Od ‚zamilování‘ ke zralé lásce: Poselství papeže Františka snoubencům

Papež František pokračoval ve své katechezi o svatém Josefovi a nabídl snoubencům, aby se zamysleli nad tím, jak překonat „kouzlo“, které přichází se zamilovaností, ke zralé lásce, která obstojí ve zkoušce času.
Publikováno: 1. 12. 2021 14:30

Papež František při své katechezi na středeční generální audienci zamýšlel nad svatým Josefem jako „spravedlivým mužem“ a „Mariiným zasnoubeným manželem“.

Svatý Josef, spravedlivý muž

Papež František poznamenal, že ve starověkém Izraeli bylo oficiální zasnoubení nedílnou součástí svatebních zvyků. Žena, ačkoli nadále žila v domě svých rodičů, byla považována za „manželku“ zasnoubeného manžela. Takže „když byla Marie nalezena s dítětem“, byla vystavena obvinění z cizoložství. Josef byl „spravedlivý“ právě proto, že i když se řídil literou zákona, rozhodl se, z lásky k Marii, nevystavit ji přísnosti zákona, ale poslat ji tiše pryč.

Boží hlas v rozlišování

V tu chvíli se však Josefovi zjevil anděl. „Boží hlas mu prostřednictvím snu zjeví smysl větší, než je jeho vlastní spravedlnost. Jak důležité je pro každého z nás pěstovat spravedlivý život a zároveň cítit, že stále potřebujeme Boží pomoc! Rozšířit si obzory a nahlížet na životní okolnosti z jiného, širšího úhlu pohledu.“
Když byli Marie a Josef zasnoubeni, „pravděpodobně měli sny a očekávání o svém životě a budoucnosti“ a když Bůh „neočekávaně“ zasáhl do jejich životů, otevřel také jejich srdce.

Kde začíná pravá láska

Svatý otec uznal, že život často není takový, jak si ho představujeme, že může být obtížné přejít od „zamilování“ k „logice zralé lásky“. To první je často poznamenáno jakýmsi „okouzlením“, které s časem mizí. Ale je to právě tehdy, když toto první vzrušení z lásky končí, začíná „pravá láska“.
„Milovat totiž neznamená očekávat, že druhá osoba nebo život budou odpovídat našim představám, ale spíše se zcela svobodně rozhodnout přijmout odpovědnost za život, který se nám nabízí...“ tak, jak to udělal Josef, když se rozhodl přijmout Boží příkaz, a vzal si Marii za manželku.

Od zamilovanosti po zralou lásku

„Křesťanští snoubenci jsou povoláni vydávat svědectví o takové lásce, která má odvahu přejít od logiky zamilovanosti k logice zralé lásky.... Láska páru pokračuje v životě a zraje každým dnem. Snoubenecká láska je trochu - dovolte mi to říct - trochu romantická. Všechno už jste zažili, ale pak přijde ta zralá, každodenní láska, práce, děti...“
Papež František na závěr zopakoval snoubencům radu, kterou jim dal dříve: Nikdy nekončete den, aniž byste se usmířili.

Modlitba ke svatému Josefovi

Svou katechezi Svatý otec zakončil modlitbou ke svatému Josefovi:

Svatý Josefe, ty, který jsi svobodně miloval Marii
a rozhodl ses vzdát se svých představ, abys dal místo realitě,
pomoz každému z nás, abychom se nechali překvapit Bohem
a přijímali život ne jako nečekanou událost, před kterou se musíme bránit,
ale jako tajemství, které skrývá tajemství pravé radosti.
Vyprošuj všem křesťanským snoubencům radost a radikálnost,
ale vždy s vědomím, že lásku umožňuje jen milosrdenství a odpuštění.
Amen

Zdroj: Vatican News, anglická a česká sekce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022

Biskup Cikrle převezme titul čestného občana města Brna

V úterý 25. ledna 2022 převezme diecézní biskup Vojtěch Cikrle titul čestného občana města Brna.
20.01.2022