Byla jsem připravena obětovat život – říká sestra Gloria Narváez

“V každém okamžiku mne podpírala moje víra. Neměla jsem strach z toho, co by se mi mohlo stát, věděla jsem, že Bůh mne podpírá, že za mnou stojí celá církev, mé spolusestry, že se za mě modlí celý svět,” říká sestra Gloria Cecilia Narváez, kolumbijská františkánka od P. Marie Neposkvrněné, unesená dsžihádisty v Mali 7. února 2017 a osvobozená před necelými třemi týdny (9. října).
Publikováno: 27. 10. 2021 10:15

Foto: Sestra Gloria Narváez, kolumbijská františkánka unesená v Mali v roce 2017 a osvobozená 9. října letošního roku

O čtyřech letech a osmi měsících v zajetí hovořila sestra Gloria s vedoucím španělské sekce našeho rozhlasu, otcem Manuelem Cubíasem SJ.

“Ne, nikdy jsem se nabála o život. Když mě odvedli, byla jsem připravena podstoupit cokoli. Důvěřoval jsem Bohu. Řekla jsem si, “bude jak bude”. Byla jsem připravena dát svůj život.”

Těžko si představit, co znamenají další slova sestry Glorie, kde mluví o vztahu plném respektu se skupinami únosců. Snad je vysvětluje dodatek, že se za ně, za každého z nich modlila a poslouchala je, když po ní žádali správné věci. Netají se nicméně tím, že ji jako řeholnici diskriminovali:

“Diskriminovali mě, protože jsem řeholnice, katolička a nevyznávám jejich náboženství. Stále opakovali, že islám je to správné náboženství. Respektovala jsem je v tom, ale vnímala jsem jejich odmítnutí, protože jsem katolička a řeholní sestra.”

Na otázku, zda prožila nějaké zvláštní chvíle, v nichž cítila sílu Boží přítomnosti odpověděla:

“Ano, především při modlitbě žalmů, když jsem se mohlat trochu projít po poušti a hledět na velikost stvoření, na slunce, jak se z rána vyhouplo na oblohu, na velbloudy kráčející podel písečných kopců. V každé chvíli jsem pociťovala tuto velikou jistotu, která je v Bohu.”

"Teprve v Bamaku, když jsem se potkala s kardinálem Zerbem, prezidentem Mali a s ministrem kultury, pochopila jsem, že jsem svobodná," pokračuje dále sestra Gloria. První myšlenky byly díkuvzdáním Bohu. “Opakovala jsem stále: Hospodin je veliký, náš Pán je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to činí na nebesích i na zemi. Opakovala jsem stále: Hospodin je mé světlo a má spása. Byla jsem vděčná Pánu, že umožnil moje osvobození,” říká kolumbijská františkánka a připojuje poděkování papeži, ale také vládám v Mali a Itálie, italským tajným službám a všem, kdo se zasadili o její svobodu.

Na závěr se sestra Gloria vrátila k misijní stanici františkánek v Mali, z níž byla v roce 2017 unesena. Řeholnice poskytovaly zdravotní pomoc, vedly sirotčinec, ve kterém žily desítky dětí, jejichž matky zemřely při porodu, učily muslimské ženy číst a psát, ale také některé práce, které pomáhaly rodinám přivydělat si na živobytí. Přestože spolusestry z kongregace františkánek od P. Marie Neposkvrněné musely před několika měsíci svou misii v Karangasso opustit, sestra Gloria spatřuje zrnka naděje alespoň v tom, že některé z činností, které založily, se podařilo předat místním ženám.

Zdroj: Vatican News - česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Úžas, služba, odvaha: Františkův program pro mladé lidi v Řecku

Poslední papežovo veřejné vystoupení v Řecku symbolicky patřilo budoucnosti této země, tedy jejím mladým lidem, nejenom rodilým Řekům, ale též potomkům zahraničních přistěhovalců, konkrétně pak zástupcům řecké katolické mládeže ze všech koutů této země a studentům katolické školy sv. Dionýsia na severním předměstí Athén. Tuto instituci původně spravovaly voršilky, působící v Řecku od sedmnáctého století (1670), avšak před několika lety (2017) ji svěřily do výchovné misie školských bratří.
06.12.2021

Odpověď arcibiskupa Graubnera na veřejný dopis časopisu Te Deum o vakcinaci

Přinášíme odpověď arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, na otevřený dopis časopisu Te Deum ohledně výzvy předsedy ČBK k očkování proti nemoci covid-19.
06.12.2021

Nelze mlčet k situaci či ji ignorovat

Přinášíme text apelu Rady Iustitia et Pax v souvislosti s uprchlickou krizí na hranicích Polska a Běloruska.
06.12.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 6. do 12. prosince 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
06.12.2021

Papež v Athénách: Konverze nám pomáhá překonat existenciální pouště

Papež František předsedal mši svaté v řeckých Athénách a vybídl řecké katolíky, aby zůstali v naději navzdory „existenciálním pouštím“ našich životů, protože Pán je tu vždy, aby zaplnil naši prázdnotu, pokud mu uvolníme místo.
05.12.2021