Papež se setkal se svatým synodem pravoslavné církve na Kypru

Druhý den Františkovy návštěvy Kypru začal zdvořilostní návštěvou nejvyššího představitele místní autokefální pravoslavné církve, Jeho Blaženosti Chrysostoma II., v arcibiskupském paláci v hlavním městě Nikósii. Oba následně promluvili před svatým synodem kyperské pravoslavné církve.
Publikováno: 3. 12. 2021 11:30

Papežovo setkání s osmdesátiletým arcibiskupem Chrysostomem II., který byl do čela kyperské pravoslavné církve zvolen roku 2006, proběhlo v soukromí. V závěru papež zapsal do čestné knihy hostů následující prosbu a poděkování:

„Jako poutník na Kypru, který je perlou dějin a víry, vzývám Boha, aby nám udělil pokoru a odvahu společně kráčet k plné jednotě a po vzoru apoštolů předávat světu bratrské poselství útěchy a živé svědectví o naději. Blaženosti, děkuji, že jste hovořil o církvi jako matce vprostřed lidu. Toto je cesta, která nám propůjčuje naše pastýřské pomazání. Kráčejme po ní společně vpřed. Mnohokrát děkuji za vaše slova o dialogu. Musíme ustavičně pokračovat v této pouti dialogu, která je namáhavá a vyžaduje trpělivost i odvahu. Parrhésii a trpělivost.“

Po podpisu Knihy cti se papež František vydal do pravoslavné katedrály, která přiléhá k arcibiskupství, aby se spolu s Chrysostomem II. setkal se svatým synodem kyperské církve. Arcibiskup Chrystostom II. zastupoval kyperskou pravoslavnou církev na pohřbu papeže Jana Pavla II. a na inaugurační mši pontifikátu Benedikta XVI., s nímž se následně ještě třikrát setkal.

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Fotografie: Vatican Media

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022

Biskup Cikrle převezme titul čestného občana města Brna

V úterý 25. ledna 2022 převezme diecézní biskup Vojtěch Cikrle titul čestného občana města Brna.
20.01.2022