COMECE: Respektování rozmanitosti nemůže vést k vytlačování náboženství z veřejného diskurzu

Komise biskupských konferencí Evropské unie COMECE uvítala stažení interních pokynů Evropské komise o inkluzivní komunikaci, k němuž došlo v úterý 30. listopadu. Návrh textu obsahoval několik terminologických doporučení pro zaměstnance této instituce EU, jak vést inkluzivnější interní a externí komunikaci.
Publikováno: 2. 12. 2021 15:45

Na pokyny Evropské komise týkající se tzv.inkluzivního jazyka reagovala Komise episkopátů Evropské unie (COMECE) v následujícím tiskovém prohlášení:

COMECE vítá stažení interních pokynů Evropské komise o inkluzivní komunikaci v úterý 30. listopadu 2021. Návrh textu obsahoval několik terminologických doporučení pro zaměstnance této instituce EU, jak vést inkluzivnější vnitřní a vnější komunikaci. Přestože respektujeme právo Evropské komise na utváření její písemné a ústní komunikace a oceňujeme význam rovnosti a vystupování proti diskriminaci, nemůže se COMECE ubránit znepokojení nad dojmem, že některé pasáže z návrhu tohoto dokumentu se vyznačují protináboženskou zaujatostí. Návrh pokynů například odrazoval zaměstnance Komise EU od toho, aby ve svých sděleních odkazovali na „vánoční“ svátky, na výraz „křesťanská jména“ nebo na jména typická pro jedno náboženství.

Kardinál Hollerich, předseda COMECE, prohlásil: „Neutralita nemůže znamenat odsunutí náboženství do soukromé sféry. Vánoce jsou nejen součástí evropských náboženských tradic, ale také evropské reality. Respektování náboženské rozmanitosti nemůže vést k paradoxnímu důsledku, kterým je potlačení náboženského prvku z veřejného diskurzu.“ Předseda COMECE rovněž zdůraznil, že „katolická církev v EU sice plně podporuje rovnost a boj proti diskriminaci, ale zároveň je jasné, že tyto dva cíle nemohou vést k překrucování nebo autocenzuře. Cenný předpoklad inkluzivity by neměl způsobit opačný efekt vyloučení.“ COMECE vyjadřuje znepokojení nad tím, že tato okolnost mohla poškodit obraz institucí EU a podporu evropského projektu v členských státech. Lze doufat, že revidovaná verze dokumentu tyto obavy zohlední.

Zdroj: Vatican News, česká a slovenská sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Apel pro Evropu k situaci na Ukrajině

Předsednictvo Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), oslovuje biskupy evropského kontinentu v tomto dramatickém okamžiku napětí kolem Ukrajiny, chce vyjádřit svou blízkost církvím na Ukrajině a všem jejím lidem. Vyzývá mezinárodní společenství, aby zemi nabídlo svou podporu v souvislosti s nebezpečím ruské vojenské ofenzívy.
22.01.2022

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022