Evropské církve vyzývají k očkování proti covidu-19

Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) a Konference evropských církví (CEC) dnes vydaly společnou výzvu k odpovědnosti a opatrnosti v rámci probíhající koronavirové pandemie. Zároveň povzbudily k očkování proti covidu-19 a dodržování nezbytných hygienických opatření.
Publikováno: 14. 12. 2021 19:30

Prohlášení, jehož překlad přinášíme, podepsali kard. Jean-Claude Hollerich SJ, předseda Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE), a rev. Christian Krieger, předseda Konference evropských církví (CEC):

V tomto adventním čase projevujme Kristovu lásku tím, že prokážeme odpovědnost za všechny a péči o ně. Vzhledem k tomu, že pandemie covidu-19 pokračuje druhým rokem, evropské církve povzbuzují všechny lidi, aby dodržovali nezbytná hygienická opatření a nechali se očkovat. Podle nejnovějších zpráv se v Evropě stále zvyšuje počet nakažených koronavirem, zatímco lékaři a zdravotníci jsou vyčerpaní a nemocnicím hrozí bezprostřední kolaps. Rozdílná míra proočkovanosti v celé Evropě jasně naznačuje příčiny této dramatické situace. V několika členských státech Evropské unie bohužel stále zůstává míra proočkovanosti mnohem nižší, než je hranice potřebná k zastavení šíření viru, přestože jsou vakcíny k dispozici.

Po vyslechnutí odborníků z oblasti vědy a medicíny jsme přesvědčeni, že očkování je v současné době nejúčinnějším způsobem, jak pandemii čelit a zachránit lidské životy. Očkováním nejenom chráníme sami sebe, ale též poskytujeme ochranu svým bratrům a sestrám, zejména těm křehčím z nás. Jedná se tedy o akt lásky a péče a také o úkon odpovědnosti a sociální spravedlnosti.

Uznáváme, že rozhodnutí pro očkování nemusí být snadné a mohou se vyskytnou rozmanité důvody k váhání. Někteří lidé nejsou schopni očkování podstoupit kvůli vážným zdravotním potížím. Jiní mohou mít strach nebo pochybnosti o jeho účincích. Doporučujeme jim, aby si své obavy ujasnili a podstoupili informované rozhodnutí poté, co si vyžádají odbornou radu od příslušných orgánů a odborníků.

Bohužel jsme také svědky toho, že se v naší společnosti šíří nepravdivé informace a nepodložená tvrzení týkající se očkování, která s pandemií manipulují tím, že vyvolávají strach a polarizaci v době, kdy naše společnost potřebuje soudržnost, jednotu a solidaritu. Důrazně vyzýváme všechny, kdo nesou ve společnosti odpovědnost, včetně politických a mediálních činitelů, jakož i členů našich církví, aby čelili všem pokusům o dezinformaci.

Vyzýváme všechny společenské aktéry, aby zvyšovali informovanost všech a povzbuzovali je k odpovědnému jednání na ochranu sebe i ostatních, zejména těch, kteří nemohou být očkováni ze zdravotních nebo jiných důvodů. Rádi bychom také znovu vyzvali Evropskou unii a její členské státy, aby splnily své závazky týkající se sdílení vakcín a zintenzivnily celosvětové úsilí o zajištění spravedlivého přístupu k vakcínám proti covidu-19 pro všechny, a to i v regionech se slabšími zdravotnickými systémy.   

Připravujeme se na oslavu Vánoc, a proto mějme na paměti: „Hlas volá: »Na poušti připravte Hospodinovi cestu, v pustině urovnejte stezky našemu Bohu«! (Iz 40,3). Bůh poslal svého syna na zem, aby nám vyjádřil svou lásku a péči. Tato dobrá zpráva je velmi aktuální i dnes. Vydávejme o ní živé svědectví, projevujme odpovědnost a péči.“

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022

Biskup Cikrle převezme titul čestného občana města Brna

V úterý 25. ledna 2022 převezme diecézní biskup Vojtěch Cikrle titul čestného občana města Brna.
20.01.2022