Katolický týdeník: Roráty s dětmi

Lucerničky stojí na stole nachystané už od večera, stejně jako hromádky teplého dětského oblečení. A budík je nastavený na pátou ranní.
Publikováno: 1. 12. 2021 11:45

Když začne zvonit, přichází obvykle pokušení vzdát to nebo si postavit hlavu: z vyhřáté postele se nechce, je nad ránem, venku panuje děsná zima a tma a vyhlídka na vymrzlý kostel nepatří k těm nejlákavějším. „Vstávejte, jedeme na roráty,“ ukončí váhání rodiče. Někdy to nebývá úplně jednoduché.

Mše sv. ještě za tmy

Roráty jsou ranní mariánské mše svaté v adventní době. Jejich název je odvozený od vstupního zpěvu čtvrté neděle adventní, který začíná slovy „Rorate coeli de super“ (Rosu dejte shůry). Původ těchto mší sahá až do doby vlády Karla IV. Časně ráno pořádané rorátní mše svaté, doprovázené v evropských poměrech unikátními písněmi, se u nás konávaly denně v průběhu celého adventu prakticky nejméně čtyři sta let ve všech farních kostelích. Přestože žádný jiný národ neměl tak bohatě rozvinutou rorátní tradici, ve druhé polovině 20. století zájem o ně prudce opadl. Od sametové revoluce se však tento liturgický zvyk opět obnovuje.

„Když jsem studoval v Itálii, zjistil jsem, že tam roráty vůbec neznají a advent je tam o ně jaksi ochuzen. Zůstane jen ranní tma. Zatímco u nás už od dob Otce vlasti do této tmy přidáváme kousíček světla. A to může být obrazem i toho, co jako křesťané můžeme dát většinové společnosti,“ přibližuje svůj postřeh P. Lukáš Engelmann z Ostravy-Třebovic.

Chodí celé rodiny

Ačkoliv satirický web Tisíckráte před pěti lety napsal, že roráty jsou tajemné, protože o nich všichni slyšeli, ale nikdo na nich nebyl, skutečnost se tomuto žertu naštěstí slušně vzdaluje. Oslovili jsme několik farností, kde se tyto ranní adventní bohoslužby pravidelně konají – zvláště ty, kde mše svaté chystají speciálně pro děti.

„Začíná se za tmy, kdy svítí jen oltářní svíce, svíce na adventním věnci, velká mariánská svíce v rukou kněze a lampičky, které nesou děti – a mnohé je zapalují už doma a jdou s nimi noční Ostravou. Každý rok je u nás v Třebovicích také připraveno téma pro děti. Letos to bude ,Josef – lekce od tesaře‘, protože končí Rok sv. Josefa,“ vysvětluje tamní duchovní P. Lukáš Engelmann.
Letitou tradici udržují také v Místku. „Celá farnost se už dlouho předem těší. A od těch nejmenších už od prvních hodin náboženství slýchám zvídavé otázky, jaké že budou letos roráty,“ prozrazuje P. Daniel Vícha, že také v místecké farnosti mají roráty své téma. Děti na ně přicházejí za tmy přes krásně nazdobené místecké Farní náměstí. „Celá mše svatá je koncipovaná pro děti, včetně zpěvu, průvodu s lucernami a příběhem, který se po celý advent odehrává a děti zaměstnává, vtahuje do děje a vrcholí před Vánoci. Vloni jsme například putovali se starcem Simeonem, který se nakonec v Písmu setkal s Ježíšem a jeho rodiči v jeruzalémském chrámě,“ přibližuje P. Vícha.

JIŘÍ MACHÁNĚ

Více v digitální verzi KT s nově upravenou a čtenářsky přívětivou grafikou. K dispozici je na adrese katyd.cirkev.cz. Lze ho číst z počítačů, tabletů i mobilních telefonů.
Digitální KT je součástí portálu Církev.cz – společného projektu ČBK, Katolického týdeníku a Karmelitánského nakladatelství.
 
Za svobodu vyznání
Už počtvrté se v Česku konala připomínka pronásledovaných pro víru Červená středa. 130 budov se nasvítilo do červena, poprvé také Mariánský sloup nebo česká ambasáda v Dillí.
 
Synoda už běží napříč diecézemi
Synodální proces se už rozběhl v celé řadě farností. Zjišťovali jsme napříč diecézemi, kolik skupinek se již přihlásilo.
 
Téma: Cesty k Bohu
Když posloucháte příběhy konvertitů, často žasnete, že jejich cesty
k Bohu jsou pestré jako horská louka v květu.
 
Vakcíny fungují. Bohu dík
O námitkách věřících proti očkování na covid-19 hovoříme s knězem, molekulárním biologem a přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK P. Markem Váchou.
 
Připravujeme: SMÍŘENÍ V RODINĚ
Když se rodina rozhádá – třeba kvůli očkování, volbám nebo majetku –, trvá obnova vztahů, odpuštění a smíření někdy dokonce   měsíce či roky. Jak na to? A jde to vůbec?

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022

Biskup Cikrle převezme titul čestného občana města Brna

V úterý 25. ledna 2022 převezme diecézní biskup Vojtěch Cikrle titul čestného občana města Brna.
20.01.2022