Papež: Hroby padlých ve válce volají po míru

"Zastavte se, bratři a sestry! Stop, výrobci zbraní! Tyto hroby mluví, volají samy za sebe, volají po míru." Výzva papeže Františka zazněla při mši sice šeptem, ale silně mezi cypřiši a olivovníky na francouzském vojenském hřbitově v Římě, na místě historie a paměti, které si římský biskup letos vybral, aby zde sloužil mši za všechny věrné zemřelé. Zejména, jak řekl při pondělní modlitbě Anděl Páně, za oběti válek, světových válek i válek, které se "po částech" vedou ještě dnes ve všech koutech světa. Přinášíme celé znění papežovy homilie.
Publikováno: 3. 11. 2021 10:30

Vybavuje se mi nápis na dveřích malého hřbitova na severu: "Vy, kteří procházíte, myslete na své kroky a ze svých kroků myslete na ten poslední".

Vy, kteří procházíte. Život je cesta, všichni jsme na cestě. Každý z nás, pokud chce v životě něco dokázat, je na cestě. Není to procházka, ani labyrint, je to cesta. Na cestě procházíme mnoha historickými událostmi, mnoha obtížnými situacemi. A také kolem hřbitovů. Z tohoto hřbitova zní rada: "Ty, který odcházíš, zastav své kroky a přemýšlej o svém posledním." Všechny nás čeká poslední krok. Někdo mi možná řekne: "Otče, nebuďte tak truchlivý, nebuďte tak tragický." Ale je to pravda. Důležité je, abychom se na tom posledním kroku ocitli na cestě, ne na obchůzce, na cestě života, a ne v nekonečném labyrintu. Jde o to být na cestě, abychom na posledním kroku nestáli. To je první myšlenka, kterou bych chtěl říci a která vychází z mého srdce.

Druhá myšlenka se týká hrobů. Tito lidé - dobří lidé - zemřeli ve válce, zemřeli proto, že byli povoláni k obraně své země, k obraně hodnot, k obraně ideálů a mnohdy i k obraně smutné a politováníhodné politické situace. A jsou to oběti, oběti války, která požírá děti vlasti. A myslím na Anzio, na Redipuglii, myslím na Piavu v roce 1914 - tolik jich tam zůstalo -, myslím na pláž v Normandii: čtyřicet tisíc při vylodění! Ale na tom nezáleží, padli...

Tam jsem se zastavil před hrobkou: "Neznámý. Zemřel za Francii. 1944". Dokonce ani jméno. V Božím srdci je jméno nás všech, ale to je tragédie války. Jsem si jistý, že všichni, kdo šli v dobré vůli, povoláni svou zemí, aby ji bránili, jsou s Pánem. Ale bojujeme my, kteří jsme na cestě, dostatečně, aby nedocházelo k válkám? Aby ekonomiky zemí nebyly posilovány zbrojním průmyslem? Dnes by se kázání mělo zaměřit na hroby: "Zemřeli za Francii"; na některých jsou jména, na několika dalších ne. Ale tyto hroby jsou poselstvím míru: "Zastavte se, bratři a sestry, zastavte se! Zastavte, výrobci zbraní, zastavte!"

Tyto dvě myšlenky vám zanechám. "Ty, kdo jdeš, mysli na své kroky, na svůj poslední krok": ať je to v pokoji, v pokoji srdce, v pokoji všech. Druhá myšlenka: tyto hroby, které mluví, volají, volají samy ze sebe, volají: "Mír!"

Kéž nám Pán pomůže zasít a udržet tyto dvě myšlenky v našich srdcích.

Přeložil Petr Vacík

Zdroj: Vatican News, česká a anglická sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022

Godzone tour 2022 startuje v Praze a v Ostravě už v říjnu!

Česká republika bude mít příležitost zažít evangelizační turné projektu Godzone letos o měsíc dřív, a to v Praze 24. října a v Ostravě 25. října. Celá tour následně pokračuje na Slovensku až do 29. října. Organizátoři této tour chtějí společně s vedoucími různých společenství sdělit Česku a Slovensku aktuální odkaz: Nevzdávej To!
27.09.2022

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022