Papež František: Svatý Josef je vzorem smysluplných lidských vztahů

Papež František pokračoval při pravidelné středeční audienci ve své sérii katechezí o svatém Josefovi. Řekl, že Josef ukazuje, že i ti, kteří se objevují na okraji společnosti, mají zvláštní roli v Božím plánu spásy.
Publikováno: 24. 11. 2021 14:45

Papež František řekl, že Matouš nám ukazuje, že Josef představuje ústřední bod v Božím plánu spásy, i když se zdá být diskrétní a zdánlivě na okraji příběhu a společnosti. Dodal, že každý může ve svatém Josefovi – který často zůstává nepovšimnut nebo skrytý – najít přímluvce a průvodce v těžkých chvílích.

Připomíná nám, že všichni ti, kteří jsou zdánlivě skryti nebo jsou ve ‚druhé řadě‘, mají v dějinách spásy jedinečnou možnost jednání,“ řekl papež. "Tyto muže a ženy svět potřebuje."

Strážce Vykupitele

Papež se poté obrátil k Lukášovu evangeliu, kde je Josef zobrazen jako „strážce Ježíše a Marie“.

Tato role se táhne napříč historií a činí z něj také „strážce církve“. Bůh nabízí svatého Josefa jako odpověď na otázku, kterou Kain položil Bohu poté, co zabil svého bratra: "Jsem snad strážcem svého bratra?"

Josef nám svým životem jakoby chtěl říci, že jsme vždy povoláni cítit, že jsme strážci našich bratří a sester, strážci těch, kteří jsou nám blízcí, těch, které nám Pán svěřuje prostřednictvím životních okolností,“ řekl.

Patron postižených

Papež František poznamenal, že svatý Josef nabízí naší „fluidní“ moderní společnosti model, jak zacházet s mezilidskými vztahy.

Evangelia nám připomínají, že „naše životy se skládají z pout, která nás předcházejí a provázejí. Syn Boží se rozhodl přijít na svět prostřednictvím takových pout."

Papež dodal, že jeho myšlenky míří ke všem, kteří se snaží najít smysluplné vztahy ve svém vlastním životě, a řekl, že tato situace nechává mnoho lidí s pocitem samoty, postrádají sílu usilovat vpřed.

Podpora v nesnázích

Papež František zakončil svou katechezi modlitbou za pomoc každému, kdo bojuje s osamělostí, a dodal, že ve svatém Josefovi mohou najít „spojence, přítele a oporu“.

Svatý Josefe,

ty, který jsi střežil pouto s Marií a Ježíšem,

pomáhej nám pečovat o vztahy v našem životě.

Ať nikdo nezažije pocit opuštěnosti,

která pramení z osamělosti.

Každý z nás ať se smíří se svou vlastní historií,

s těmi, kteří tu byli před námi,

a rozpozná i v chybách, které se staly,

cestu, kterou si Prozřetelnost razila,

aby zlo nemělo poslední slovo.

Ukaž se jako přítel těch, kteří mají největší potíže,

a jako jsi podporoval Marii a Ježíše v těžkých chvílích,

tak podpoř i nás na naší cestě. Amen.

Zdroj: Vatican News, česká a anglická sekce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Úžas, služba, odvaha: Františkův program pro mladé lidi v Řecku

Poslední papežovo veřejné vystoupení v Řecku symbolicky patřilo budoucnosti této země, tedy jejím mladým lidem, nejenom rodilým Řekům, ale též potomkům zahraničních přistěhovalců, konkrétně pak zástupcům řecké katolické mládeže ze všech koutů této země a studentům katolické školy sv. Dionýsia na severním předměstí Athén. Tuto instituci původně spravovaly voršilky, působící v Řecku od sedmnáctého století (1670), avšak před několika lety (2017) ji svěřily do výchovné misie školských bratří.
06.12.2021

Odpověď arcibiskupa Graubnera na veřejný dopis časopisu Te Deum o vakcinaci

Přinášíme odpověď arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, na otevřený dopis časopisu Te Deum ohledně výzvy předsedy ČBK k očkování proti nemoci covid-19.
06.12.2021

Nelze mlčet k situaci či ji ignorovat

Přinášíme text apelu Rady Iustitia et Pax v souvislosti s uprchlickou krizí na hranicích Polska a Běloruska.
06.12.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 6. do 12. prosince 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
06.12.2021

Papež v Athénách: Konverze nám pomáhá překonat existenciální pouště

Papež František předsedal mši svaté v řeckých Athénách a vybídl řecké katolíky, aby zůstali v naději navzdory „existenciálním pouštím“ našich životů, protože Pán je tu vždy, aby zaplnil naši prázdnotu, pokud mu uvolníme místo.
05.12.2021