Papež ocenil “důstojnost” francouzských biskupů

Svatý Otec přijal v pondělí 13. prosince před polednem vedení Francouzské biskupské konference. Hlavním tématem byla zpráva CIASE sumarizující téma zneužívání nezletilých v církvi ve Francii za období 70 let. Biskupové o obsahu setkání s papežem následně referovali na tiskové konferenci.
Publikováno: 14. 12. 2021 11:30

Foto: Vatican Media

Po setkání s papežem Františkem promluvili k novinářům předseda Francouzské biskupské konference, biskup Eric de Moulins-Beaufort, a dva její místopředsedové, biskupové Olivier Leborgne a Dominique Blanchet.
 
Členové předsednictva Francouzské biskupské konference během krátkého brífinku, který se konal ve Francouzském semináři v Římě, na úvod připomněli, že toto setkání s papežem se koná každoročně v závěru podzimního plenárního shromáždění. Letos se biskupové, kteří se sešli v Lurdech v prvním listopadovém týdnu, zaměřili zejména na zprávu nezávislé komise zkoumající sexuální zneužívání v církvi (ICASE), jejíž zveřejnění počátkem října způsobilo ve Francii obrovský šok, a to zejména se zřetelem ke konečnému vyhodnocení, které hovoří o 330 000 obětí sexuálního násilí ve francouzské katolické církvi od roku 1950.

Biskup Éric de Moulins-Beaufort vysvětlil, že francouzští biskupové během tohoto shromáždění v Lurdech prožili “obrácení”, biskup Olivier Leborgne dokonce hovořil o “duchovním dobrodružství”, které je přivedlo k naslouchání obětem a péči o ně. To zahrnuje převzetí institucionální odpovědnosti, která přesahuje individuální selhání.

Důstojný přístup

Během audience v pondělí 13. prosince “papež zdůraznil důstojnost našeho postoje a způsob, jakým bereme v úvahu zprávu nezávislé komise, a povzbudil nás, abychom v tom synodálním způsobem pokračovali," objasnil během brífinku předseda francouzského episkopátu. Zpráva proto zůstává platným základem pro další práci, a to i přes nedávné kontroverze. Papež, který přijme předsedu nezávislé komise, Jeana-Marca Sauvého, v termínu, který bude ještě upřesněn, projevil zájem o některé prvky, které mu biskupové mohli přímo vysvětlit, zejména o historické údaje o způsobu, jakým francouzská církev kdysi řešila případy “problémových kněží”.

Konkrétnější a aktuálnější aspekty zacházení se zneužíváním nezletilých byly projednány také během setkání Francouzské biskupské konference s kardinálem Ouelletem (prefektem Kongregace pro biskupy) a kardinálem Braz de Avizem (prefektem Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života), kteří byli o zprávě nezávislé komise informováni.

S ostatními evropskými zeměmi probíhá spíše neformální diskuse. V lednu se uskuteční setkání Francouzské biskupské konference s předsednictvy biskupských konferencí Německa a Švýcarska, které umožní výměnu zkušeností při práci s jinými průzkumy prováděnými podle odlišné metodiky. Sám papež se při pondělní audienci vrátil k setkání episkopátů v únoru 2019 a je odhodlán “vykonat veškerou potřebnou práci”, aby se vypořádal se zlem u jeho kořenů, na globální úrovni. Výzvou pro biskupy je prožít “duchovní cestu”, “postavit se před Pána” a převzít odpovědnost “před oběťmi a před Kristem”.

Rezignace biskupa Aupetita

V souvislosti s nedávnou rezignací arcibiskupa Michela Aupetita, nyní emeritního pařížského arcibiskupa, „se nám papež svěřil, že jej zarmoutila skutečnost, že musel učinit toto rozhodnutí, protože atmosféra, která se vytvořila, již neumožňuje biskupovi Aupetitovi výkon jeho úřadu”, sdělilo předsednictvo Francouzské biskupské konference.

František vyjádřil “úctu k pastorační reakci biskupa Aupetita” a ironicky se zmínil o “krásných duších, které se dovolávají spravedlnosti, aniž by připustily, že biskupové mohou být hříšníky”, což je postoj, který kontrastuje s postojem “Božího lidu, který se modlí, který trpí”, vysvětlil biskup de Moulins-Beaufort.

Zdroj: Vatican News

 

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022

Godzone tour 2022 startuje v Praze a v Ostravě už v říjnu!

Česká republika bude mít příležitost zažít evangelizační turné projektu Godzone letos o měsíc dřív, a to v Praze 24. října a v Ostravě 25. října. Celá tour následně pokračuje na Slovensku až do 29. října. Organizátoři této tour chtějí společně s vedoucími různých společenství sdělit Česku a Slovensku aktuální odkaz: Nevzdávej To!
27.09.2022

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022

Křížová cesta s oběťmi sexuálního zneužívání

Pomodleme se tuto křížovou cestu za oběti sexuálního zneužívání v církvi i mimo ni. Nesme je při této modlitbě všechny ve své mysli i srdci.
22.09.2022