První den papežské cesty na Kypru

Papež František 2. prosince 2021 přiletěl v odpoledních hodinách na mezinárodní letiště v Larnace na Kypru, kde Svatého otce přivítala předsedkyně tamního parlamentu. Papež se poté odebral do hlavního města Nikósie, kde jej v tamní maronitské katedrále čekal první bod programu: setkání s kněžími, řeholníky, katechety a zástupci církevních hnutí. Navečer se setkal s prezidentem Kypru Nicosem Anastasiadesem a se zástupci politické a kulturní sféry země. Přinášíme fotogalerii.
Publikováno: 2. 12. 2021 17:45

Foto: Papež byl přijat v maronitské katedrále v Nikósii  (Vatican Media)

„Rád bych vám sdělil  svou radost z návštěvy této země, když kráčím jako poutník ve stopách velkého apoštola Barnabáše, syna tohoto lidu,“ zahájil papež svůj pozdrav. Celá cesta papeže Františka na Kypr a do Řecka se děje po stopách svatých apoštolů Pavla a Barnabáše.

A na Kypru je církev považována za "apoštolskou církev", protože křesťanská víra na Kypru sahá až k těmto dvěma apoštolům Pavlovi a Barbabášovi. Posléze se na Kypr dostal i evangelista Marek, Barnabášův příbuzný. Pavel dorazil na ostrov v roce 46 v doprovodu Barnabáše, rodáka z Kypru, který je považován za Pavlova učitele a patrona. Sám Pavel se o něm několikrát zmiňuje ve svých listech (srov. 1 Korintským, Galatským).

Barnabáš nepatřil do úzkého kruhu 12 apoštolů, ale byl horlivým misionářem, v katolické i pravoslavné církvi je považován za svatého a má titul apoštola. Účastnil se také apoštolského sněmu (srov. Skutky apoštolů). Spolu s Pavlem byl vyslán k založení prvních církví v Antiochii, pro které byl důležitým orientačním bodem.

Papež se v maronitské katedrále věnoval i ožehavým tématům regionu:

„Dívám se na vás a vidím bohatství vaší rozmanitosti. Zdravím zdejší maronitskou církev, která v průběhu staletí několikrát spočinula na ostrově a často procházela mnoha zkouškami, ale vytrvala ve víře. Když myslím na Libanon, cítím velkou starost o krizi, v níž se nachází, a vnímám utrpení lidí unavených a zkoušených násilím a bolestí. Ve svých modlitbách nesu touhu po míru, která vyvěrá ze srdce této země. Děkuji vám za to, co zde na Kypru děláte. Libanonské cedry jsou v Písmu mnohokrát zmiňovány jako vzor krásy a velikosti. Ale i velký cedr začíná od kořenů a pomalu klíčí. Vy jste těmito kořeny, přesazenými na Kypr, abyste šířili vůni a krásu evangelia. Děkuji!“

Římským katolíkům při tomto setkání adresoval svůj respekt k jejich toleranci:

„Zdravím také latinskou církev, která je zde přítomna již tisíce let, která postupem času spolu se svými dětmi viděla růst nadšení z víry a která se dnes díky přítomnosti tolika migrujících bratří a sester představuje jako "pestrobarevný" národ, skutečné místo setkávání různých etnických skupin a kultur.“

Všechny pak František pozval k reflexi dvou témat inspirovaných životem a posláním apoštola Barnabáše, a sice tématu trpělivosti a apoštolského přátelství, které spojovalo Barnabáše s apoštolem Pavlem:

„Drazí bratři a sestry, potřebujeme trpělivou církev. Církev, která se nenechá rozrušit a znepokojit změnami, ale klidně přijímá to, co je nové, a rozeznává situace ve světle evangelia.“

„Rád bych zdůraznil ještě jeden důležitý aspekt Barnabášova příběhu: jeho setkání s Pavlem z Tarsu a jejich bratrské přátelství. (…) Drazí bratři a sestry, potřebujeme bratrskou církev, která bude nástrojem bratrství pro svět. Tady na Kypru je mnoho duchovních a církevních citlivých míst, různé historie původu, různé obřady a tradice, ale nesmíme pociťovat rozmanitost jako ohrožení identity, nesmíme žárlit a bát se o svůj prostor. Pokud tomuto pokušení podlehneme, roste strach, strach plodí nedůvěru, nedůvěra vede k podezírání a dříve či později k válce. (…) Přeji vám, abyste byli vždy trpělivou církví, která rozlišuje, doprovází a integruje, a bratrskou církví, která dává prostor druhým, diskutuje, ale zůstává jednotná.“

V podvečer pak papež odjel do nedalekého prezidentského paláce v Nikósii, kde ho přijal Kyperský prezident Nicos Anastasiades k oficiálnímu a později i k soukromému setkání.

V 18 hodin místního času se v obřadní síni papež stále v přítomnosti kyperského prezidenta  sešel s politickými a občanskými autoritami, diplomatickým sborem a zástupci světa kultury. Tím byla oficiální část prvního dne papežské cesty zakončena.

Poté se František odebral na apoštolskou nunciaturu, která sídlí v komplexu františkánského kláštera Svatého Kříže, takříkajíc na „území nikoho“, totiž na území nárazníkového pásma mezi řeckou a tureckou částí ostrova, které kontrolují z bezpečnostních důvodů síly OSN.

Dnes, 3. prosince, se papež František setká v ortodoxním arcibiskupském paláci s arcibiskupem Kypru Chrysostomem II. Poté ho přijme v pravoslavné katedrále v Nikósii i kyperský Svatý synod. Dopoledne pak ještě bude sloužit bohoslužbu na místním stadionu a odpoledne bude předsedat ekumenické bohoslužbě s migranty.

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Fotogalerie: Vatican Media 

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Apel pro Evropu k situaci na Ukrajině

Předsednictvo Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), oslovuje biskupy evropského kontinentu v tomto dramatickém okamžiku napětí kolem Ukrajiny, chce vyjádřit svou blízkost církvím na Ukrajině a všem jejím lidem. Vyzývá mezinárodní společenství, aby zemi nabídlo svou podporu v souvislosti s nebezpečím ruské vojenské ofenzívy.
22.01.2022

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022