Papež ocenil “důstojnost” francouzských biskupů

Svatý Otec přijal v pondělí 13. prosince před polednem vedení Francouzské biskupské konference. Hlavním tématem byla zpráva CIASE sumarizující téma zneužívání nezletilých v církvi ve Francii za období 70 let. Biskupové o obsahu setkání s papežem následně referovali na tiskové konferenci.
Publikováno: 14. 12. 2021 11:30

Foto: Vatican Media

Po setkání s papežem Františkem promluvili k novinářům předseda Francouzské biskupské konference, biskup Eric de Moulins-Beaufort, a dva její místopředsedové, biskupové Olivier Leborgne a Dominique Blanchet.
 
Členové předsednictva Francouzské biskupské konference během krátkého brífinku, který se konal ve Francouzském semináři v Římě, na úvod připomněli, že toto setkání s papežem se koná každoročně v závěru podzimního plenárního shromáždění. Letos se biskupové, kteří se sešli v Lurdech v prvním listopadovém týdnu, zaměřili zejména na zprávu nezávislé komise zkoumající sexuální zneužívání v církvi (ICASE), jejíž zveřejnění počátkem října způsobilo ve Francii obrovský šok, a to zejména se zřetelem ke konečnému vyhodnocení, které hovoří o 330 000 obětí sexuálního násilí ve francouzské katolické církvi od roku 1950.

Biskup Éric de Moulins-Beaufort vysvětlil, že francouzští biskupové během tohoto shromáždění v Lurdech prožili “obrácení”, biskup Olivier Leborgne dokonce hovořil o “duchovním dobrodružství”, které je přivedlo k naslouchání obětem a péči o ně. To zahrnuje převzetí institucionální odpovědnosti, která přesahuje individuální selhání.

Důstojný přístup

Během audience v pondělí 13. prosince “papež zdůraznil důstojnost našeho postoje a způsob, jakým bereme v úvahu zprávu nezávislé komise, a povzbudil nás, abychom v tom synodálním způsobem pokračovali," objasnil během brífinku předseda francouzského episkopátu. Zpráva proto zůstává platným základem pro další práci, a to i přes nedávné kontroverze. Papež, který přijme předsedu nezávislé komise, Jeana-Marca Sauvého, v termínu, který bude ještě upřesněn, projevil zájem o některé prvky, které mu biskupové mohli přímo vysvětlit, zejména o historické údaje o způsobu, jakým francouzská církev kdysi řešila případy “problémových kněží”.

Konkrétnější a aktuálnější aspekty zacházení se zneužíváním nezletilých byly projednány také během setkání Francouzské biskupské konference s kardinálem Ouelletem (prefektem Kongregace pro biskupy) a kardinálem Braz de Avizem (prefektem Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života), kteří byli o zprávě nezávislé komise informováni.

S ostatními evropskými zeměmi probíhá spíše neformální diskuse. V lednu se uskuteční setkání Francouzské biskupské konference s předsednictvy biskupských konferencí Německa a Švýcarska, které umožní výměnu zkušeností při práci s jinými průzkumy prováděnými podle odlišné metodiky. Sám papež se při pondělní audienci vrátil k setkání episkopátů v únoru 2019 a je odhodlán “vykonat veškerou potřebnou práci”, aby se vypořádal se zlem u jeho kořenů, na globální úrovni. Výzvou pro biskupy je prožít “duchovní cestu”, “postavit se před Pána” a převzít odpovědnost “před oběťmi a před Kristem”.

Rezignace biskupa Aupetita

V souvislosti s nedávnou rezignací arcibiskupa Michela Aupetita, nyní emeritního pařížského arcibiskupa, „se nám papež svěřil, že jej zarmoutila skutečnost, že musel učinit toto rozhodnutí, protože atmosféra, která se vytvořila, již neumožňuje biskupovi Aupetitovi výkon jeho úřadu”, sdělilo předsednictvo Francouzské biskupské konference.

František vyjádřil “úctu k pastorační reakci biskupa Aupetita” a ironicky se zmínil o “krásných duších, které se dovolávají spravedlnosti, aniž by připustily, že biskupové mohou být hříšníky”, což je postoj, který kontrastuje s postojem “Božího lidu, který se modlí, který trpí”, vysvětlil biskup de Moulins-Beaufort.

Zdroj: Vatican News

 

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022

Biskup Cikrle převezme titul čestného občana města Brna

V úterý 25. ledna 2022 převezme diecézní biskup Vojtěch Cikrle titul čestného občana města Brna.
20.01.2022