Proces blahořečení P. Adolfa Kajpra pokročil do další fáze

Ve středu 10. listopadu vydala Kongregace pro svatořečení dekret, jímž stvrdila procesní platnost diecézního šetření života a mučednické pověsti jezuitského duchovního P. Adolfa Kajpra. Proces jeho blahořečení tak postupuje do druhé, římské fáze.
Publikováno: 1. 12. 2021 10:00

„Kauza nyní postupuje do druhé, římské fáze, v níž začne být zkoumána věcně – v perspektivě otázky, zda byl Adolf Kajpr skutečně mučedníkem. Procesní akta budou redukována do úředního spisu (tzv. positio), s nímž pak budou pracovat odborníci Kongregace a následně i kardinálové, kteří ji tvoří. Ti formulují pro Svatého otce své stanovisko. Bude-li kladné, bude mu beatifikační kauza předložena k rozhodnutí,“ vysvětluje postulátor Kajprovy kauzy Vojtěch Novotný, děkan Katolické teologické fakulty UK. A dodává: „Jsem šťastný, že k posunu v procesu došlo. Lhůty mi přišly dlouhé, ale na římské poměry tomu tak vlastně nebylo. Nyní s napětím čekám, jak bude kauza dále vedena kupředu. S ještě větším napětím pak pozoruji proměny úcty k otci Adolfovi. Podle Vojtěcha Novotného blahořečení není jen „soudní“ proces o tom, zda Boží služebník činí zadost pověsti mučednictví, jež ho provází. „Je to především snaha představit ho věřícím jako inspirativní příklad důsledného následování Ježíše Krista. Kéž by se zdařilo především toto! Každý mučedník je jakési Boží slovo, jež nás burcuje z vlažnosti a snaží se v nás rozžíhat lumen Christi, světlo Kristovo,“ uzavírá děkan KTF.

P. Adolf Kajpr (1902–1959) byl jezuitský kněz, který byl redaktorem několika řádových časopisů. Právě jeho publicistická činnost ležela v žaludku oběma totalitním režimům 20. století – nacistickému i komunistickému. V jejich lágrech strávil P. Adolf Kajpr celkem 13 a půl roku (v letech 1941–45 a 1950–59). Ve věku 57 let zemřel s podlomeným zdravím v leopoldovské vězeňské nemocnici po dvojím infarktu „v pověsti svatosti“.

Zdroj: apha
 

Soubory ke stažení

velikost 100 KB
Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022

Biskup Cikrle převezme titul čestného občana města Brna

V úterý 25. ledna 2022 převezme diecézní biskup Vojtěch Cikrle titul čestného občana města Brna.
20.01.2022