banner sekce
Sekce

Mládež

Diecézní setkání 2021

O víkendu před nedělí Krista Krále probíhají v diecézích v České republice diecézní a děkanátní setkání mládeže.
Publikováno: 20. 11. 2021 9:32

Diecézní (děkanátní) setkání mládeže se koná jednou za rok. Jde o setkání mladých věřících z celé diecéze (děkanátu), kdy spolu stráví den nebo dva. Provází je pestrý program, zajímaví hosté, workshopy, přednášky a také duchovní program - například modlitby, adorace a mše. Program je doprovázen vždy scholou nebo kapelou.

Motem setkání je:
„Vstaň! Udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl“

Pastorační směrnici ke světovým dnům mládeže naleznete zde:
směrnice

Poselství papeže ke světovému dni mládeže naleznete zde:
poselství

Autor článku:
Sekce pro mládež