Caritas Internationalis: 70 let na straně chudých a zranitelných

Caritas Internationalis oslaví 12. prosince 70. výročí svého vzniku. Založení mezinárodní charity bylo reakcí na humanitární situaci na konci II. světové války v úsilí dosáhnout k co největšímu množství obětí konfliktu. Dnes tato vatikánská nadace zastřešuje více než než 160 lokálních charitativních organizací. Její generální sekretář Aloysius John v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas promluvil o významu tohoto výročí a o nejnaléhavějších výzvách, kterým Caritas čelí v pandemické době.
Publikováno: 27. 10. 2021 13:00

Caritas Internationalis se zrodila jako „pečující a milující ruka“ církve, která slouží člověku a podporuje zejména chudé, marginalizované a nejzranitelnější členy společnosti. Po celých 70 let své existence se řídí hodnotami, které stály u jejího zrodu: ochrana lidské důstojnosti, základních práv a sociální spravedlnosti, zdůraznil Aloysius John.

Jádrem poslání Charity je a vždycky bude setkání s chudými, jak připomněl i papež František v roce 2019 během posledního generálního shromáždění. „Člověk nemůže žít milosrdenství, aniž by měl osobní vztah k chudým. Když žijeme mezi chudými, učíme se uplatňovat milosrdenství v duchu chudoby, učíme se, že milosrdenství je sdílení.“ Generální sekretář Charity poukázal na to, že dnes čelíme složitým a dlouhodobým krizím, a to jak přírodním, tak způsobeným člověkem. Politické rozpory, války a náboženské konflikty v kombinaci s důsledky klimatických změny vedou k dramatickému nárůstu počtu uprchlíků a vysídlených osob. Zároveň se prohlubují nerovnosti a vznikají nové formy chudoby a zranitelnosti, říká Aloysius John.

„Setkávání s chudými bylo vždy středem našeho poslání a bude také důležitým rozměrem oslav našeho výročí. Přáli bychom si, aby stále více lidí vstupovalo do společenství s chudými a přispívalo tak k budování spravedlivější společnosti, která je nyní po pandemii Covid-19 velmi potřebná. Chtěli bychom, aby toto výročí nebylo jen příležitostí připomenout si historii Caritas Internationalis, ale aby bylo spojeno se svědectvím a konkrétní solidaritou.“

Podle generálního sekretáře Caritas Internationalis pandemie ukázala, že bez péče o lidstvo a stvoření budeme všichni stále zranitelnější. Dnešní svět potřebuje radikální obrácení srdcí a myslí a smíření se stvořením.

Zdroj text a foto: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Úžas, služba, odvaha: Františkův program pro mladé lidi v Řecku

Poslední papežovo veřejné vystoupení v Řecku symbolicky patřilo budoucnosti této země, tedy jejím mladým lidem, nejenom rodilým Řekům, ale též potomkům zahraničních přistěhovalců, konkrétně pak zástupcům řecké katolické mládeže ze všech koutů této země a studentům katolické školy sv. Dionýsia na severním předměstí Athén. Tuto instituci původně spravovaly voršilky, působící v Řecku od sedmnáctého století (1670), avšak před několika lety (2017) ji svěřily do výchovné misie školských bratří.
06.12.2021

Odpověď arcibiskupa Graubnera na veřejný dopis časopisu Te Deum o vakcinaci

Přinášíme odpověď arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, na otevřený dopis časopisu Te Deum ohledně výzvy předsedy ČBK k očkování proti nemoci covid-19.
06.12.2021

Nelze mlčet k situaci či ji ignorovat

Přinášíme text apelu Rady Iustitia et Pax v souvislosti s uprchlickou krizí na hranicích Polska a Běloruska.
06.12.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 6. do 12. prosince 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
06.12.2021

Papež v Athénách: Konverze nám pomáhá překonat existenciální pouště

Papež František předsedal mši svaté v řeckých Athénách a vybídl řecké katolíky, aby zůstali v naději navzdory „existenciálním pouštím“ našich životů, protože Pán je tu vždy, aby zaplnil naši prázdnotu, pokud mu uvolníme místo.
05.12.2021