banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Počet církevních pohřbů vloni vzrostl. Na Dušičky můžeme vzpomenout i na všechny oběti pandemie covid-19.

Počet církevních pohřbů v roce 2020 i přes nejrůznější restrikce výrazně narostl, a to o na 21 700. Obětavost kněží tak umožnila více než dvěma desetitisícům zesnulých důstojné křesťanské rozloučení. V důsledku pandemie covid-19 narostl i celkový počet zemřelých a mnoho pohřbů muselo proběhnout v provizorních a omezených podmínkách. Proto řada pozůstalých nyní využívá možnosti dodatečného sloužení zádušní mše za zemřelé a společného truchlení v širším kruhu rodiny a blízkých.
Publikováno: 1. 11. 2021 10:44

Foto: Lenka Chytilová

Křesťané vyprovází své zesnulé s vírou, že život fyzickou smrtí nekončí. Církev prosí za spásu duše zemřelého, za věčný život v Boží slávě. Poslední rozloučení má význam pro pozůstalé, jejichž smutek prozařuje naděje na shledání na věčnosti a víra jim pomáhá do dalšího života. Svému poslání se katolická církev snažila dostát i v obtížných podmínkách pandemie a v souladu s omezeními zajistit důstojné poslední rozloučení zemřelým i útěchu pozůstalým. Pohřbů v roce 2020 katolická církev vypravila 21 700, což je o tisíc víc než v roce 2019. Podíl církevních pohřbů na počtu zemřelých činil v roce 2020 16,8 %. „Snažili jsme neodmítnout nikoho ani v době nejtvrdších lockdownů. Navíc pohřby naštěstí byly – byť za přísných opatření a v omezeném počtu účastníků – povoleny po celou dobu. Rozloučení se zesnulým je jednou z nejdůležitějších nejen křesťanských, náboženských, ale i lidských potřeb a služeb. Pohřbívat, doprovázet na věčnost prostě přestat nemůžeme. Pohřební obřady se proto po celou dobu konaly, a to jak v obřadních síních, tak i v našem naštěstí velkém kostele. Pokud bylo rozloučení u nás v kostele, dohlížení na dodržení opatření záleželo na nás, pokud v obřadní síni, byla to věc jejího provozovatele,“ vzpomíná farář z kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech, P. Jan Houkal.

Svátek všech věrných zemřelých (lidově Dušičky) patří v Čechách mezi tradičně oblíbené svátky, lidé ho využívají ke vzpomínce na své předky a hojně navštěvují hřbitovy. Zároveň v této době roste i zájem o sloužení mše za zemřelé, což je příležitost pro rodinu i přátele společně se sejít a vzpomenout na blízké, kteří již s námi nejsou. Zádušní mši či mši s intencí za zemřelého je možné nechat sloužit kdykoliv (nejen bezprostředně po pohřbu), a je možné se tak i nyní důstojně rozloučit v širším kruhu blízkých a známých s těmi, kteří zemřeli v době lockdownu. „Útěchu a povzbuzení vyhledávají lidé v současné době víc než kdy dříve. Zejména v případě ztráty někoho blízkého vnímáme poskytnutí útěchy jako klíčové. Stejně tak je důležitá možnost rozloučení a veřejného truchlení v kruhu blízkých. Díky lockdownu byly tyto možnosti omezené, proto je nyní zájem o mše za zemřelé,“ říká P. Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference.

Celkový počet zemřelých v porovnání s rokem 2019 vzrostl o 15 %, k hlavním příčinám úmrtí přibyly i komplikace spojené s covid-19, které byly uváděny jako hlavní příčina u 10,5 tis. zemřelých (zdroj: ÚZIS). V čase lockdownu a zvýšených obav byly okolnosti úmrtí a přípravy pohřbů mnohem komplikovanější. Mnohdy nemohli lidé se svými blízkým strávit poslední chvíle ani je navštěvovat v nemocnici. Některé civilní pohřby tak proběhly bez obřadu a pozůstalí neměli příležitost se rozloučit a vyrovnat se se ztrátou blízké osoby. I přesto, že bylo katolických pohřbů vloni nejvíc za posledních 5 let, řada rozloučení v širším kruhu probíhá formou odložené mše za zemřelé až letos.

Církevních pohřbů se tradičně koná víc na Moravě, v loňském roce to bylo víc než 3/5 a podíl Moravy v posledních letech roste. Na hřbitovech Slovácka či Valašska budeme také těžko hledat opuštěné a neudržované hroby. Péče o památku zemřelých se zde neomezuje pouze na návštěvu o „Dušičkách“ a důstojné křesťanské rozloučení zde nepatří minulosti; v některých oblastech mají církevní pohřeb až ¾ zemřelých. V kontrastu s tím působí zarostlé rozvaliny hřbitovů v regionech, odkud bylo původní obyvatelstvo vysídleno a kde se zpřetrhaly rodové vazby. V oblastech bývalých Sudet se zastoupení církevních pohřbů na počtu zemřelých blíží 5 %.

Autoři: PhDr. Kateřina Pulkrábková a Mgr. Daniel Chytil, Odbor analýz církevních dat ČBK

Pro více informací kontaktujte: Odbor analýz církevních dat České biskupské konference, data@cirkev.cz.

Autor článku:
Daniel Chytil

Související články

Další aktuality

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022

Godzone tour 2022 startuje v Praze a v Ostravě už v říjnu!

Česká republika bude mít příležitost zažít evangelizační turné projektu Godzone letos o měsíc dřív, a to v Praze 24. října a v Ostravě 25. října. Celá tour následně pokračuje na Slovensku až do 29. října. Organizátoři této tour chtějí společně s vedoucími různých společenství sdělit Česku a Slovensku aktuální odkaz: Nevzdávej To!
27.09.2022

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022

Křížová cesta s oběťmi sexuálního zneužívání

Pomodleme se tuto křížovou cestu za oběti sexuálního zneužívání v církvi i mimo ni. Nesme je při této modlitbě všechny ve své mysli i srdci.
22.09.2022