Ředitel běloruské národní Charity požádal při návštěvě Česka o pomoc migrantům na území Běloruska

Arcidiecézní charita Praha vyhlašuje sbírku na pomoc uprchlíkům na bělorusko-polských hranicích a na dalších místech Běloruska. Po návštěvě ředitele Charity Bělorusko P. Andreje Aniskijeviče v Praze se na tom dohodlo vedení obou Charit spolu s vedením České biskupské konference.
Publikováno: 2. 12. 2021 11:45

Foto: P. Aniskievič, P. Přibyl, J. Němec

Na běloruské hranici s Polskem a Litvou a také v okolí hlavního města Minsku se nachází tisíce migrantů. Nemají dostatek jídla, spí v mrazivém počasí ve stanech, chybí léky a další životní potřeby. „Od vypuknutí krizové situace jsme v každodenním kontaktu s našimi partnery v Bělorusku – s Charitou Bělorusko, Diecézní charitou Vitebsk a Diecézní charitou Grodno. Rovněž situaci konzultujeme s velvyslancem ČR v Minsku Tomášem Pernickým. Připravujeme pomoc lidem v krizi,“ říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha.
 
Ředitel Charity Bělorusko a Charity Vitebsk, P. Andrej Aniskievič navštívil tento týden Prahu. Informoval o tamní situaci: „Největší tlak je na polských hranicích v Diecézi Grodno, ale nyní se také zvětšuje problém na hranicích s Litvou. Dalších 10 až 15 tisíc osob je v okolí Minsku. Snažíme se pomáhat. Zajišťujeme lidem jídlo. Problém je s kulturou a mentalitou. Jídlo darované matce s dítětem často žena předá manželovi a dítě zůstává hladové.“
 
Zástupce běloruské národní Charity požádal českou stranu o pomoc při řešení naléhavé situace v Bělorusku. Setkání, jehož se účastnil P. Andrej Aniskievič, P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK, a Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha, vedlo k dohodě o dalších krocích v pomoci.
 
Arcidiecézní charita Praha uvolnila na pomoc Bělorusku 2 500 EUR a předala je řediteli Charity Bělorusko. Vyhlašuje zároveň sbírku, v níž mohou čeští dárci podpořit humanitární pomoc na kritických místech na běloruských hranicích. Tam již nyní působí místní Charita a poskytuje pomoc z prostředků materiální sbírky, kterou před časem vyhlásili běloruští biskupové.
 
„Charita Bělorusko je spolu s Červeným křížem v tuto chvíli jediným poskytovatelem pomoci,“ říká P. Aniskievič. Děkuji českým dárcům za jejich solidaritu, kterou projevují s potřebnými lidmi v Bělorusku dlouhodobě, i nyní během kritické situace hraničící s humanitární katastrofou.“
 
Arcidiecézní charita Praha vyhlašuje finanční sbírku, kterou podpoří partnerské organizace v Bělorusku v jejich pomoci chudým lidem i migrantům v nouzi. Sbírku je možné podpořit darem na speciální sbírkové konto 749994/5500, variabilní symbol 20 501.
 

Zdroj: Charita Česká republika

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022

Biskup Cikrle převezme titul čestného občana města Brna

V úterý 25. ledna 2022 převezme diecézní biskup Vojtěch Cikrle titul čestného občana města Brna.
20.01.2022