Papež: Nedostatek úcty na státních hranicích umenšuje lidskost nás všech

Kardinál státní sekretář Pietro Parolin dnes odpoledne formou videokonference vystoupil v ženevském sídle Mezinárodní organizace pro migraci, která si připomíná sedm desetiletí od založení, a přednesl poselství papeže Františka. Svatý stolec se stal členským státem této organizace před deseti lety z rozhodnutí papeže Benedikta XVI. Dnes papež Mezinárodní organizaci pro migraci poděkoval za sedmdesát let její služby migrantům.
Publikováno: 30. 11. 2021 10:15

„Debata o migraci se ve skutečnosti netýká migrantů. Jinými slovy, nejde jen o migranty, ale o nás všechny, o minulost, současnost a budoucnost našich společností“, zdůrazňuje papež v úvodu poselství a varuje před pojímáním migrantů jako čehosi „nepříjemného“, co je třeba zavrhnout. Naopak: „Neměli bychom se divit počtu migrantů, ale spíše se s nimi setkávat jako s lidmi, vidět jejich tváře, naslouchat jejich příběhům a snažit se co nejlépe reagovat na jejich konkrétní osobní a rodinnou situaci. Taková reakce vyžaduje velkou dávku lidské citlivosti, spravedlnosti a bratrství“, připomíná František a poukazuje na učení většiny náboženských tradic o lásce k bližnímu a pohostinnosti vůči cizincům. Tyto všeobecně uznávané hodnoty by měly být vodítkem při zacházení s migranty na místní i národní úrovni, přeje si Svatý otec.

Je důležité položit si otázku, jaký přínos mají migranti pro hostitelské komunity a jak je obohacují, pokračuje papež a v odpovědi poukazuje na dvojí metr – na jedné straně poptávku po levné pracovní síle, na druhé všeobecné odmítání a nevraživost vůči migrantům. „Ještě politováníhodnější je skutečnost, že migranti jsou stále častěji využíváni jako oběti politického soupeření. Jak všichni víme, rozhodnutí emigrovat, opustit svou vlast nebo území původu, je bezpochyby jedním z nejtěžších životních rozhodnutí“, konstatuje František a dotazuje se: „Jak lze využít utrpení a zoufalství k prosazování nebo obhajobě politických programů? Jak mohou převážit politické ohledy, když jde o důstojnost lidské osoby? Základní nedostatek lidské úcty na hranicích států snižuje „lidskost“ nás všech. Kromě politických a právních aspektů nelegální migrace nesmíme nikdy ztratit ze zřetele její lidskou tvář a skutečnost, že mimo geografické rozdělení hranic jsme součástí jedné lidské rodiny“.

Papež poté seznamuje členy Mezinárodní organizace pro migraci se svými čtyřmi postřehy:

1. Je naléhavě nutné najít důstojné východisko z nestandardních situací.  Zoufalství a naděje vždy zvítězí nad restriktivní politikou. Čím více legálních cest existuje, tím menší je pravděpodobnost, že migranti budou zataženi do zločineckých sítí pašeráků lidí nebo že budou během převaděčství vykořisťováni a zneužíváni.

2. Migranti zviditelňují pouto, které spojuje celou lidskou rodinu, bohatství kultur a zdroje pro rozvojové výměny a obchodní sítě. V tomto smyslu je otázka integrace zásadní; integrace znamená obousměrný proces založený na vzájemném poznání, vzájemné otevřenosti, respektování zákonů a kultury hostitelských zemí s opravdovým duchem setkávání a vzájemného obohacování.

3. Rodina migrantů je v našem globalizovaném světě nezbytnou součástí našich společenství, ale v příliš mnoha zemích jsou migrujícím pracovníkům kvůli právním překážkám upírány výhody a stabilita rodinného života. Lidská prázdnota, která zůstává po osamělém otci nebo matce, je jasnou připomínkou zdrcujícího dilematu, kdy je člověk nucen volit mezi osamělou emigrací za účelem obživy rodiny a základním právem důstojně zůstat v zemi původu.

4.  Mezinárodní společenství se musí urychleně zabývat podmínkami, které vedou k nelegální migraci, a učinit tak z migrace informovanou volbu, a nikoli zoufalou nutnost. Aby většina lidí, kteří mohou důstojně žít ve svých zemích původu, nebyla nucena k nelegální migraci, je třeba naléhavě usilovat o vytvoření lepších ekonomických a sociálních podmínek, aby migrace nebyla jedinou možností pro ty, kteří hledají mír, spravedlnost, bezpečnost a plné respektování lidské důstojnosti.

Nikdy však nesmíme zapomínat, že se nejedná o statistiky, ale o skutečné lidi, kterým jde o život. Katolická církev a její instituce, které mají kořeny ve světské zkušenosti, budou pokračovat ve svém poslání přijímat, chránit, podporovat a integrovat lidi na cestách, uzavírá papež poselství, které dnes odpoledne přečetl kardinál Parolin před shromážděním Mezinárodní organizace pro migraci. 

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022

Godzone tour 2022 startuje v Praze a v Ostravě už v říjnu!

Česká republika bude mít příležitost zažít evangelizační turné projektu Godzone letos o měsíc dřív, a to v Praze 24. října a v Ostravě 25. října. Celá tour následně pokračuje na Slovensku až do 29. října. Organizátoři této tour chtějí společně s vedoucími různých společenství sdělit Česku a Slovensku aktuální odkaz: Nevzdávej To!
27.09.2022

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022