Papež na Piazza di Spagna v modlitbě za trpící

Papež se dnes ráno v 6.15 vydal před mariánskou sochu v centru Říma, aby soukromě uctil Pannu Marii počatou bez poskvrny prvotního hříchu. Papež prosil Pannu Marii o "zázrak uzdravení pro národy, které těžce trpí válkami a klimatickou krizí", a o "obrácení, aby se roztavila kamenná srdce těch, kdo staví zdi, aby se zbavili bolesti druhých". Hned poté se pomodlil v bazilice Santa Maria Maggiore před ikonou Salus Populi Romani. Krátce po 7.00 se vrátil do Vatikánu.
Publikováno: 8. 12. 2021 10:45

Foto: Vatican Media

Salvatore Cernuzio - Vatikán

Ve spícím Římě, s teplotou 4°C a oblohou stále zbarvenou mlhavou modří, přijelo auto s papežem Františkem na náměstí Piazza Mignanelli. Bylo asi 6.15 a na náměstí, kde stojí památník zasvěcený Neposkvrněnému početí Panny Marie, byli jen hasiči, několik majitelů obchodů, kteří vytahovali rolety, a malá skupinka fotografů a věřících, z nichž jeden prolomil ticho výkřikem: „Papeži Františku, uvidíme se ve 12.00 hodin na Svatopetrském náměstí!" Pomalým krokem a se skloněnou hlavou, s košíkem bílých růží v ruce, papež hned po vystoupení z auta zamířil k soše Panny Marie, aby jí vzdal úctu v den slavnosti Neposkvrněného početí. Tam se papež na několik okamžiků zastavil v modlitbě, stál tam sám se sepjatýma rukama a prosil Pannu Marii o „zázrak uzdravení pro národy, které těžce trpí válkami a klimatickou krizí", uvedlo vatikánské tiskové středisko. Papež také požádal Pannu Marii o zázrak „obrácení, aby roztavila kamenná srdce těch, kdo staví zdi, aby se zbavili bolesti druhých". Hned poté se vydal do baziliky Santa Maria Maggiore, kde "pokračoval v modlitbě před ikonou Maria Salus Populi Romani".

Dlouhá tradice

Již 60 let je tradicí, že papežové přistupují k nohám mariánské sochy, která je římskému lidu tak drahá, a zastavují se u ní k modlitbě. Pandemie covidu a s ní spojená omezení však narušily oslavu, při které se vždy kolem římského biskupa shromažďovaly velké davy lidí. V loňském roce papež, aby se vyhnul davům, oznámil, že vzdá hold Neposkvrněnému početí Panny Marie soukromou formou, a tak se - za údivu všech - již za svítání vydal sám na náměstí. Také letos, uprostřed rostoucího počtu nakažených, bylo 27. listopadu oznámeno, že papež nebude předsedat tradičnímu obřadu na Piazza di Spagna, ale že se bude konat jen „soukromý akt zbožnosti a papež se bude modlit k Panně Marii, aby chránila Římany, město, ve kterém žijí, a nemocné, kteří potřebují mateřskou ochranu Matky Boží všude na světě".

Květiny a modlitby

Papež František si však nechtěl nechat ujít návštěvu u sochy Panny Marie, která stojí vysoko na starověkém římském sloupu, k němuž se podle tradice každoročně dostává policista s asi desetimetrovým žebříkem, aby na ruku Panny Marie zavěsil věnec s květinami. Papež položil k úpatí sochy další květiny, bílé růže, a setrval v tiché modlitbě s pohledem upřeným vzhůru. Celkem necelých deset minut a pak zamířil do Santa Maria Maggiore se stejnou nenápadností, s jakou přišel. Několik lidí přítomných na náměstí - někteří z nich přišli kolem půl šesté ráno, pamětlivi loňského "překvapení" - zpoza zábran tleskalo a fotilo se z chytrých telefonů. "Papa Francesco, Svatý otče!" vykřikla nějaká žena. František se držel v stranou, ale ještě než nasedl do auta, chtěl přede dveřmi Palazzo Monaldeschi (sídla velvyslanectví) pozdravit španělskou velvyslankyni při Svatém stolci Maríi del Carmen de la Peña Corcuera a další úředníky, kterým řekl, že letos chtěl opět přijet v tuto neobvyklou dobu, aby zabránil případné nákaze mezi davem.

Starobylá oddanost

Od počátku svého pontifikátu Jorge Mario Bergoglio po vzoru svých předchůdců projevuje velkou úctu k této soše, kterou vytvořili architekt Luigi Poletti a sochař Giuseppe Obici jako úctu k dogmatu o neposkvrněném početí, vyhlášeného Piem IX. v roce 1854 konstitucí Ineffabilis Deus. Byl to sám papež Pius IX., kdo chtěl v Římě postavit sochu, která by tuto událost připomínala budoucím generacím. Vybral si místo, které se mu zdálo nejvhodnější, ale také nejsymboličtější: náměstí před španělským velvyslanectvím při Svatém stolci, protože právě v zemi na Pyrenejském poloostrově vzkvétala nejhlubší úcta k Neposkvrněnému početí. Ve Španělském paláci byl pak vybudován malý balkon, aby se papež mohl zúčastnit inaugurace.

Pro sochu byl použit římský sloup: kus mramoru o výšce asi 12 metrů a průměru 1,45 metru, který byl nalezen v roce 1777 při stavbě jedné z budov benediktinského kláštera Panny Marie na Martově Poli. Dílo financoval Ferdinand II., král Obou Sicílií, jako gesto smíření s církví. Položení základního kamene se uskutečnilo 6. května 1855 s požehnáním kardinála Giacoma Filippa Franzoniho, prefekta Propagandy Fide, jehož úřad se nachází přímo naproti památníku. Na vztyčení sloupu 18. prosince 1856 večer bylo zapotřebí dvou set hasičů a o osm měsíců později byla na vrchol umístěna bronzová socha Madony. Jako první zde vdal úctu papež Pius XII., který na svátek Neposkvrněného početí poslal bílé květy, a poté se 8. prosince 1953, při zahájení Mariánského roku, vydal na Piazza di Spagna osobně.

Akt úcty

Akt úcty, jak jej znají věřící, byl však nápadem Jana XXIII., který následovali všichni další papežové. Prvním byl jeho přímý nástupce Pavel VI., který se modlil u nohou Panny Marie při příležitosti ukončení II. vatikánského koncilu (8. prosince 1965) nebo který k ní během ropné krize cestoval v kočáře. Jan Pavel II. a Benedikt XVI. také nikdy nevynechali setkání, které mělo přesný rozvrh: modlitba za přítomnosti představitelů města, položení květin a přečtení úryvku z Písma svatého. Tuto tradici udržuje i František, který přidal i zastávku v bazilice Santa Maria Maggiore, kde je uchovávána mariánská ikona "Salus Populi Romani", Madona, kterou podle tradice namaloval svatý Lukáš, a která je považována za patronku celého Říma.

Zdroj: Vatican News, česká sekce, redakčně upraveno

Fotografie: P. František Ponížil

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Apel pro Evropu k situaci na Ukrajině

Předsednictvo Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), oslovuje biskupy evropského kontinentu v tomto dramatickém okamžiku napětí kolem Ukrajiny, chce vyjádřit svou blízkost církvím na Ukrajině a všem jejím lidem. Vyzývá mezinárodní společenství, aby zemi nabídlo svou podporu v souvislosti s nebezpečím ruské vojenské ofenzívy.
22.01.2022

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022