Večer se svatým lékařem Josefem Moscatim

Dne 16. listopadu se v 17.30 ve farnosti sv. Václava v Praze 5 uskuteční mše sv. ke cti sv. Josefa Moscatiho, italského lékaře, vědce a profesora. Celebruje Mons. Zdenek Wasserbauer.
Publikováno: 13. 11. 2021 15:00

Foto: Wikipedia

Po bohoslužbě následuje program ve farním sále (Nám. 14. října 17/642). Programem provede a postavu tohoto světce bude prezentovat MUDr. Zora Dubská. Několik dalších osob z prostředí zdravotní péče se podělí o to, jak tohoto svatého lékaře objevili, čím je inspiroval a jak zakouší jeho přímluvu ve své práci o nemocné. MUDr. Marie Svatošová bude jednou z nich. Jako zástupce nemocničních kaplanů vystoupí pan Jan Kolouch, který přiblíží práci v tomto prostředí nemocnic.

Datum pražského večera bylo vybráno v souladu se slavností přenesení jeho ostatků ze hřbitova do kostela Gesù Nuovo (Neapol), které se událo dne 16. listopadu 1930. Každý rok v tento den konají neapolští lékaři modlitební procesí místy propojující jeho život s nemocnicí.

Josef Moscati (1880–1927) se narodil jako sedmé z devíti dětí v rodině význačného právníka. Vyrůstal, žil a pracoval převážně v Neapoli. V sedmnácti letech se rozhodl pro lékařské povolání. Osvědčil se nejen jako výborný chirurg a vyhledávaný diagnostik. Kromě přímé péče o nemocné se věnoval i výuce mediků a výzkumu. Svou službu potřebným a trpícím chápal jako službu samotnému Kristu. V jeho době neexistovalo povinné zdravotní pojištění a mnozí nemocní v chudých neapolských čtvrtích si nemohli dovolit ani standardní lékařskou péči, proto jim ji poskytoval často zdarma. Doktor Moscati se nikdy neoženil, ačkoli zůstal v církvi laikem; veškerý svůj volný čas a síly věnoval právě návštěvám chudých pacientů v Neapoli a okolí. Zemřel náhle na infarkt ve své soukromé ordinaci, nebylo mu ani padesát let. Blahořečen byl v roce 1975 (16. listopadu) a 25. října 1987 jej papež Jan Pavel II. svatořečil na závěr biskupské synody o „poslání laiků v církvi“.

Několik jeho myšlenek:
* Pamatujte na to, že se nemáte starat jen o tělo, ale také o ztrápené duše lidí, kteří se k vám utíkají. Kolika bolestem ulevíte spíše radou a nasloucháním než strohým receptem, s nímž je odešlete do lékárny!
* Bůh, který nám všechno dal, bude žádat účty z toho, jak jsme naložili s jeho dary! Blaze nám lékařům, kteří tak často nejsme schopni zahnat nemoc; blaze nám, budeme-li mít na paměti, že kromě těla máme před sebou i nesmrtelnou, božskou duši, jíž máme podle evangelia milovat jako sebe sama.
* Nikoli věda, ale láska proměnila svět. Jen nemnoho lidí se stalo „nesmrtelnými“ díky vědě, ale všichni jsou povoláni k  tomu, aby došli života věčného, tedy dosáhli nesmrtelnosti, pokud se nasadí pro dobro. A v  perspektivě věčnosti je smrt pouhou etapou života, prostředkem naší metamorfózy, která nám umožňuje přejít do vyšší roviny bytí.

Zdroj: TZ Paulínky

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové 2022 - 3. a 4. den

Prohlédněte si fotografie z Celostátního setkání mládeže v v Hradci Králové ve dnech 11. - 12. srpna objektivy fotografů ze spolku Člověk a Víra.
13.08.2022

V Hradci Králové mladí katolíci zažívají koncerty, ale i přednášky a společné mše

Mladí křesťané od 14 do 26 let na CSM prožívají necelý týden ve společenství podobně naladěných lidí na Celostátním setkání v Hradci Králové, které se zde koná od 9.-14. srpna. Kromě kultury a zábavy nabízí také seberozvoj a zamyšlení nad důležitými tématy aktuálního světa. Přihlášených účastníků je na 4 tisíce, v sobotu jsou očekáváni další účastníci tzv. Dne pro rodiny.
13.08.2022

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové 2022 - 1. a 2. den

Hradec Králové se v posledních dnech zaplnil katolickou mládeží z celé republiky, která sem přijela na Celostátní setkání mládeže 2022. Přinášíme fotografie spolku Člověk a víra, které zachycují první dny setkání, 9. a 10. 8.
11.08.2022

V Římě zemřel slovenský kardinál Jozef Tomko

V pondělí 8.8. 2022 v brzkých ranních v Římě zemřel kard. Jozef Tomko, emeritní prefekt Kongregace pro evangelizaci národů.
09.08.2022

Mše svatá za oběti sexuálního zneužívání v církvi

25. srpna od 18.00 hodin se v klášteře dominikánů v Olomouci uskuteční mše svatá, při které se budeme modlit za všechny oběti sexuálních deliktů (nejen) v katolické církvi. Mše je součástí programu konference na téma Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi, která proběhne od 25. – 26. srpna v Olomouci, ale na bohoslužbu je zvána široká veřejnost. Koncelebrovat budou také biskupové Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský a Josef Nuzík, administrátor Arcidiecéze olomoucké.
05.08.2022