Nelze mlčet k situaci či ji ignorovat

Přinášíme text apelu Rady Iustitia et Pax v souvislosti s uprchlickou krizí na hranicích Polska a Běloruska.
Publikováno: 6. 12. 2021 10:00

Necelých tisíc kilometrů od Prahy se podél hranice Běloruska s členskými státy Evropské unie odehrává mezinárodní drama, jehož protagonisty i obětmi jsou tisíce migrantů usilujících o vstup do EU. Zprávy z médií dokládají, že se migranti včetně malých dětí staly oběťmi běloruským režimem podporovaného obchodování s lidmi.

Česká rada IUSTITIA ET PAX nechce a nemůže hodnotit mezinárodně politické pozadí konfliktu. Nemá prostředky k ovlivňování sil podílejících se na příčinách této krize, nemůže přímo přispět k potírání doprovodných kriminálních jevů jako převaděčství nebo obchod s lidmi, doufá ale, že představitelé dotčených států a orgány EU se touto situací zabývají a vyvíjejí úsilí o nápravu situace, která každým dnem stupňuje humanitární krizi uprchlíků.

Nemůžeme a nesmíme humanitární aspekty této krize vytěsnit. S bolestí sledujeme dokumentární záběry z oblasti a nevěřícně se dozvídáme zprávy, že lidé i v těchto chvílích těžce strádají bez možnosti pomoci charitativních organizací jako jsou např. Lékaři bez hranic, Caritas Internationalis nebo UNHCR. Nechat zde uprchlíky na hranicích unie mrznout, hladovět, žíznit a umírat je pro naši současnou křesťanskou Evropu, apelující na dodržování morálních a mravních hodnot, obrovskou hanbou a známkou přezíravosti. Pokusme se proto ze svých pozic a postavení ve společnosti aktivně apelovat nakompetentní představitele, aby vedle kroků k řešení problému do oblasti pustili zástupce mezinárodních humanitárních i charitativních organizací.

Někteří z migrantů, např. rodiny s dětmi nebo nemocní z útrap či úrazů, by měli mít možnost projít namísto násilnými přesuny řádným řízením o asylu či mezinárodní ochraně. Bude to náročné, avšak vedle mocenských složek by bylo možné dát k dispozici i administrativní kapacity urychlující tato řízení.Také Česká republika disponuje několika tisíci nevyužitýchmíst v pobytových střediscích pro žadatele o azyl. Nabídněme proto oficiálně prostřednictvím našich institucí některým z migrantů (zejména rodinám s dětmi), možnost požádat o azyl v České republice. Jsme si vědomi, že ne všichni splňují mezinárodně platné podmínky, aby jejich žádost o azyl mohla být našimi orgány kladně vyřízena, ale mohli bychom v těch nejurgentnějších případech přispět ke zmírnění akutní situace.

Chápeme, že nedotknutelnost státní hranice každého suverénního státu či společenství musí být chráněna, stejně ale nesmí být přehlíženo utrpení a neštěstí každého člověka, prchajícího ze zoufalých podmínek vlastní země nebo bezvýchodné pasti prostoru uzavřeného mezi mocenskými silami.

​​​​​​​Václav Malý, biskup

předseda Rady Iustitia et Pax ČBK

3. 12. 2021

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Apel pro Evropu k situaci na Ukrajině

Předsednictvo Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), oslovuje biskupy evropského kontinentu v tomto dramatickém okamžiku napětí kolem Ukrajiny, chce vyjádřit svou blízkost církvím na Ukrajině a všem jejím lidem. Vyzývá mezinárodní společenství, aby zemi nabídlo svou podporu v souvislosti s nebezpečím ruské vojenské ofenzívy.
22.01.2022

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022