Biskup Václav Malý slaví 25. výročí od jmenování biskupem

V prosinci 1996 byl Mons. Václav Malý jmenován papežem Janem Pavlem II. titulárním biskupem marcelliánským a pomocným biskupem pražským. Biskupské svěcení pak přijal 11. ledna 1997 v Praze.
Publikováno: 3. 12. 2021 11:00

Foto: Lucie Horníková (ČaV)

Mons. Václav Malý se narodil 21.9.1950 v Praze. Po absolvování gymnázia studoval v letech 1969-1976 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, na kněze byl vysvěcen 26.6.1976 v Praze. V letech 1976-1978 byl kaplanem ve Vlašimi a Plzni.

V únoru 1977 podepsal Chartu 77, navzdory vědomí, že kvůli svému podpisu přijde o státní souhlas nutný k vykonávání duchovního povolání. V roce 1979 se angažoval ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, který poskytoval praktickou pomoc vězněným disidentům. Téhož roku byl Václav Malý zatčen, obviněn z podvracení republiky a ve vazbě držen sedm měsíců. Po propuštění pracoval jako topič a zeměměřičský figurant, zároveň však působil tajně jako kněz a podílel se na tvorbě katolického samizdatu. Václav Malý byl v letech 1981-1982 mluvčím Charty 77. 

Následně se aktivně zapojoval v listopadových událostech. V roce 1990 začal spravovat pražskou farnost sv. Gabriela a později sv. Antonína v Holešovicích. V roce 1996 se stal kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta a 3. prosince jej papež Jan Pavel II. jmenoval pomocným biskupem pražským. Svěcení pak přijal 11.1.1997 v Praze. Hlavním světitelem byl tehdejší pražský arcibiskup Mons. Miloslav Vlk, spolusvětiteli byli J. Em. Giovanni Coppa a Mons. Jaroslav Škarvada. Jako své biskupské motto si zvolil slova "Pokora a pravda".

Václav Malý se trvale angažuje v oblasti ochrany lidských práv, velmi často apeluje na účastenství a pomoc trpícím, postiženým a lidem, kteří jsou vystaveni nesvobodě.

V České biskupské konferenci je členem Komise pro kněžstvo a předsedou Rady Iustitia et Pax, menšiny a migranti a Rady pro pastoraci krajanů v zahraničí.

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022

Biskup Cikrle převezme titul čestného občana města Brna

V úterý 25. ledna 2022 převezme diecézní biskup Vojtěch Cikrle titul čestného občana města Brna.
20.01.2022