Nelze mlčet k situaci či ji ignorovat

Přinášíme text apelu Rady Iustitia et Pax v souvislosti s uprchlickou krizí na hranicích Polska a Běloruska.
Publikováno: 6. 12. 2021 10:00

Necelých tisíc kilometrů od Prahy se podél hranice Běloruska s členskými státy Evropské unie odehrává mezinárodní drama, jehož protagonisty i obětmi jsou tisíce migrantů usilujících o vstup do EU. Zprávy z médií dokládají, že se migranti včetně malých dětí staly oběťmi běloruským režimem podporovaného obchodování s lidmi.

Česká rada IUSTITIA ET PAX nechce a nemůže hodnotit mezinárodně politické pozadí konfliktu. Nemá prostředky k ovlivňování sil podílejících se na příčinách této krize, nemůže přímo přispět k potírání doprovodných kriminálních jevů jako převaděčství nebo obchod s lidmi, doufá ale, že představitelé dotčených států a orgány EU se touto situací zabývají a vyvíjejí úsilí o nápravu situace, která každým dnem stupňuje humanitární krizi uprchlíků.

Nemůžeme a nesmíme humanitární aspekty této krize vytěsnit. S bolestí sledujeme dokumentární záběry z oblasti a nevěřícně se dozvídáme zprávy, že lidé i v těchto chvílích těžce strádají bez možnosti pomoci charitativních organizací jako jsou např. Lékaři bez hranic, Caritas Internationalis nebo UNHCR. Nechat zde uprchlíky na hranicích unie mrznout, hladovět, žíznit a umírat je pro naši současnou křesťanskou Evropu, apelující na dodržování morálních a mravních hodnot, obrovskou hanbou a známkou přezíravosti. Pokusme se proto ze svých pozic a postavení ve společnosti aktivně apelovat nakompetentní představitele, aby vedle kroků k řešení problému do oblasti pustili zástupce mezinárodních humanitárních i charitativních organizací.

Někteří z migrantů, např. rodiny s dětmi nebo nemocní z útrap či úrazů, by měli mít možnost projít namísto násilnými přesuny řádným řízením o asylu či mezinárodní ochraně. Bude to náročné, avšak vedle mocenských složek by bylo možné dát k dispozici i administrativní kapacity urychlující tato řízení.Také Česká republika disponuje několika tisíci nevyužitýchmíst v pobytových střediscích pro žadatele o azyl. Nabídněme proto oficiálně prostřednictvím našich institucí některým z migrantů (zejména rodinám s dětmi), možnost požádat o azyl v České republice. Jsme si vědomi, že ne všichni splňují mezinárodně platné podmínky, aby jejich žádost o azyl mohla být našimi orgány kladně vyřízena, ale mohli bychom v těch nejurgentnějších případech přispět ke zmírnění akutní situace.

Chápeme, že nedotknutelnost státní hranice každého suverénního státu či společenství musí být chráněna, stejně ale nesmí být přehlíženo utrpení a neštěstí každého člověka, prchajícího ze zoufalých podmínek vlastní země nebo bezvýchodné pasti prostoru uzavřeného mezi mocenskými silami.

​​​​​​​Václav Malý, biskup

předseda Rady Iustitia et Pax ČBK

3. 12. 2021

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022

Godzone tour 2022 startuje v Praze a v Ostravě už v říjnu!

Česká republika bude mít příležitost zažít evangelizační turné projektu Godzone letos o měsíc dřív, a to v Praze 24. října a v Ostravě 25. října. Celá tour následně pokračuje na Slovensku až do 29. října. Organizátoři této tour chtějí společně s vedoucími různých společenství sdělit Česku a Slovensku aktuální odkaz: Nevzdávej To!
27.09.2022

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022

Křížová cesta s oběťmi sexuálního zneužívání

Pomodleme se tuto křížovou cestu za oběti sexuálního zneužívání v církvi i mimo ni. Nesme je při této modlitbě všechny ve své mysli i srdci.
22.09.2022