Výstava o P. Janu Bulovi a P. Václavu Drbolovi v Římě

Při příležitosti návštěvy biskupů Čech a Moravy Ad limina apostolorum v Římě proběhne dne 8. listopadu 2021 v 19.00 hodin zahájení a požehnání nové výstavy o Služebnících Božích Václavu Drbolovi a Janu Bulovi. Otevření výstavy se uskuteční v italském jazyce za přítomnosti čelních představitelů Kongregace pro blahořečení a svatořečení a biskupů Čech a Moravy.
Publikováno: 3. 11. 2021 13:45

Václav Drbola a Jan Bula byli nezákonně odsouzeni k trestu smrti roku 1951 v procesu souvisejícím s případem Babice a poté popraveni. V době komunistické totality nebylo pochopitelně možné zahájit jejich beatifikační řízení. Soukromými osobami však byli tito popravení kněží již dříve považováni za mučedníky víry. Po pádu komunistického režimu byli oba občanskými justičními orgány plně rehabilitováni.

Výstava bude umístěna v Poutním domě Velehrad v Římě a potrvá do konce listopadu. Výstava je společenskou událostí, setkáním modlitby v souvislosti s blížící se kanonizací Služebníků Božích a po skončení expozice v Poutním domě bude ke shlédnutí v italských farnostech. Další informace jsou k dispozici v Bulletinu Testimonium martyrii, nebo na stránkách: kanonizace.biskupstvi.cz

Zdroj: www.biskupstvi.cz, kanonizace.biskupstvi.cz 

Soubory ke stažení

velikost 277 KB
Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Svatý otec František dnes v poledne, 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.
26.05.2022

Patroni SDM Lisabon 2023

Příprava každého Světového dne mládeže, jeho realizace a dynamika, která je vtisknuta setkání mladých lidí z celého světa s papežem, je svěřena patronům, tedy kanonizovaným světcům nebo světcům v procesu kanonizace. Pro Světové dny mládeže v Lisabonu 2023 navrhl místní organizační výbor 13 patronů, žen, mužů a mladých lidí, kteří, jak potvrzuje kardinál patriarcha, "ukázali, že život v Kristu naplňuje a zachraňuje mládež všech dob". Těmito patrony, kteří se narodili ve městě, kde se Světové dny mládeže konají, nebo pocházejí z jiných zemí, jsouvzory pro mladé lidi. Patrony Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 představuje kard. Manuel Clemente, lisabonský patriarcha, který poukazuje na hlavní historické odkazy každého z nich, stejně jako na jejich pastorační a duchovní význam pro přípravu a slavení příštího Světového dne mládeže.
26.05.2022

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022