Lupa
Obsah
Portál
Reklama

75. výročí biskupského svěcení Josefa kardinála Berana

Datum publikace8. 12. 2021, 15.30
TiskTisk

Před 75 lety, 8. prosince 1946, přijal v katedrále sv. Víta v Praze biskupské svěcení kardinál Josef Beran, 33. arcibiskup pražský a primas český. Byl politickým vězněm nacismu i komunismu. Poslední roky svého života prožil jako vyhnanec ve Vatikánu, kde také 17. května 1969 zemřel.

Josefa Berana jmenoval 4. listopadu 1946 papež Pius XII. 33. pražským arcibiskupem, neděli 8. prosince 1946 přijal v katedrále sv. Víta v Praze biskupské svěcení. Jeho světiteli se stali Saverio Ritter (1884–1951), apoštolský internuncius v Praze, Mořic Pícha (1869–1956), biskup královéhradecký, a Antonín Eltschkner (1880–1961), pomocný biskup pražský. 

Josef kardinál Beran byl arcibiskupem pražským a primasem českým v letech 1946–1969. Byl politickým vězněm nacismu i komunismu, komunistický režim mu navíc po většinu času znemožnil spravovat diecézi.

Ve funkci arcibiskupa prosazoval návrat ke křesťanským hodnotám, usmíření, spolupráci a solidaritu ve všech vrstvách společnosti. Stal se mravní autoritou i oblíbenou „celebritou“ – aktivně se zapojil do veřejného života ve snaze přiblížit katolickou církev společnosti a začlenit křesťanské hodnoty do každodenní lidské činnosti.

Po jmenování kardinálem prožil poslední roky svého života jako vyhnanec v Římě.

Když zemřel, kardinál Šeper jej označil za druhého svatého Vojtěcha. Je jediným Čechem, kterému se dostalo té pocty být pohřben po boku papežů v kryptách svatopetrské baziliky v Římě. V roce 1998 byl zahájen proces jeho blahořečení, ale v roce 2018 byly jeho ostatky přeneseny zpátky do vlasti. 

V současné době probíhá proces beatifikace kardinála Berana.

Modlitba s prosbou o vyslyšení na přímluvu Josefa kardinála Berana
(pro soukromou pobožnost)

Dobrotivý Bože, tys vyvolil svého služebníka Josefa kardinála Berana, arcibiskupa pražského, aby šel ve stopách tvého Syna a v dobách pronásledování byl oporou Církve v naší vlasti.
Pokud jsi našel zalíbení v jeho životě a obětech, veď nás, prosíme, svým Svatým Duchem, abychom se dovedli modlit jako on, abychom dovedli spojovat své bolesti a utrpení s obětí tvého Syna na kříži a abychom nikdy neztráceli naději a důvěru v tvou láskyplnou prozřetelnost.

Kéž sám tvůj Duch povede naši modlitbu. V důvěře, „že jeho přímluva za svaté je v souladu s Božími záměry“ (Řím 8,27), ti nyní předkládáme prosbu (vyjádříme ji svými slovy) a svěřujeme ji do přímluv Josefa kardinála Berana v naději, že vyslyšením jeho prosby se oslavíš i na něm, neboť i během svého života pomáhal a těšil všechny, kdo se na něj obraceli.

Odvažujeme se prosit i o to, co je lidským silám nedosažitelné, protože sama Církev nás k tomu povzbuzuje, když prohlašuje za blahoslavené a svaté ty, na jejichž přímluvu se dějí zázraky.
Prosíme o to ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků.
Amen.

Případná vyslyšení sdělte prosím na adresu:

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.
generální vikář Arcibiskupství pražského
Interdiecézní tribunál procesu blahořečení Josefa kardinála Berana
Hradčanské náměstí 56/16, 119 02 Praha-Hradčany

S církevním schválením J. Em. Dominika kardinála Duky OP
arcibiskupa pražského, č.j.: arc/654/16

Modlitbu za nového pražského arcibiskupa naleznete zde.

Autor článku: TS ČBK
Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou