Papež František: Mlčky očekávat Pánovu spásu je umění, na cestě ke svatosti

Papež František dnes v bazilice sv. Petra sloužil zádušní mši svatou za kardinály a biskupy, kteří odešli na věčnost v průběhu uzavírajícího se liturgického roku. Kardinálský sbor od loňského listopadu ztratil sedmnáct svých členů, a po celém světě zemřelo 191 biskupů a arcibiskupů, včetně českého biskupa Mons. Petra Esterky.
Publikováno: 4. 11. 2021 14:15

Svatý otec ve své homilii poznamenal, že někteří zemřeli na následky Covid-19, „v těžkých situacích, které prohloubily jejich utrpení. Kéž nyní tito naši bratři mohou okoušet radost z evangelního pozvání, s nímž se Pán obrací ke svým věrným služebníkům: „Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa.“ (Mt 25,34).

Cesta od utrpení k naději

Papež František se ve své homilii zaměřil na první čtení z knihy Pláč, kde autor popisuje cestu utrpením k důvěřivé trpělivosti a naději v Pána, který zachraňuje.
Jak řekl Svatý otec, všichni se musíme naučit čelit utrpení – nejen konečnému utrpení smrti, ale i zkouškám a křížům, kterým čelíme tady a teď. Ve skutečnosti nás obtíže života mohou vést k pesimismu a hořkosti. Naděje však kvete právě v našich nejtemnějších chvílích, „v úzkosti bez smyslu“. „V trudné chvíli se vrací k naději. Člověk, který se přimyká k Pánu, i za pronikavé bolesti spatřuje, že Bůh odkrývá utrpení, pootevírá je, přeměňuje je v bránu, jíž vstupuje naděje.“ 

Záhada smutku

Papež František zdůraznil, že to neznamená, že naše problémy zmizí, ale že se naše utrpení „stává tajemnou příležitostí k vnitřní očistě“. Smutek a utrpení, řekl papež, „zůstávají tajemstvím, ale v tomto tajemství můžeme novým způsobem objevit otcovství Boha, který nás navštěvuje ve zkoušce.“ 

„Když stojíme před tajemstvím vykoupené smrti, prosme o milost, abychom na protivenství pohlíželi jinýma očima. Prosme o sílu, abychom je dokázali obývat v mírném a důvěryplném mlčení, které očekává Pánovu spásu, aniž bychom si stěžovali a reptali, aniž bychom se dali zarmoutit. To, co se zdá jako trest, se projeví jako milost a nový důkaz Boží lásky k nám. Mlčky očekávat Pánovu spásu – neklábosit, být zticha – je umění, na cestě ke svatosti. Pěstujme je. V dnešní době je cenné: nyní více než kdy jindy neposlouží křičet, působit rozruch či zatrpknout, nýbrž je zapotřebí, aby každý svým životem svědčil o víře, která je poddajným a nadějeplným očekáváním. Toto je víra: poddajné a nadějeplné očekávání.“

Celý text promluvy naleznete zde.

Zdroj: Vatican News, česká a anglická sekce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 17. do 23. ledna 2022

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, Radiu Proglas a Českém rozhlasu.
17.01.2022

Papež: Ježíšem nabízená radost není nikdy naředěná

Promluva papeže Františka před polední modlitbou Anděl Páně v neděli 16. ledna 2022.
16.01.2022

Gertrude a soustroví Gulag

Pozornost veřejnosti se v těchto dnech upírá ke střetům v Kazachstánu, k jejichž pokojnému vyřešení vyzval rovněž papež František. Z kazašské katolické církve většinou nepřichází mnoho zpráv, byť se v případě Kazachstánu jedná o středoasijskou zemi s vůbec největším počtem katolíků. O to zajímavější může být informace o beatifikační kauze Gertrude Detzelové, apoštolky v gulazích, kterou loni v srpnu zahájila karagandská diecéze.
16.01.2022

Bohoslužba za Františka Skorinu – renesanční osobnost spojující národy

Osobnost renesančního humanisty Františka Skoriny (1470-1552) připomene zádušní mše sv., která se uskuteční 20. ledna v 17.00. v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Mše sv. symbolicky propojí Prahu s hlavními městy někdejšího polsko-litevského soustátí, Varšavou a Vilniusem – v obou městech se budou sloužit zádušní mše v témže čase. Bohoslužby se uskuteční také v Minsku, Polocku – Skorinově rodišti – či Padově, kde vystudoval lékařství.
15.01.2022

Kardinál Czerny: Záchrana migrantů na moři je nejvyšší službou

Vatikán. Úřadující prefekt vatikánského Úřadu pro integrální lidský rozvoj, kard. Michael Czerny, se obrátil osobním listem k dobrovolníkům z organizace „Mediterranea“, v němž jim papežovým jménem vyslovuje podporu několik dní před zahájením nové mise lodi „Mare Jonio“. „Přijít na pomoc našim bratrům a sestrám migrantům je tou nejvyšší službou, kterou můžete nabídnout“, píše kardinál Czerny záchranářům, kterým není lhostejný osud uprchlíků ve vodách Středozemního moře.
14.01.2022