Papež: Ochrana dětí má mít v církvi konkrétní prioritu

Papež František vyzval církev, aby se ještě více angažovala proti zneužívání nezletilých. Je třeba vychovávat ke spoluzodpovědnosti, dialogu a transparentnosti, píše papež v poselství, které zaslal na dnešní konferenci o prevenci zneužívání v katolickém prostředí, kterou pod patronátem Evropské unie zorganizovalo několik italských laických sdružení spolu s boloňskou univerzitou v rámci projektu zvaného „Safe“.
Publikováno: 4. 11. 2021 14:30

Papež František účastníkům konference připomněl, že v potírání sexuálního násilí nelze polevovat a doložil své tvrzení citací z listu Božímu lidu, který adresoval všem věřícím již v roce 2018: Při pohledu do budoucnosti nebude nikdy málo toho, co lze podniknout pro vytvoření prostředí, ve kterém je možné nejen se těchto situací vyvarovat, ale také znemožnit, aby se takové skutky kryly a přetrvávaly. 

Při ochraně dětí musí všichni spolupracovat, podotýká papež František, protože jedině systematická preventivní činnost umožní vymýtit kulturu smrti, kterou s sebou nesou všechny formy zneužívání, ať se již jedná o sexuální či duchovní zneužívání nebo zneužívání moci.  „Je to cesta, po které jsme jako církev povoláni jít společně. K tomu nás nabádá bolest a stud z toho, že nezletilé, kteří nám byli svěřeni v rámci našich společenských a výchovných aktivit, nechráníme vždy dobře. Proces změn naléhavě vyžaduje novou přípravu všech, kdo mají výchovnou odpovědnost a jsou v kontaktu s nezletilými, ať už ve společnosti, rodině nebo v církvi“, píše papež.

Dnešní římská konference se koná pod názvem „Přijetí dětí a jejich vzdělávání v bezpečném prostředí. Podpora ochrany dětí v koronavirové době a po ní. Mezi organizátory akce náleží několik laických organizací: Společenství papeže Jana XXIII, italská Katolická akce, Italská sportovní federace (CSI) a studijní centrum pro ochranu obětí při univerzitě v Boloni. Tyto instituce společně vytvořily dvouletý projekt na ochranu dětí a prevenci jejich zneužívání pod titulem "SAFE". Papež František ve svém pozdravu proto výslovně uznal roli laiků v boji proti zneužívání:

„Žádám vás, abyste se jako laické organizace i nadále zaměřovaly na výchovu ke spoluzodpovědnosti, dialogu a transparentnosti. Kéž se ochrana dětí stává stále konkrétnější prioritou v každodenní činnosti církve. Kéž církev poskytuje otevřenou, důvěryhodnou a věrohodnou službu, která je v rozhodném protikladu k jakékoli formě paternalismu, narušování intimity a spoluvinnému mlčení“.

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022

Godzone tour 2022 startuje v Praze a v Ostravě už v říjnu!

Česká republika bude mít příležitost zažít evangelizační turné projektu Godzone letos o měsíc dřív, a to v Praze 24. října a v Ostravě 25. října. Celá tour následně pokračuje na Slovensku až do 29. října. Organizátoři této tour chtějí společně s vedoucími různých společenství sdělit Česku a Slovensku aktuální odkaz: Nevzdávej To!
27.09.2022

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022

Křížová cesta s oběťmi sexuálního zneužívání

Pomodleme se tuto křížovou cestu za oběti sexuálního zneužívání v církvi i mimo ni. Nesme je při této modlitbě všechny ve své mysli i srdci.
22.09.2022