Úžas, služba, odvaha: Františkův program pro mladé lidi v Řecku

Poslední papežovo veřejné vystoupení v Řecku symbolicky patřilo budoucnosti této země, tedy jejím mladým lidem, nejenom rodilým Řekům, ale též potomkům zahraničních přistěhovalců, konkrétně pak zástupcům řecké katolické mládeže ze všech koutů této země a studentům katolické školy sv. Dionýsia na severním předměstí Athén. Tuto instituci původně spravovaly voršilky, působící v Řecku od sedmnáctého století (1670), avšak před několika lety (2017) ji svěřily do výchovné misie školských bratří.
Publikováno: 6. 12. 2021 12:45

Setkání ve školní tělocvičně uvedl biskup zodpovědný za pastoraci mládeže, který hovořil o nelehkém životě z víry mladých řeckých katolíků, mnohdy bez opory farního společenství. Navzdory tomu se konají národní setkání mládeže a mladí Řekové se účastní celosvětových Dnů mládeže. Poté zazněla trojice velice hlubokých svědectví, ve kterých se o své prožitky podělili dívka z Filipín, mladá řecká žena z ostrovní diecéze Tinos a dva bratři ze syrského Aleppa, kterým se spolu s rodiči téměř zázrakem podařilo uprchnout před válkou. Na slova těchto mladých lidí reagoval papež František ve své následné promluvě, protkané odkazy na starořeckou filosofii, mytologii a literaturu.

Filipínské Katerině, která se zmínila o pochybnostech ve víře, poradil, aby z nich neměla strach, protože je nelze považovat za nedostatek víry, naopak víře pomáhají v růstu, zrání a svobodě. „Je to jako v lásce, kde den za dnem společně pokračujeme vpřed, ale pak nastanou chvíle, kdy si klademe otázky“, vysvětloval František a varoval před „slepou vírou, která nemluví s Bohem a vlastním svědomím, ani druhými lidmi“. Papež rovněž upozornil na pokušení, jehož vinou se mladí lidé cítí nezpůsobilí k víře a nehodní Boha. To je nezbytné rozhodně odvrhnout a vrátit se k výchozímu bodu klasické kultury, onomu magickému slovu thaumàzein, žasnout.

„Avšak úžas nestojí jen na počátku filosofie, nýbrž také u zrodu naší víry. Evangelium nám častokrát sděluje, že mnohé lidi ohromilo setkání s Ježíšem, užasli. Při setkání s Bohem se vždy vyskytuje tento úžas, který zahajuje rozhovor s Bohem. Naše víra totiž nespočívá především v seznamu položek, kterým je třeba věřit, a příkazů k dodržování. Jádrem víry není idea, morálka, nýbrž skutečnost, nádherná skutečnost, která nezávisí na nás a přivádí nás v úžas: jsme milovanými dětmi Boha!“

Tento úžas, pokračoval papež, se projevuje rovněž v údivu z odpuštění, z Boha, který neochabuje v ustavičném odpouštění, ačkoli nás unavuje o ně žádat. „Nedopusťme, aby nám lenost, obavy či stud zcizily tento poklad, kterým je odpuštění“, vybízel František. „Dejme se ohromit Boží láskou a tak rovněž objevíme sami sebe – nikoli to, co nám chtějí namluvit reklamní slogany“, dodal s poukazem na nápis vyrytý nad chrámem v Delfách: γνῶθι σαυτόν, «Poznej sám sebe».

 „Dnes hrozí nebezpečí, že zapomeneme, kým jsme…ovšem ona starobylá pobídka, „poznej sám sebe“, je dodnes platná. Uznej, že tvá hodnota spočívá v tom, čím jsi, nikoli v tom, co máš. Tvou cenu netvoří značkové oblečení či obuv, nýbrž skutečnost, že jsi jedinečný, jedinečná“,

Povzbuzoval papež mladé lidi a vyzval je k otevřenosti vůči okolnímu světu a službě druhým, k níž po téměr mystické krizi víry dospěla mladá řecká socioložka (pracující jako cukrářka) Ioanna.  

„Služba je novinka, kterou s sebou přinesl Ježíš. Pokud se věnujeme druhým, uchováme si ustavičnou mladost. (…) Nespokojujte se s virtuálním setkáváním, hledejte reálná setkání, především s těmi lidmi, kteří vás potřebují. Neusilujte u zviditelnění, nýbrž vyhledávejte ty nejméně viditelné, protože to je originální a revoluční. Vyjděte sami ze sebe, abyste se setkali s druhým. Pokud jste ovšem sami v sobě uvězněni, nikdy toto setkání nenastane, nikdy se nedozvíte, co znamená sloužit. Služba je nejkrásnější a největší lidské gesto“.

Potvrdil František v promluvě k mladým lidem, které v závěru vybídl k pěstování ideálů, snů a odvahy. Podnět mu k tomu zavdala výpověď osmnáctiletého Abouda, který spolu se svým mladším bratrem opustil syrské Aleppo poté, co jejich domov zasáhla bomba. Papež v reakci na jeho bolestnou zkušenost citoval Homérovu Odyseu, kde jako první přichází na scénu mladý Télemachos, který neví nic o svém otci, a proto se směle vydává na cestu, vrhá se do dobrodružství.

Záchrana totiž přichází ze širého moře, spočívá ve vzletu, hledání, následování snů – oněch pravých snů, které sníme s otevřenýma očima a které obnášejí námahu, boje, protivítr i nenadálé bouře. Prosím, nedejte se ochromit strachem, sněte ve velkém! A sněte společně! Vždy se objeví někdo, kdo vás – stejně jako Telemacha – bude brzdit, zrazovat od neužitečného rizika. Neposlouchejte tyto popírače snů a nájemné vrahy naděje, kteří nevyléčitelně tesní po minulosti. Naopak, syťte se nadějeplnou odvahou (…), odvahou jít vpřed, riskovat, nesedět na gauči, ale jít kupředu – nikoli sami, nýbrž stále s druhými. (…) Brostà, óli masí! [Kupředu, společně!]“.

Zakončil papež František svou poslední promluvu na řecké půdě, adresovanou mladým lidem.

Foto: Vatican Media

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Apel pro Evropu k situaci na Ukrajině

Předsednictvo Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), oslovuje biskupy evropského kontinentu v tomto dramatickém okamžiku napětí kolem Ukrajiny, chce vyjádřit svou blízkost církvím na Ukrajině a všem jejím lidem. Vyzývá mezinárodní společenství, aby zemi nabídlo svou podporu v souvislosti s nebezpečím ruské vojenské ofenzívy.
22.01.2022

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022