Předvánoční Dárek Jam pro maminky s dětmi a lidi v nouzi

Benefice pro maminky s dětmi z azylového domu a další lidi v nouzi proběhne formou on-line přenosu v úterý 14. 12. 2021 od 19h. Tradiční akce Dárek Jam iniciovaná ostravskými hudebníky přinese divákům pestrý hudební program i možnost veřejnosti materiálně nebo finančně podpořit klienty služeb Charity Ostrava.
Publikováno: 8. 12. 2021 12:00

Koncerty celkem 5 uměleckých uskupení proběhnout v ostravském klubu Zadní vrátka. „Letos se na Dárek Jamu představí Kaczi, 5Pak, Ptakustik, Adobre a další. Slovem bude provázet herec Jiří Krupica,“ láká na pestrý hudební program jeden z pořadatelů Dárek Jamu Pavel Kareš. „Díky spolupráci se souborem operety a muzikálu Národního divadla Moravskoslezského si budou moci diváci užít v předpremiéře také část původního autorského muzikálu Harpagon je lakomec? v podání Borise Urbánka, Andrey Gabrišové, Adama Živnůstka,“ doplňuje Pavel Kareš.

„Tradičně se snažíme provázat poslání Charity Ostrava směřující k pomoci lidem v nepříznivé životní situaci a hudební umění v rámci benefičních akcí pro veřejnost. Dárek Jam proběhne díky nadšení mnoha našich příznivců již po deváté. Smyslem této hudební benefice je zprostředkování vánoční radosti maminkám s dětmi v azylovém domě sv. Zdislavy a dalším lidem v nouzi dárkem. Zároveň se aktuálně snažíme zlepšit kvalitu zázemí azylového domu a žádáme o finanční příspěvky na dofinancování rekonstrukce a vybavení většího objektu pro tuto potřebnou službu,“ uvádí smysl benefice pořádané skupinou lidí z ostravského kulturního podhoubí ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.

Dárky pro děti a maminky nebo trvanlivé potraviny pro lidi bez domova bude možné předat v klubu Zadní vrátka na ul. Masná 1847 v Ostravě 13. a 15. 12. v době 16-20 h, 14. 12. v době 14-18 h. Na stejném místě bude umístěna zapečetěná sbírková pokladnička Charity Ostrava. Finanční podporu na rekonstrukci azylového domu sv. Zdislavy lze poskytnou také přes on-line dárcovský portál Darujme.cz v rámci dárcovského projektu Charity Ostrava s názvemPomáhejme spolu“.

Finance a dárky shromážděné při benefici budou využity na vybavení nové herničky pro děti v aktuálně rekonstruovaném objektu Charitního domu sv. Zdislavy v Ostravě-Zábřehu. Větší budova umožní přijímat maminky s více než 3 dětmi a bezbariérová úprava jednoho z pokojů bude sloužit klientkám se zdravotním hendikepem. Navýší se také celková kapacita služby ze současných 24 na 42 míst. Služba azylový dům bude v rekonstruovaném domě poskytována od února 2022. Darované potraviny budou poskytnuty ženám a mužům bez domova, kteří docházejí do nízkoprahového denního centra v Charitním domě sv. Benedikta Labre.

Těšíme se na Vás při on-line přenosu a děkujeme za podporu! Děkujeme také umělcům a organizátorům za podporu lidí v nouzi!

Podrobnosti k akci a on-line přenosu: www.darekjam.cz

Zdroj: TZ Charity Ostrava

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022

Godzone tour 2022 startuje v Praze a v Ostravě už v říjnu!

Česká republika bude mít příležitost zažít evangelizační turné projektu Godzone letos o měsíc dřív, a to v Praze 24. října a v Ostravě 25. října. Celá tour následně pokračuje na Slovensku až do 29. října. Organizátoři této tour chtějí společně s vedoucími různých společenství sdělit Česku a Slovensku aktuální odkaz: Nevzdávej To!
27.09.2022

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022