Adventní výzva Arcidiecézní charity Praha: Darujte k Vánocům pomoc

Adventní období a Vánoce jsou každoročně příležitostí k obdarování našich blízkých. K tradici církve však patří pamatovat v tomto liturgickém období také na chudé a potřebné.
Publikováno: 26. 11. 2021 12:30

„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky,“ vyzývá prorok Izaiáš. Jedním ze způsobů, jak dostát jeho výzvě, jsou skutky lásky: pomoc bližním v nouzi a jejich obdarování. „Je k tomu zapotřebí pouze naše schopnost podělit se o část své hojnosti a dostatku. Je totiž spousta lidí, kterým se nedostává ani základních životních potřeb, kteří potřebují pomoc v těžkostech a naši pozornost. Jejich trápení bývá většinou skryté nebo přehlížené. My v Charitě je však máme na očích, pracujeme s těmito lidmi a pomáháme jim. Zveme k pomoci v blížícím se adventním čase všechny lidi dobré vůle,“ připomíná tradiční adventní akci Arcidiecézní charity Praha ředitel Jaroslav Němec. 

Díky štědrosti „adventních“ dárců tak může Charita připravit celou řadu vánočních překvapení pro ty, na které často vůbec nikdo nepamatuje. „Může to být třeba sousedka, které svým darem zaplatíte terapeutickou hodinu. Nikdo nevidí, že ji týrá manžel a ona nemá peníze, aby si zařídila odbornou pomoc. Další rodinka může mít díky vaší pomoci na vánočním stole dobroty, které by si nikdy nemohla dovolit. Vaše štědrost adventu a Vánoc však může mířit i daleko za hranice naší země,“ vysvětluje Jaroslav Němec a zdůrazňuje, že dar, v němž se dělíme o to, čeho máme více než ten druhý, je uznáním potřebnosti a rovné důstojnosti všech lidí. „Protože nakonec všechno naše dávání vánočních dárků má svůj základ v Božím daru nového, zlem nezatíženého života, který nám všem byl darován v Ježíši Kristu,“ připomíná ředitel Němec. 

Arcidiecézní charita Praha se na vás obrací s prosbou o „vánoční dárek“ pro lidi, kteří se ocitají v obtížné životní situaci.

  • Pomoc lze směřovat lidem v nouzi u nás: pro seniory, rodiny nebo děti školou povinné, které vyrůstají v chudých rodinách.
  • Obdarovat můžete také potřebné v rozvojových zemích jako je Indie, Uganda či Zambie.
  • Váš dar můžete poslat online pomocí platební karty nebo převodem částky na bankovní účet Arcidiecézní charity Praha. Jakákoli částka pomůže.
  • Charita Váš dar promění v podporu lidem, kteří se ocitají v tíživé životní situaci.
  • Váš dar potěší a pomůže zároveň.

Číslo účtu pro pomoc u nás: 749986/5500

Terapeutická hodina pro týranou ženu: variabilní symbol 45 21

Potravinový balíček rodině v nouzi: variabilní symbol 41 21

5 hodin pečovatelské služby pro seniora: variabilní symbol 70 21

Číslo účtu pro pomoc v zahraničí 749011/0100

Aktovka se školními pomůckami: variabilní symbol 20 961

Výživa pro dítě s podvýživou: variabilní symbol 20 931

Domácí zvíře – zdroj obživy pro chudou rodinu: variabilní symbol 20 971

 

Více informací naleznete ZDE.

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Apel pro Evropu k situaci na Ukrajině

Předsednictvo Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), oslovuje biskupy evropského kontinentu v tomto dramatickém okamžiku napětí kolem Ukrajiny, chce vyjádřit svou blízkost církvím na Ukrajině a všem jejím lidem. Vyzývá mezinárodní společenství, aby zemi nabídlo svou podporu v souvislosti s nebezpečím ruské vojenské ofenzívy.
22.01.2022

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022