Beatifikace Dorothy Day: Diecézní fáze uzavřena

Zapečetěním shromážděného dokumentárního materiálu se život a vášnivý příběh víry a lásky této Boží služebnice z počátku dvacátého století dostává do nové fáze.
Publikováno: 12. 12. 2021 14:45

Potlesk a vřelá účast více než tisícovky věřících provázely 8. prosince v katedrále svatého Patrika v New Yorku oficiální slavnostní zakončení diecézní fáze procesu blahořečení Doroty Day, který navrhli klaretánští misionáři již v roce 1983 a oficiálně byl zahájen v roce 2000. "Její sociální angažovanost, její nadšení pro spravedlnost a pro věc utlačovaných byly inspirovány evangeliem, její vírou a příkladem svatých," řekl papež František, když ji ve svém projevu před americkým Kongresem v roce 2015 označil za jeden z pilířů americké identity. Právě tento projev byl velkým impulsem pro kauzu blahořečení, jak připomněl během středečního obřadu kardinál Timothy M. Dolan, newyorský arcibiskup metropolita, který kauzu podporuje a nyní je připraven předložit výsledky Vatikánu ke konečnému rozhodnutí.

Minulou středu Dolan sám podle oficiálního protokolu stanoveného Kongregací pro svatořečení zapečetil voskem krabice s dokumenty shromážděnými za více než dvacet let, se svědectvími, spisy a vším, co je potřeba ke zjištění, zda Dorota žila v očích církve "hrdinské ctnosti". Poté bylo diecézní vyšetřování ukončeno dekretem a slavnostní přísahou, která zaručovala neporušenost a uchování shromážděného materiálu.

Žena, laička, aktivistka a novinářka ve službách chudých

Ve své homilii během slavnosti v katedrále se kardinál Dolan vrátil k postavě Doroty, její touze po sociální spravedlnosti a horlivosti jejího svědectví ve 20. století, a připomněl zejména modlitbu, kterou 8. prosince 1932 v Národní svatyni Neposkvrněného početí ve Washingtonu prosila Boha o prozřetelnostní plán služby chudým a nezaměstnaným. Po návratu do New Yorku se seznámila s Peterem Maurinem, velkým francouzským katolickým aktivistou, s nímž realizovala svou vizi společnosti založené na křesťanských hodnotách. To dalo vzniknout novinám The Catholic Worker, katolickému dělnickému hnutí na pomoc bezdomovcům a chudým v New Yorku, na podporu práv dělníků a nenásilí, a pak domovům pro chudé, v jednom z nichž Dorothy sama 29. listopadu 1980 zemřela. Dodnes existuje 240 aktivních místních společenství katolických dělníků a časopis The Catholic Worker vychází sedmkrát ročně a jedno číslo se prodává za 1 cent.

Příklad konverze

Služebnice Boží z vůle Jana Pavla II., Dorothy Dayová, narozená v Brooklynu v roce 1897, novinářka a politicky a sociálně angažovaná aktivistka podporující dělníky, mír a sociální spravedlnost, což ji nejednou přivedlo do vězení, konvertovala ke katolictví v roce 1927 a od té doby ji světlo víry provázelo na každém kroku. "Dorothy vyzvala lidi, aby uváděli Kázání na hoře do praxe, aby projevovali lásku a spravedlnost. Vyzývala lidi k hlubšímu smyslu evangelia, který nebyl vždy v popředí," řekl George Horton, jeden ze zástupců propagátorů kauzy. Zmínil také obavy těch, kteří si mysleli, že její pacifismus nebo její rozhodnutí v mládí, včetně potratu, budou považovány za nebezpečí pro blahořečení. "Lidé, kteří Dorothy znali, ji milovali a nechtěli, aby se její odkaz ztratil," řekl Horton.  Nyní nás čeká poslední krok na dlouhé cestě ženy, kterou Benedikt XVI. při jedné ze svých posledních generálních audiencí označil za příklad nejen obrácení, ale také "schopnosti vzepřít se ideologickému lichocení své doby, zvolit si hledání pravdy a otevřít se objevování víry".

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

V Římě zemřel slovenský kardinál Jozef Tomko

V pondělí 8.8. 2022 v brzkých ranních v Římě zemřel kard. Jozef Tomko, emeritní prefekt Kongregace pro evangelizaci národů.
09.08.2022

Mše svatá za oběti sexuálního zneužívání v církvi

25. srpna od 18.00 hodin se v klášteře dominikánů v Olomouci uskuteční mše svatá, při které se budeme modlit za všechny oběti sexuálních deliktů (nejen) v katolické církvi. Mše je součástí programu konference na téma Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi, která proběhne od 25. – 26. srpna v Olomouci, ale na bohoslužbu je zvána široká veřejnost. Koncelebrovat budou také biskupové Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský a Josef Nuzík, administrátor Arcidiecéze olomoucké.
05.08.2022

Charita Česká republika bude opět pomáhat lidem s exekucemi v rámci Milostivého léta II

Celkem 66 charitních poraden rozesetých na území Česka je připraveno od 1. září do 30. listopadu letošního roku pomáhat dlužníkům veřejnoprávních institucí, státních a polostátních firem umořit vysoké úroky, penále a náklady na exekuce, které mnohdy několikanásobně přesahují samotnou výši dluhu a pro dlužníky a jejich rodiny jsou ekonomicky likvidační. Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů, mají příležitost využít mimořádnou „dluhovou amnestii“ v rámci Milostivého léta II.
04.08.2022

Konference na téma šetření sexuálních deliktů v církvi se uskuteční v Olomouci

Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci společně s Českou biskupskou konferencí pořádá od 25. – 26. srpna konferenci na téma Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi. Cílem konference je prohloubení teoretických a praktických dovedností při šetření těchto činů v katolické církvi.
02.08.2022

Text národní syntézy Synody o synodalitě

Na Velehradě se 6. července 2022 uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze synodálního procesu Synody o synodalitě: Společenství, spoluúčast, poslání. Přinášíme finální text národní syntézy, do kterého byly zapracovány rovněž připomínky vzešlé z tohoto velehradského setkání.
22.07.2022