Papež: Hroby padlých ve válce volají po míru

"Zastavte se, bratři a sestry! Stop, výrobci zbraní! Tyto hroby mluví, volají samy za sebe, volají po míru." Výzva papeže Františka zazněla při mši sice šeptem, ale silně mezi cypřiši a olivovníky na francouzském vojenském hřbitově v Římě, na místě historie a paměti, které si římský biskup letos vybral, aby zde sloužil mši za všechny věrné zemřelé. Zejména, jak řekl při pondělní modlitbě Anděl Páně, za oběti válek, světových válek i válek, které se "po částech" vedou ještě dnes ve všech koutech světa. Přinášíme celé znění papežovy homilie.
Publikováno: 3. 11. 2021 10:30

Vybavuje se mi nápis na dveřích malého hřbitova na severu: "Vy, kteří procházíte, myslete na své kroky a ze svých kroků myslete na ten poslední".

Vy, kteří procházíte. Život je cesta, všichni jsme na cestě. Každý z nás, pokud chce v životě něco dokázat, je na cestě. Není to procházka, ani labyrint, je to cesta. Na cestě procházíme mnoha historickými událostmi, mnoha obtížnými situacemi. A také kolem hřbitovů. Z tohoto hřbitova zní rada: "Ty, který odcházíš, zastav své kroky a přemýšlej o svém posledním." Všechny nás čeká poslední krok. Někdo mi možná řekne: "Otče, nebuďte tak truchlivý, nebuďte tak tragický." Ale je to pravda. Důležité je, abychom se na tom posledním kroku ocitli na cestě, ne na obchůzce, na cestě života, a ne v nekonečném labyrintu. Jde o to být na cestě, abychom na posledním kroku nestáli. To je první myšlenka, kterou bych chtěl říci a která vychází z mého srdce.

Druhá myšlenka se týká hrobů. Tito lidé - dobří lidé - zemřeli ve válce, zemřeli proto, že byli povoláni k obraně své země, k obraně hodnot, k obraně ideálů a mnohdy i k obraně smutné a politováníhodné politické situace. A jsou to oběti, oběti války, která požírá děti vlasti. A myslím na Anzio, na Redipuglii, myslím na Piavu v roce 1914 - tolik jich tam zůstalo -, myslím na pláž v Normandii: čtyřicet tisíc při vylodění! Ale na tom nezáleží, padli...

Tam jsem se zastavil před hrobkou: "Neznámý. Zemřel za Francii. 1944". Dokonce ani jméno. V Božím srdci je jméno nás všech, ale to je tragédie války. Jsem si jistý, že všichni, kdo šli v dobré vůli, povoláni svou zemí, aby ji bránili, jsou s Pánem. Ale bojujeme my, kteří jsme na cestě, dostatečně, aby nedocházelo k válkám? Aby ekonomiky zemí nebyly posilovány zbrojním průmyslem? Dnes by se kázání mělo zaměřit na hroby: "Zemřeli za Francii"; na některých jsou jména, na několika dalších ne. Ale tyto hroby jsou poselstvím míru: "Zastavte se, bratři a sestry, zastavte se! Zastavte, výrobci zbraní, zastavte!"

Tyto dvě myšlenky vám zanechám. "Ty, kdo jdeš, mysli na své kroky, na svůj poslední krok": ať je to v pokoji, v pokoji srdce, v pokoji všech. Druhá myšlenka: tyto hroby, které mluví, volají, volají samy ze sebe, volají: "Mír!"

Kéž nám Pán pomůže zasít a udržet tyto dvě myšlenky v našich srdcích.

Přeložil Petr Vacík

Zdroj: Vatican News, česká a anglická sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 17. do 23. ledna 2022

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, Radiu Proglas a Českém rozhlasu.
17.01.2022

Papež: Ježíšem nabízená radost není nikdy naředěná

Promluva papeže Františka před polední modlitbou Anděl Páně v neděli 16. ledna 2022.
16.01.2022

Gertrude a soustroví Gulag

Pozornost veřejnosti se v těchto dnech upírá ke střetům v Kazachstánu, k jejichž pokojnému vyřešení vyzval rovněž papež František. Z kazašské katolické církve většinou nepřichází mnoho zpráv, byť se v případě Kazachstánu jedná o středoasijskou zemi s vůbec největším počtem katolíků. O to zajímavější může být informace o beatifikační kauze Gertrude Detzelové, apoštolky v gulazích, kterou loni v srpnu zahájila karagandská diecéze.
16.01.2022

Bohoslužba za Františka Skorinu – renesanční osobnost spojující národy

Osobnost renesančního humanisty Františka Skoriny (1470-1552) připomene zádušní mše sv., která se uskuteční 20. ledna v 17.00. v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Mše sv. symbolicky propojí Prahu s hlavními městy někdejšího polsko-litevského soustátí, Varšavou a Vilniusem – v obou městech se budou sloužit zádušní mše v témže čase. Bohoslužby se uskuteční také v Minsku, Polocku – Skorinově rodišti – či Padově, kde vystudoval lékařství.
15.01.2022

Kardinál Czerny: Záchrana migrantů na moři je nejvyšší službou

Vatikán. Úřadující prefekt vatikánského Úřadu pro integrální lidský rozvoj, kard. Michael Czerny, se obrátil osobním listem k dobrovolníkům z organizace „Mediterranea“, v němž jim papežovým jménem vyslovuje podporu několik dní před zahájením nové mise lodi „Mare Jonio“. „Přijít na pomoc našim bratrům a sestrám migrantům je tou nejvyšší službou, kterou můžete nabídnout“, píše kardinál Czerny záchranářům, kterým není lhostejný osud uprchlíků ve vodách Středozemního moře.
14.01.2022