř let života navíc 

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD. za zásluhy na rozvoji lékařské vědy, aktivní činnost při rozvoji zdravotnictví v zemích třetího světa, a za obětavé a vysoce profesionální působení v týmu Ministerstva zdravotnictví ČR při boji s pandemií COVID-19
 
Cena Celestýna Opitze je od roku 2010 každoročně udělována řádem milosrdných bratří vybraným osobnostem za jejich příklad v péči o nemocné a starost o jakkoliv jinak potřebné. Cena má symbolizovat poděkování a obdiv společnosti za jejich práci, která inspiruje mnohé další v životě hospitality - péče o nemocné a potřebné.

Ocenění nese jméno milosrdného bratra Celestýna Opitze, který se jako mladý muž z chudé rodiny stal řeholníkem, aby mohl vystudovat medicínu. Jako první v Evropě podal narkózu k uspání pacienta při chirurgickém zákroku. Stalo se tak v roce 1847 v pražské nemocnici Na Františku, dříve milosrdných bratří, kterou dnes již provozuje Praha. Celestýn Opitz byl odrazován odborníky i spolubratry od použití éteru. Nikdo netušil, jak přesně funguje, a navíc v té době byla bolest považována za běžnou součást života a její překonávání mělo podle mnohých duchovní význam. Celestýna Opitze ale natolik trápilo utrpení jemu svěřených pacientů, že éter vyzkoušel. Byl to velký úspěch a další roky svého života trávil cestováním po středoevropských nemocnicích, kde kolegům vysvětloval, jak narkózu používat. Stal se dokonce lékařem císařské rodiny ve Vídni.

Dodnes je tak Celestýn Opitz vzorem v touze pomoci bližním a trpícím a ocenění symbolizuje uznání těm, kteří podobným způsobem působí i dnes. Ocenění není limitované prostředím České republiky, řádem milosrdných bratří, ani křesťanskou vírou, jeho držitelem se může stát kdokoliv.
Mezi laureáty je tak například MUDr. Tomáš Šebek, „lékař bez hranic“, který působil na mnoha místech světa, lékař Edib Jaganjac, který se staral o nemocné v bombardovaném Sarajevu, anglikánský biskup Bernard Oringa z Jižního Súdánu pomáhající dětem z chudých rodin, humanitární pracovník a politik Martin Dvořák, který se významně zasadil na řešení krizí na Balkáně či v Iráku, dále slovenský kněz Marián Kuffa pomáhající bezdomovcům, vězňům či prostitutkám, křesťanská televize TV Noe či milosrdní bratři a spolupracovníci, kteří v době epidemie eboly v Africe položili svůj život při péči o nakažené, ale také úplně obyčejní lidí, jako paní, která příkladně vychovává 7 vlastních a dvě děti adoptované a přitom se doma stará o nemocnou babičku, či paní, která se stará o těžce nemocného syna upoutaného již 20 let na lůžko, ale samozřejmě i řada dalších.

Soupis laureátů je k dispozici na webu www.milosrdni.cz

.

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Úžas, služba, odvaha: Františkův program pro mladé lidi v Řecku

Poslední papežovo veřejné vystoupení v Řecku symbolicky patřilo budoucnosti této země, tedy jejím mladým lidem, nejenom rodilým Řekům, ale též potomkům zahraničních přistěhovalců, konkrétně pak zástupcům řecké katolické mládeže ze všech koutů této země a studentům katolické školy sv. Dionýsia na severním předměstí Athén. Tuto instituci původně spravovaly voršilky, působící v Řecku od sedmnáctého století (1670), avšak před několika lety (2017) ji svěřily do výchovné misie školských bratří.
06.12.2021

Odpověď arcibiskupa Graubnera na veřejný dopis časopisu Te Deum o vakcinaci

Přinášíme odpověď arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, na otevřený dopis časopisu Te Deum ohledně výzvy předsedy ČBK k očkování proti nemoci covid-19.
06.12.2021

Nelze mlčet k situaci či ji ignorovat

Přinášíme text apelu Rady Iustitia et Pax v souvislosti s uprchlickou krizí na hranicích Polska a Běloruska.
06.12.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 6. do 12. prosince 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
06.12.2021

Papež v Athénách: Konverze nám pomáhá překonat existenciální pouště

Papež František předsedal mši svaté v řeckých Athénách a vybídl řecké katolíky, aby zůstali v naději navzdory „existenciálním pouštím“ našich životů, protože Pán je tu vždy, aby zaplnil naši prázdnotu, pokud mu uvolníme místo.
05.12.2021