Papežův dar biskupům u příležitosti 75. zasedání Italské biskupské konference

Aktualizováno: U příležitosti zahájení 75. mimořádného generálního shromáždění italských biskupů (CEI), které se koná v Římě od 22. - 25. listopadu, a jež by mělo se věnovat synodálnímu procesu, věnoval papež František italským biskupům obrázek Ježíše Dobrého pastýře s textem osmi „blahoslavenství“ biskupa. (Papež František je totiž také římský biskup, tak se takovýchto zasedání rovněž účastní.) "Biskupova blahoslavenství" přinášíme v aktualizovaném překladu Hany Pohořalé.
Publikováno: 25. 11. 2021 14:00

Blahoslavený biskup, který se v životě rozhodl pro chudobu a štědrost, neboť svým svědectvím buduje nebeské království.

Blahoslavený biskup, který nechá po svých tvářích stékat slzy, v nichž se zrcadlí bolesti lidí, únava kněží, neboť v objetí trpících nalezne Boží útěchu.

Blahoslavený biskup, který svůj úřad nepovažuje za moc, ale za službu, který v tichosti mírnost  nalézá svou sílu, dává právo každému, aby se zabydlel v jeho srdci. On tak bude moci obývat zemi, slíbenou za dědictví tichým.

Blahoslavený biskup, který se neuzavře do vládních budov, nestane se úředníkem pozornějším ke statistikám než k lidským tvářím, k procedurám než příběhům, který se po boku člověka snaží dobývat sen o Boží spravedlnosti, neboť Pán, s nímž se setkává v tichu každodenní modlitby, bude jeho posilou.

Blahoslavený biskup, jehož srdce je otevřeno pro bídu světa, který se neváhá ušpinit lidským bahnem, aby v něm našel Boží zlato, který se nepohorší nad hříchem a slabostí druhých, vědom si vlastní bídy, neboť pohled Ukřižovaného a Zmrtvýchvstalého mu bude znamením bezvýhradného odpuštění.

Blahoslavený biskup, který se varuje záludnosti srdce, který se vyhýbá jakékoli neupřímnosti, který i uprostřed zla sní o dobru, neboť se bude umět radovat z Boží tváře, jejíž záblesk odhalí v jakékoli špíně lidské společnosti.

Blahoslavený biskup, který je tvůrcem pokoje, průvodcem na cestách smíření, který do sboru kněží vkládá semeno společenství, který rozdělenou společnost vede stezkami smíru, který každého člověka dobré vůle bere za ruku, aby budoval bratrství, neboť Bůh ho nazve svým synem.

Blahoslavený biskup, který se kvůli evangeliu nebojí jít proti proudu, který dá své tváři „ztvrdnout v křemen“ jako Kristus na cestě do Jeruzaléma, nenechá se odradit nepochopením a překážkami, neboť ví, že Boží království si razí cestu v rozporuplnosti světa.
 
Překlad: Hana Pohořalá

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Úžas, služba, odvaha: Františkův program pro mladé lidi v Řecku

Poslední papežovo veřejné vystoupení v Řecku symbolicky patřilo budoucnosti této země, tedy jejím mladým lidem, nejenom rodilým Řekům, ale též potomkům zahraničních přistěhovalců, konkrétně pak zástupcům řecké katolické mládeže ze všech koutů této země a studentům katolické školy sv. Dionýsia na severním předměstí Athén. Tuto instituci původně spravovaly voršilky, působící v Řecku od sedmnáctého století (1670), avšak před několika lety (2017) ji svěřily do výchovné misie školských bratří.
06.12.2021

Odpověď arcibiskupa Graubnera na veřejný dopis časopisu Te Deum o vakcinaci

Přinášíme odpověď arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, na otevřený dopis časopisu Te Deum ohledně výzvy předsedy ČBK k očkování proti nemoci covid-19.
06.12.2021

Nelze mlčet k situaci či ji ignorovat

Přinášíme text apelu Rady Iustitia et Pax v souvislosti s uprchlickou krizí na hranicích Polska a Běloruska.
06.12.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 6. do 12. prosince 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
06.12.2021

Papež v Athénách: Konverze nám pomáhá překonat existenciální pouště

Papež František předsedal mši svaté v řeckých Athénách a vybídl řecké katolíky, aby zůstali v naději navzdory „existenciálním pouštím“ našich životů, protože Pán je tu vždy, aby zaplnil naši prázdnotu, pokud mu uvolníme místo.
05.12.2021