banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Počet církevních pohřbů vloni vzrostl. Na Dušičky můžeme vzpomenout i na všechny oběti pandemie covid-19.

Počet církevních pohřbů v roce 2020 i přes nejrůznější restrikce výrazně narostl, a to o na 21 700. Obětavost kněží tak umožnila více než dvěma desetitisícům zesnulých důstojné křesťanské rozloučení. V důsledku pandemie covid-19 narostl i celkový počet zemřelých a mnoho pohřbů muselo proběhnout v provizorních a omezených podmínkách. Proto řada pozůstalých nyní využívá možnosti dodatečného sloužení zádušní mše za zemřelé a společného truchlení v širším kruhu rodiny a blízkých.
Publikováno: 1. 11. 2021 10:44

Foto: Lenka Chytilová

Křesťané vyprovází své zesnulé s vírou, že život fyzickou smrtí nekončí. Církev prosí za spásu duše zemřelého, za věčný život v Boží slávě. Poslední rozloučení má význam pro pozůstalé, jejichž smutek prozařuje naděje na shledání na věčnosti a víra jim pomáhá do dalšího života. Svému poslání se katolická církev snažila dostát i v obtížných podmínkách pandemie a v souladu s omezeními zajistit důstojné poslední rozloučení zemřelým i útěchu pozůstalým. Pohřbů v roce 2020 katolická církev vypravila 21 700, což je o tisíc víc než v roce 2019. Podíl církevních pohřbů na počtu zemřelých činil v roce 2020 16,8 %. „Snažili jsme neodmítnout nikoho ani v době nejtvrdších lockdownů. Navíc pohřby naštěstí byly – byť za přísných opatření a v omezeném počtu účastníků – povoleny po celou dobu. Rozloučení se zesnulým je jednou z nejdůležitějších nejen křesťanských, náboženských, ale i lidských potřeb a služeb. Pohřbívat, doprovázet na věčnost prostě přestat nemůžeme. Pohřební obřady se proto po celou dobu konaly, a to jak v obřadních síních, tak i v našem naštěstí velkém kostele. Pokud bylo rozloučení u nás v kostele, dohlížení na dodržení opatření záleželo na nás, pokud v obřadní síni, byla to věc jejího provozovatele,“ vzpomíná farář z kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech, P. Jan Houkal.

Svátek všech věrných zemřelých (lidově Dušičky) patří v Čechách mezi tradičně oblíbené svátky, lidé ho využívají ke vzpomínce na své předky a hojně navštěvují hřbitovy. Zároveň v této době roste i zájem o sloužení mše za zemřelé, což je příležitost pro rodinu i přátele společně se sejít a vzpomenout na blízké, kteří již s námi nejsou. Zádušní mši či mši s intencí za zemřelého je možné nechat sloužit kdykoliv (nejen bezprostředně po pohřbu), a je možné se tak i nyní důstojně rozloučit v širším kruhu blízkých a známých s těmi, kteří zemřeli v době lockdownu. „Útěchu a povzbuzení vyhledávají lidé v současné době víc než kdy dříve. Zejména v případě ztráty někoho blízkého vnímáme poskytnutí útěchy jako klíčové. Stejně tak je důležitá možnost rozloučení a veřejného truchlení v kruhu blízkých. Díky lockdownu byly tyto možnosti omezené, proto je nyní zájem o mše za zemřelé,“ říká P. Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference.

Celkový počet zemřelých v porovnání s rokem 2019 vzrostl o 15 %, k hlavním příčinám úmrtí přibyly i komplikace spojené s covid-19, které byly uváděny jako hlavní příčina u 10,5 tis. zemřelých (zdroj: ÚZIS). V čase lockdownu a zvýšených obav byly okolnosti úmrtí a přípravy pohřbů mnohem komplikovanější. Mnohdy nemohli lidé se svými blízkým strávit poslední chvíle ani je navštěvovat v nemocnici. Některé civilní pohřby tak proběhly bez obřadu a pozůstalí neměli příležitost se rozloučit a vyrovnat se se ztrátou blízké osoby. I přesto, že bylo katolických pohřbů vloni nejvíc za posledních 5 let, řada rozloučení v širším kruhu probíhá formou odložené mše za zemřelé až letos.

Církevních pohřbů se tradičně koná víc na Moravě, v loňském roce to bylo víc než 3/5 a podíl Moravy v posledních letech roste. Na hřbitovech Slovácka či Valašska budeme také těžko hledat opuštěné a neudržované hroby. Péče o památku zemřelých se zde neomezuje pouze na návštěvu o „Dušičkách“ a důstojné křesťanské rozloučení zde nepatří minulosti; v některých oblastech mají církevní pohřeb až ¾ zemřelých. V kontrastu s tím působí zarostlé rozvaliny hřbitovů v regionech, odkud bylo původní obyvatelstvo vysídleno a kde se zpřetrhaly rodové vazby. V oblastech bývalých Sudet se zastoupení církevních pohřbů na počtu zemřelých blíží 5 %.

Autoři: PhDr. Kateřina Pulkrábková a Mgr. Daniel Chytil, Odbor analýz církevních dat ČBK

Pro více informací kontaktujte: Odbor analýz církevních dat České biskupské konference, data@cirkev.cz.

Autor článku:
Daniel Chytil

Související články

Další aktuality

75. výročí biskupského svěcení Josefa kardinála Berana

Před 75 lety, 8. prosince 1946, přijal v katedrále sv. Víta v Praze biskupské svěcení kardinál Josef Beran, 33. arcibiskup pražský a primas český. Byl politickým vězněm nacismu i komunismu. Poslední roky svého života prožil jako vyhnanec ve Vatikánu, kde také 17. května 1969 zemřel.
08.12.2021

Papež František: Buďme pokorní jako Panna Maria

Před modlitbou Anděl Páně u příležitosti slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie vyzval papež František věřící, aby byli podobní Marii ve své pokoře a v blízkosti u Boha.
08.12.2021

Katolický týdeník: Smíření v rodině

Smiřovat se učíme odmala. Pokud žijeme v manželství a chceme, aby náš vztah za něco stál, musíme v této disciplíně dosáhnout téměř mistrovské úrovně. A bez usmiřování se neobejdou ani řeholní komunity či širší rodiny. Jak ale na to? Vždyť přiznat před druhým chybu a poprosit o odpuštění je dřina.
08.12.2021

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2021

Modleme se, abychom po vzoru Marie stavěli úděl živých lidí nad ideologie a jednali rychle ve prospěch těch, kteří trpí.
08.12.2021

Předvánoční Dárek Jam pro maminky s dětmi a lidi v nouzi

Benefice pro maminky s dětmi z azylového domu a další lidi v nouzi proběhne formou on-line přenosu v úterý 14. 12. 2021 od 19h. Tradiční akce Dárek Jam iniciovaná ostravskými hudebníky přinese divákům pestrý hudební program i možnost veřejnosti materiálně nebo finančně podpořit klienty služeb Charity Ostrava.
08.12.2021