Papež vybídl řecké katolíky, aby následovali příkladu svatého Pavla

Papež František se první den své návštěvy Řecka setkal s malou katolickou komunitou v Aténách. Během svého projevu povzbudil katolíky v Řecku, aby následovali příkladu svatého Pavla, který obrátil svatého Dionýsia na Aeropagu a zasel tak hořčičné semínko křesťanské víry v Řecku.
Publikováno: 4. 12. 2021 19:00

Foto: Vatican Media

Po setkání s řeckým pravoslavným primasem a Svatým synodem se papež František v sobotu odpoledne vydal na setkání s řeckou katolickou komunitou v katedrále svatého Dionysia v Aténách.

Úvodem setkání vystoupil emeritní athénský arcibiskup Sevastianos Rossolatos, po němž následovala dvě svědectví argentinské řeholnice působící na ostrově Tinos a katolického laika. Hovořili o radostech a výzvách, které přináší existence malého společenství věřících v zemi s většinově pravoslavnou církví uprostřed rostoucí sekularizace a imigrace, jež mění složení místní církve.

Po stopách svatého Pavla

V proslovu k přítomným biskupům, kněžím, řeholníkům, seminaristům a katechetům papež František povzbudil malou katolickou komunitu v Řecku, aby následovala příkladu svatého Pavla, který na Areopagu obrátil svatého Dionysia, prvního biskupa a patrona Atén.

Poznamenal, že hlásat evangelium v tehdejší řecké společnosti nebylo snadné, ale apoštol dokázal zasít malé hořčičné semínko víry syntetizující křesťanství a řeckou kulturu.

Papež František upozornil zejména na dva postoje, které apoštolovi pomohly prorazit v pohanském Řecku a které mohou být užitečné i dnes při inkulturaci víry v zemi.

Smělá důvěra v Boha

Prvním postojem, řekl, je smělá důvěra. Jak vyprávějí Skutky apoštolů, po příchodu do Athén byl Pavel přiveden na Areopag jako nevítaný host, aby byl podroben zkoušce. "Možná se i my mnohokrát na své cestě cítíme unavení a dokonce frustrovaní z toho, že jsme malým společenstvím, církví s malými zdroji, která působí v ne vždy příznivém klimatu," poznamenal papež František.

V tomto nepřátelském prostředí se však Pavel nevzdal svého poslání a nepodlehl pokušení stěžovat si.  "To je postoj pravého apoštola: jít vpřed s důvěrou a dávat přednost nejistotě nečekaných situací před samolibostí, která pramení ze síly zvyku," poznamenal papež František a připomněl, že Pavlova odvaha pramenila z jisté důvěry v Boha.

Hořčičné semínko

Stejný postoj dnes potřebuje i malá katolická komunita v Řecku: "Jako církev nejsme povoláni k tomu, abychom měli ducha dobývání a vítězství, impozantních čísel nebo světské velikosti.  Žádá se po nás, abychom se inspirovali hořčičným zrnkem, které se zdá být bezvýznamné, ale roste pomalu a tiše," řekl papež František. "Jsme žádáni, abychom byli kvasem, který trpělivě a tiše roste skrytý v těstě světa díky neustálému působení Ducha svatého (srov. Mt 13,33).

Malost je požehnání

Papež František tedy pokračoval: "Považujte svou malost za požehnání a ochotně ji přijměte.  Je to důvod, abyste důvěřovali Bohu a jen Bohu.  Být menšinou - a nezapomínejte, že církev na celém světě je menšinou - neznamená být bezvýznamný, ale přiblížit se cestě, kterou miluje Pán, a tou je cesta malosti: kenoze, ponížení se, pokory".

Postoj přijetí

Papež František dále vyzdvihl druhý postoj, který Pavel ukázal před Areopagem: postoj přijetí, který "se nesnaží obsadit prostor a život druhých, ale zasít dobrou zprávu do půdy jejich života; učí se rozpoznat a ocenit semena, která Bůh zasel do jejich srdcí už před naším příchodem na scénu".

Navrhování, nikoliv vnucování

Pavel, jak poznamenal, si u Athéňanů osvojil pozoruhodnou pedagogiku: "Nevnucoval, ale navrhoval.  Jeho 'styl' nebyl založen na proselytismu, ale na Ježíšově mírnosti".

Takový postoj je správné zaujmout i dnes, když víme, že "Duch svatý vždy dělá víc, než co vidíme zvenčí", zdůraznil papež s odkazem na slova katolického laika jménem Rokos, který ve svém svědectví hovořil o svém znepokojení, když viděl, jak jeho děti odpadají od náboženské praxe.

Vytváření společenství uprostřed rozdílů

V pokračování své úvahy papež František dále zdůraznil, že v Řecku je třeba "srdce toužící vytvářet společenství uprostřed lidských, kulturních a náboženských rozdílů".  Připomněl slova papeže Benedikta XVI. v jeho projevu k Římské kurii z 21. prosince 2009, v němž německý papež poznamenal, že "musíme mít na srdci ty, kdo jsou agnostici nebo ateisté, ale dbát na to, aby se, když mluvíme o nové evangelizaci, nenechali odradit".

Pěstování "mystiky" bratrství

Výzvou dneška, poznamenal papež František, je "rozvíjet nadšení pro celek, které nás - katolíky, pravoslavné, bratry a sestry jiných vyznání - může vést k tomu, abychom si navzájem naslouchali, snili a spolupracovali, abychom pěstovali "mystiku" bratrství. Na cestě k takovému vstřícnému dialogu zůstávají bolesti minulosti, ale odvážně přijměme dnešní výzvu!", dodal.

Být laboratoří víry

Na závěr své promluvy papež František poznamenal, že ačkoli se většina lidí na Areopagu svatému Pavlovi vysmála a odešla, někteří, včetně Dionysia, se k němu přidali a stali se věřícími. Byl to malý zbytek, řekl, "ale právě tak Bůh splétá nitky dějin, od těch dob až po ty naše.  Vroucně vám přeji, abyste ve své historické "laboratoři" víry pokračovali v tomto díle," uzavřel papež František své poselství k řecké katolické církvi.

Zdroj: Vatican News, česká redakce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022

Biskup Cikrle převezme titul čestného občana města Brna

V úterý 25. ledna 2022 převezme diecézní biskup Vojtěch Cikrle titul čestného občana města Brna.
20.01.2022