Lupa
Obsah
Portál
Reklama

Papež: Ochrana dětí má mít v církvi konkrétní prioritu

Datum publikace4. 11. 2021, 14.30
TiskTisk

Papež František vyzval církev, aby se ještě více angažovala proti zneužívání nezletilých. Je třeba vychovávat ke spoluzodpovědnosti, dialogu a transparentnosti, píše papež v poselství, které zaslal na dnešní konferenci o prevenci zneužívání v katolickém prostředí, kterou pod patronátem Evropské unie zorganizovalo několik italských laických sdružení spolu s boloňskou univerzitou v rámci projektu zvaného „Safe“.

Papež František účastníkům konference připomněl, že v potírání sexuálního násilí nelze polevovat a doložil své tvrzení citací z listu Božímu lidu, který adresoval všem věřícím již v roce 2018: Při pohledu do budoucnosti nebude nikdy málo toho, co lze podniknout pro vytvoření prostředí, ve kterém je možné nejen se těchto situací vyvarovat, ale také znemožnit, aby se takové skutky kryly a přetrvávaly. 

Při ochraně dětí musí všichni spolupracovat, podotýká papež František, protože jedině systematická preventivní činnost umožní vymýtit kulturu smrti, kterou s sebou nesou všechny formy zneužívání, ať se již jedná o sexuální či duchovní zneužívání nebo zneužívání moci.  „Je to cesta, po které jsme jako církev povoláni jít společně. K tomu nás nabádá bolest a stud z toho, že nezletilé, kteří nám byli svěřeni v rámci našich společenských a výchovných aktivit, nechráníme vždy dobře. Proces změn naléhavě vyžaduje novou přípravu všech, kdo mají výchovnou odpovědnost a jsou v kontaktu s nezletilými, ať už ve společnosti, rodině nebo v církvi“, píše papež.

Dnešní římská konference se koná pod názvem „Přijetí dětí a jejich vzdělávání v bezpečném prostředí. Podpora ochrany dětí v koronavirové době a po ní. Mezi organizátory akce náleží několik laických organizací: Společenství papeže Jana XXIII, italská Katolická akce, Italská sportovní federace (CSI) a studijní centrum pro ochranu obětí při univerzitě v Boloni. Tyto instituce společně vytvořily dvouletý projekt na ochranu dětí a prevenci jejich zneužívání pod titulem 'SAFE'. Papež František ve svém pozdravu proto výslovně uznal roli laiků v boji proti zneužívání:

„Žádám vás, abyste se jako laické organizace i nadále zaměřovaly na výchovu ke spoluzodpovědnosti, dialogu a transparentnosti. Kéž se ochrana dětí stává stále konkrétnější prioritou v každodenní činnosti církve. Kéž církev poskytuje otevřenou, důvěryhodnou a věrohodnou službu, která je v rozhodném protikladu k jakékoli formě paternalismu, narušování intimity a spoluvinnému mlčení“.

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku: Tereza Myslilová
Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou