Papež: Ochrana dětí má mít v církvi konkrétní prioritu

Papež František vyzval církev, aby se ještě více angažovala proti zneužívání nezletilých. Je třeba vychovávat ke spoluzodpovědnosti, dialogu a transparentnosti, píše papež v poselství, které zaslal na dnešní konferenci o prevenci zneužívání v katolickém prostředí, kterou pod patronátem Evropské unie zorganizovalo několik italských laických sdružení spolu s boloňskou univerzitou v rámci projektu zvaného „Safe“.
Publikováno: 4. 11. 2021 14:30

Papež František účastníkům konference připomněl, že v potírání sexuálního násilí nelze polevovat a doložil své tvrzení citací z listu Božímu lidu, který adresoval všem věřícím již v roce 2018: Při pohledu do budoucnosti nebude nikdy málo toho, co lze podniknout pro vytvoření prostředí, ve kterém je možné nejen se těchto situací vyvarovat, ale také znemožnit, aby se takové skutky kryly a přetrvávaly. 

Při ochraně dětí musí všichni spolupracovat, podotýká papež František, protože jedině systematická preventivní činnost umožní vymýtit kulturu smrti, kterou s sebou nesou všechny formy zneužívání, ať se již jedná o sexuální či duchovní zneužívání nebo zneužívání moci.  „Je to cesta, po které jsme jako církev povoláni jít společně. K tomu nás nabádá bolest a stud z toho, že nezletilé, kteří nám byli svěřeni v rámci našich společenských a výchovných aktivit, nechráníme vždy dobře. Proces změn naléhavě vyžaduje novou přípravu všech, kdo mají výchovnou odpovědnost a jsou v kontaktu s nezletilými, ať už ve společnosti, rodině nebo v církvi“, píše papež.

Dnešní římská konference se koná pod názvem „Přijetí dětí a jejich vzdělávání v bezpečném prostředí. Podpora ochrany dětí v koronavirové době a po ní. Mezi organizátory akce náleží několik laických organizací: Společenství papeže Jana XXIII, italská Katolická akce, Italská sportovní federace (CSI) a studijní centrum pro ochranu obětí při univerzitě v Boloni. Tyto instituce společně vytvořily dvouletý projekt na ochranu dětí a prevenci jejich zneužívání pod titulem "SAFE". Papež František ve svém pozdravu proto výslovně uznal roli laiků v boji proti zneužívání:

„Žádám vás, abyste se jako laické organizace i nadále zaměřovaly na výchovu ke spoluzodpovědnosti, dialogu a transparentnosti. Kéž se ochrana dětí stává stále konkrétnější prioritou v každodenní činnosti církve. Kéž církev poskytuje otevřenou, důvěryhodnou a věrohodnou službu, která je v rozhodném protikladu k jakékoli formě paternalismu, narušování intimity a spoluvinnému mlčení“.

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022

Biskup Cikrle převezme titul čestného občana města Brna

V úterý 25. ledna 2022 převezme diecézní biskup Vojtěch Cikrle titul čestného občana města Brna.
20.01.2022