Předvánoční Dárek Jam pro maminky s dětmi a lidi v nouzi

Benefice pro maminky s dětmi z azylového domu a další lidi v nouzi proběhne formou on-line přenosu v úterý 14. 12. 2021 od 19h. Tradiční akce Dárek Jam iniciovaná ostravskými hudebníky přinese divákům pestrý hudební program i možnost veřejnosti materiálně nebo finančně podpořit klienty služeb Charity Ostrava.
Publikováno: 8. 12. 2021 12:00

Koncerty celkem 5 uměleckých uskupení proběhnout v ostravském klubu Zadní vrátka. „Letos se na Dárek Jamu představí Kaczi, 5Pak, Ptakustik, Adobre a další. Slovem bude provázet herec Jiří Krupica,“ láká na pestrý hudební program jeden z pořadatelů Dárek Jamu Pavel Kareš. „Díky spolupráci se souborem operety a muzikálu Národního divadla Moravskoslezského si budou moci diváci užít v předpremiéře také část původního autorského muzikálu Harpagon je lakomec? v podání Borise Urbánka, Andrey Gabrišové, Adama Živnůstka,“ doplňuje Pavel Kareš.

„Tradičně se snažíme provázat poslání Charity Ostrava směřující k pomoci lidem v nepříznivé životní situaci a hudební umění v rámci benefičních akcí pro veřejnost. Dárek Jam proběhne díky nadšení mnoha našich příznivců již po deváté. Smyslem této hudební benefice je zprostředkování vánoční radosti maminkám s dětmi v azylovém domě sv. Zdislavy a dalším lidem v nouzi dárkem. Zároveň se aktuálně snažíme zlepšit kvalitu zázemí azylového domu a žádáme o finanční příspěvky na dofinancování rekonstrukce a vybavení většího objektu pro tuto potřebnou službu,“ uvádí smysl benefice pořádané skupinou lidí z ostravského kulturního podhoubí ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.

Dárky pro děti a maminky nebo trvanlivé potraviny pro lidi bez domova bude možné předat v klubu Zadní vrátka na ul. Masná 1847 v Ostravě 13. a 15. 12. v době 16-20 h, 14. 12. v době 14-18 h. Na stejném místě bude umístěna zapečetěná sbírková pokladnička Charity Ostrava. Finanční podporu na rekonstrukci azylového domu sv. Zdislavy lze poskytnou také přes on-line dárcovský portál Darujme.cz v rámci dárcovského projektu Charity Ostrava s názvemPomáhejme spolu“.

Finance a dárky shromážděné při benefici budou využity na vybavení nové herničky pro děti v aktuálně rekonstruovaném objektu Charitního domu sv. Zdislavy v Ostravě-Zábřehu. Větší budova umožní přijímat maminky s více než 3 dětmi a bezbariérová úprava jednoho z pokojů bude sloužit klientkám se zdravotním hendikepem. Navýší se také celková kapacita služby ze současných 24 na 42 míst. Služba azylový dům bude v rekonstruovaném domě poskytována od února 2022. Darované potraviny budou poskytnuty ženám a mužům bez domova, kteří docházejí do nízkoprahového denního centra v Charitním domě sv. Benedikta Labre.

Těšíme se na Vás při on-line přenosu a děkujeme za podporu! Děkujeme také umělcům a organizátorům za podporu lidí v nouzi!

Podrobnosti k akci a on-line přenosu: www.darekjam.cz

Zdroj: TZ Charity Ostrava

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Apel pro Evropu k situaci na Ukrajině

Předsednictvo Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), oslovuje biskupy evropského kontinentu v tomto dramatickém okamžiku napětí kolem Ukrajiny, chce vyjádřit svou blízkost církvím na Ukrajině a všem jejím lidem. Vyzývá mezinárodní společenství, aby zemi nabídlo svou podporu v souvislosti s nebezpečím ruské vojenské ofenzívy.
22.01.2022

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022