Dary pro papeže: křišťálový relikviář a šek pro potřebné

Biskupové Čech, Moravy a Slezska pokračují svou návštěvu Ad limina v Římě. Na slavnost Posvěcení Lateránské baziliky 9. listopadu slavili společnou mši svatou právě v této papežské bazilice. Hlavním celebrantem byl apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze biskup Martin David, kazatelem Zdenek Wasserbauer, světící biskup pražský. Večer se účastnili slavnostního večera v Papežské koleji Nepomucenum, kde byly prezentovány dary pro papeže Františka a biskupové se setkali také s jejich tvůrci.
Publikováno: 10. 11. 2021 12:00

Foto: Anička Guthrie, ČaV

Biskupové navštívili během dne mimo jiné Kongregaci pro biskupy, Kongregaci pro nauku víry, Státní sekretariát, Kongregaci pro evangelizaci národů či Papežskou radu pro jednotu křesťanů.
Večer se účastnili na pozvání českého velvyslance při Svatém stolci Václava Kolaji slavnostního večera v Papežské koleji Nepomucenum, pořádaného k závěru Roku Svaté Ludmily. Zde byly rovněž prezentovány dary pro papeže Františka za přítomnosti jejich tvůrců. Svatý otec obdrží od českých a moravských biskupů křišťálový relikviář s ostatky sv. Zdislavy od sklářského mistra Jiřího Pačinka a designera Davida Sobotky z Kunratic u Cvikova a finanční dar ve výši 50 000 euro za všechny věřící z České republiky, který je určený pro potřebné. Šek bude předán ve speciálně vyrobených brokátových deskách s papežským znakem z dílny společnosti Hedva Český Brokát. 
 
„Svatá Zdislava do českého křišťálu oděna“
 Relikviář je vytvořený pouze z křišťálového čirého skla technikou ručního tvarování a ve svém „srdci“ nese ostatek svaté Zdislavy, obklopený v čelní části dvanácti slunečními paprsky, které představují dvanáct apoštolů a v zadní části pak sedmi paprsky, které symbolizují sedm darů Ducha Svatého.
Noha relikviáře, jako pevný základ víry, nese tři křišťálové kameje – symbol Svaté Trojice, na kterých je vyryta podobizna svaté Zdislavy, která podává jídlo chudým a nemocným, zatímco dvě další nesou znak Litoměřické diecéze a latinský text k výročí 800 let od narození této české světice. O uměleckou rytinu se postaral jeden z nejvýznamnějších evropských rytců skla Arno Čančík. Centrální kapsule (relikvie) je pak prostorově nejvýznamnějším místem, které uchovává relikvii svaté Zdislavy. „Čeští skláři se s maximální pokorou, úctou a respektem k odkazu svaté Zdislavy pokusili vytvořit objekt, který v sobě nese poselství dobra, pochopení, péče, empatie a lásky,“ říká k daru designer David Sobotka.
 
Šek v deskách z českého brokátu
Desky na listiny potažené brokátem, ve kterých je uložený šek na částku 50 tisíc euro pro papeže Františka pro potřebné, byly vyrobeny ve firmě Hedva Český Brokát Rýmařov. Hedvábné brokáty se začaly v Rýmařově vyrábět již v 19. století, kdy byly založeny dvě textilní rodinné firmy: Antonína Flemmicha a bratří Schielů. Rýmařovské brokáty byly velmi vyhlášené a žádané. Šila se také liturgická roucha, pokrývky oltářů, ozdobné polštářky a závěsy. „Rýmařovské výrobky byly nejen krásné, ale i kvalitní, a tak se v minulosti dostaly i do Vatikánu a brokát z Rýmařova doslova dobyl Evropu. To se však změnilo po roce 1948," uvádí jednatel společnosti Hedva Český brokát Vít Komárek. Současné vedení firmy Hedva Český Brokát Rýmařov se rozhodlo navázat na dřívější tradice firem Flemmich a Schiel a kromě brokátů historických a krojových se znovu pustila i výroby nových vzorů církevních brokátů. Proto se zrodil právě zde nápad vyvzorovat na tkanině papežský znak a tkaninou potáhnout desky, které čeští a moravští biskupové předají papežovi.

Více informací o darech biskupů pro papeže Františka naleznete v příloze.

Fotogalerie: Anna Guthrie, ČaV, P. Stanislav Přibyl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Apel pro Evropu k situaci na Ukrajině

Předsednictvo Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), oslovuje biskupy evropského kontinentu v tomto dramatickém okamžiku napětí kolem Ukrajiny, chce vyjádřit svou blízkost církvím na Ukrajině a všem jejím lidem. Vyzývá mezinárodní společenství, aby zemi nabídlo svou podporu v souvislosti s nebezpečím ruské vojenské ofenzívy.
22.01.2022

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022