Papež František: Pouze Láska přitahuje a mění lidské srdce

Při pravidelné středeční audienci pokračoval papež František v katechezi zaměřené na výklad listu sv. apoštola Pavla Galaťanům. Tentokrát se zamýšlel nad ovocem Ducha Svatého, když připomněl, že středem spásy a víry je smrt a vzkříšení Páně, a varoval, že dnes existuje mnoho lidí, „kteří stále hledají náboženské bezpečí, spíše než živého a pravého Boha a zaměřují se na rituály a předpisy místo toho, aby celou svou bytostí přijali Boží lásku“.
Publikováno: 27. 10. 2021 13:30

Vraťte se k tomu podstatnému

Svatý Pavel ve svém listu žádal Galaťany, „aby se vrátili k tomu, co je podstatné, k Bohu, který nám dává život v Kristu ukřižovaném“. Papež František proto vybízí, abychom se „postavili před Krista ukřižovaného“, a to i při adoraci Nejsvětější svátosti, když cítíme, že ztrácíme nit v našem duchovním životě. Dalším krokem pak je uvědomění si, že když se setkáme s ukřižovaným Kristem, Ježíš změní naše srdce, což nás vede k pochopení, že je evangelium určeno každému, nejen několika privilegovaným“. Život komunity je tak znovuzrozen a skrze Ducha jsou životy nás jako křesťanů obnoveny a my jsme schopni pokračovat „v našem duchovním boji“.

Skutky těla vs. ovoce Ducha Svatého

Svatý Pavel představil Galaťanům dichotomii mezi „skutky těla“ a „ovocem Ducha“. Papež František vysvětlil, že skutky těla jsou „chování, které je v rozporu s Duchem Božím. Svatý Pavel nemá v úmyslu říci, že tělo je samo o sobě zlé, ale používá tento termín k označení stavu, kdy je člověk obrácen do sebe, „zavírá dveře Duchu“ a připomíná nám, že věci světa stárnou a pominou, zatímco Duch dává život“.
Křesťané jsou povoláni žít své křestní povolání, které vede k ovoci Ducha - „lásce, radosti, pokoji, trpělivosti, laskavosti, dobrotě, věrnosti, mírnosti, sebeovládání“. Papež František proto vyzval křesťany, aby si přečetli listy svatého apoštola Pavla a zamysleli se nad svým vlastním chováním, aby zjistili, zda nesou toto ovoce.

Výzva pro naše komunity

„Učení apoštola Pavla představuje velkou výzvu i pro naše komunity,“ řekl papež František a vysvětlil, že „krása víry v Ježíše Krista nemůže být pochopena na základě tolika přikázání nebo morální vize rozvinuté v mnoha vrstvách, které nám mohou dát zapomenout na původní plodnost lásky živené modlitbou, z níž plyne pokoj a radostné svědectví".
Řekl také, že „život Ducha… nemůže být udušen byrokracií, která brání přístupu k milosti Ducha, iniciátora obrácení srdce“.
Proto, jak řekl papež František na závěr, „máme obrovskou zodpovědnost za hlásání Krista ukřižovaného a vzkříšeného, ​​oživeného dechem Ducha lásky. Neboť je to jen tato Láska, která má moc přitahovat a měnit lidské srdce".

Zdroj: Vatican News, anglická sekce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Úžas, služba, odvaha: Františkův program pro mladé lidi v Řecku

Poslední papežovo veřejné vystoupení v Řecku symbolicky patřilo budoucnosti této země, tedy jejím mladým lidem, nejenom rodilým Řekům, ale též potomkům zahraničních přistěhovalců, konkrétně pak zástupcům řecké katolické mládeže ze všech koutů této země a studentům katolické školy sv. Dionýsia na severním předměstí Athén. Tuto instituci původně spravovaly voršilky, působící v Řecku od sedmnáctého století (1670), avšak před několika lety (2017) ji svěřily do výchovné misie školských bratří.
06.12.2021

Odpověď arcibiskupa Graubnera na veřejný dopis časopisu Te Deum o vakcinaci

Přinášíme odpověď arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, na otevřený dopis časopisu Te Deum ohledně výzvy předsedy ČBK k očkování proti nemoci covid-19.
06.12.2021

Nelze mlčet k situaci či ji ignorovat

Přinášíme text apelu Rady Iustitia et Pax v souvislosti s uprchlickou krizí na hranicích Polska a Běloruska.
06.12.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 6. do 12. prosince 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
06.12.2021

Papež v Athénách: Konverze nám pomáhá překonat existenciální pouště

Papež František předsedal mši svaté v řeckých Athénách a vybídl řecké katolíky, aby zůstali v naději navzdory „existenciálním pouštím“ našich životů, protože Pán je tu vždy, aby zaplnil naši prázdnotu, pokud mu uvolníme místo.
05.12.2021