Katolický týdeník: Památka zesnulých je příležitost nabídnout modlitbu

V těchto dnech se hřbitovy - jinak během roku většinou tiché a prázdné - zaplňují. Na ozdobených hrobech se do tmy rozzáří záplavy svíček. Nastává období (i počasí), které lidová tradice nazvala dušičkové.
Publikováno: 26. 10. 2021 14:15

Kolem Památky zesnulých (2. listopadu) se připomínky předků, smrti a konečnosti pozemského života stávají součástí života nejen křesťanů, ale i většinové společnosti. „Je to jedna z tradic, které v naší zemi křesťanství zaselo už v době, kdy lidé existenci života po smrti brali jako něco docela samozřejmého. Je to šťastné dědictví z časů, kdy lidé věřili v Boha, který člověka volá k sobě do nebe,“ uvedl pro KT plzeňský biskup Tomáš Holub.

Církevní společenství v celé zemi připravují akce spojené s modlitbami za zemřelé – někde zvou na večery s duchovní hudbou, jinde chystají zvláštní bohoslužby spojené s přímluvami za zesnulé. „Je to příležitost oslovit sousedy. Musí to ale být projev našeho opravdového zájmu o lidi, kteří někoho ztratili, snaha být jim nablízku a podat pomocnou ruku těm, jejichž blízcí překročili práh věčnosti,“ zdůrazňuje biskup Holub. U plzeňské katedrály je například umístěná schránka, kam mohou lidé vhazovat lístečky se jmény zemřelých, za které se pak budou modlit trapisté v Novém Dvoře (více v diecézním zpravodajství na str. 7).

Odpustky pro duše v očistci

Pro věřící katolíky je dušičkové období také časem získávání odpustků pro duše v očistci. Neznamená to odpuštění hříchů, ale pomoc se zahlazením jejich následků. Jak učí církev, lze tak prospívat lidem, kteří si tyto „dluhy“ odnesli za hranici smrti. Odpustky může získat křesťan, který je ve stavu milosti posvěcující, tedy bez těžkého hříchu, a zároveň se vyžaduje alespoň všeobecný úmysl tyto odpustky získat a vykonání úkonů v určené době a předepsaným způsobem. Vždy je zapotřebí svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce a během prvních dvou listopadových dnů pak při návštěvě kostela modlitba Otče náš a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu pak může tuto čtvrtou podmínku nahradit modlitba za zemřelé při návštěvě hřbitova.

JIŘÍ MACHÁNĚ

Pop: Období kolem Památky zesnulých, která připadá na úterý 2. listopadu, zalidňuje hřbitovy v celé zemi. Epidemiologická situace sice loni v těchto dnech znemožňovala pořádání větších společných akcí, návštěvy hřbitovů však omezeny nebyly. Na snímku je hřbitov v Rychalticích v ostravsko-opavské diecézi.
Snímek Ivana Bužková / Člověk a Víra

Více v digitální verzi KT s nově upravenou a čtenářsky přívětivou grafikou. K dispozici je na adrese katyd.cirkev.cz. Lze ho číst z počítačů, tabletů i mobilních telefonů.

Digitální KT je součástí portálu Církev.cz – společného projektu ČBK, Katolického týdeníku a Karmelitánského nakladatelství.
 
Hospodaření církve v pandemii
České a moravské diecéze měly vloni nižší příjmy například ze sbírek a vstupného, ale sociální a veřejně prospěšné služby neomezovaly. V hospodaření jim totiž pomohly dlouhodobé investice a lesy.
 
Téma: Na hřbitově
Tajemná zahrada, živá kronika, pietní místo, ale i informační centrum či opuštěné rozvaliny. Každý hřbitov skrývá svůj příběh...
 
Demokrat, který přesáhl dobu
Novinář, spisovatel, básník a politik, klíčová osobnost české žurnalistiky a politické satiry – to je stručná charakteristika Karla Havlíčka Borovského, od jehož narození uplyne 31. října 200 let.
 
Doma: Doučování
Ten, kdo se během pandemie zhoršil ve školních výsledcích,  má nyní šanci to napravit. Pomůže Národní plán doučování.
 
Připravujeme: NEKOSTEL
V pražském klubu Rock Café pořádají evangeličtí duchovní v čele s duem youtuberů Pastoral Brothers experimentální setkávání pro hledající. Říkají tomu „Nekostel“.
 

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Úžas, služba, odvaha: Františkův program pro mladé lidi v Řecku

Poslední papežovo veřejné vystoupení v Řecku symbolicky patřilo budoucnosti této země, tedy jejím mladým lidem, nejenom rodilým Řekům, ale též potomkům zahraničních přistěhovalců, konkrétně pak zástupcům řecké katolické mládeže ze všech koutů této země a studentům katolické školy sv. Dionýsia na severním předměstí Athén. Tuto instituci původně spravovaly voršilky, působící v Řecku od sedmnáctého století (1670), avšak před několika lety (2017) ji svěřily do výchovné misie školských bratří.
06.12.2021

Odpověď arcibiskupa Graubnera na veřejný dopis časopisu Te Deum o vakcinaci

Přinášíme odpověď arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, na otevřený dopis časopisu Te Deum ohledně výzvy předsedy ČBK k očkování proti nemoci covid-19.
06.12.2021

Nelze mlčet k situaci či ji ignorovat

Přinášíme text apelu Rady Iustitia et Pax v souvislosti s uprchlickou krizí na hranicích Polska a Běloruska.
06.12.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 6. do 12. prosince 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
06.12.2021

Papež v Athénách: Konverze nám pomáhá překonat existenciální pouště

Papež František předsedal mši svaté v řeckých Athénách a vybídl řecké katolíky, aby zůstali v naději navzdory „existenciálním pouštím“ našich životů, protože Pán je tu vždy, aby zaplnil naši prázdnotu, pokud mu uvolníme místo.
05.12.2021