Nové dekrety Kongregace pro svatořečení

Papež František schválil 13. prosince 2021 nové dekrety Kongregace pro svatořečení. Dva z nich se týkají zázraku a čtyři další potvrzují heroické ctnosti kandidátů oltáře.
Publikováno: 15. 12. 2021 11:45

Na obrázku je Anna Maria Rivier, zakladatelka Kongregace sester obětování P. Marie, zdroj: Vatican News 

První z dekretů znamená poslední krok ke kanonizaci bl. Anny-Marie Rivier (1768-1838) zakladatelky kongregace Obětování Panny Marie. Dokument oficiálně uznává zázrak učiněný na její přímluvu. Svatý otec nyní pouze stanoví přesné datum svatořečení. Anne-Marie Rivier se narodila (r. 1768) do zbožné francouzské rodiny. Jako malé dítě si zlomila kyčelní kloub a jen modlitbě přičítala zázračné uzdravení, díky němuž se mohla znovu postavit na nohy. V 17 letech chtěla vstoupit do kláštera, ale kvůli zdravotnímu stavu nebyla přijata. V roce 1796 založila vlastní klášter. Zemřela ve věku 70 let v pověsti svatosti. Roku 1982 ji blahořečil Jan Pavel II. 

František dále schválil dekret o zázraku na přímluvu Boží služebnice Marie Caroly Cecchin, řeholnice z Kongregace sester sv. Josefa Benedikta Cottolenga Tato Italka, narozená v roce 1877, působila 20 let na misiích v Keni. Učila katechismus a obětavě pečovala o nemocné. Zemřela na palubě lodi při návratu do Itálie v roce 1925.

Ze čtyř dekretů o heroických ctnostech nám je geograficky nejbližší osud sestry Małgorzaty Banaś, (1896-1966) řeholnice z kongregace nazaretánek narozené na konci 19. století v obci Klecza Dolna u Wadowic. Sestra Małgorzata zázrakem přežila německou okupaci. Jejích jedenáct spolusester zastřelilo gestapo. Stejnému osudu unikla jen díky světskému oděvu, který měla na sobě při návratu z novogrudské nemocnice. Po válce žila dlouhá léta při místním kostele (v Novogrudu, v dnešním Bělorusku), připravovala děti na svátosti a v době, kdy se místní kněz musel skrývat, vedla bohoslužby slova. Organizovala také pomoc pro lidi deportované na Sibiř. Obyvatelé Novogrudku ji nazývali “Strážkyní svatostánku".

Svatý otec dále uznal hrdinské ctnosti tří kněží: Španěla Andrey Garrida Peralese (1663-1728) a dvou Italů, kapucína Carla Marii da Abbiategrasso (1825-1859) a komboniána Bernarda Sartoriho (1897-1983).

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

V Římě zemřel slovenský kardinál Jozef Tomko

V pondělí 8.8. 2022 v brzkých ranních v Římě zemřel kard. Jozef Tomko, emeritní prefekt Kongregace pro evangelizaci národů.
09.08.2022

Mše svatá za oběti sexuálního zneužívání v církvi

25. srpna od 18.00 hodin se v klášteře dominikánů v Olomouci uskuteční mše svatá, při které se budeme modlit za všechny oběti sexuálních deliktů (nejen) v katolické církvi. Mše je součástí programu konference na téma Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi, která proběhne od 25. – 26. srpna v Olomouci, ale na bohoslužbu je zvána široká veřejnost. Koncelebrovat budou také biskupové Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský a Josef Nuzík, administrátor Arcidiecéze olomoucké.
05.08.2022

Charita Česká republika bude opět pomáhat lidem s exekucemi v rámci Milostivého léta II

Celkem 66 charitních poraden rozesetých na území Česka je připraveno od 1. září do 30. listopadu letošního roku pomáhat dlužníkům veřejnoprávních institucí, státních a polostátních firem umořit vysoké úroky, penále a náklady na exekuce, které mnohdy několikanásobně přesahují samotnou výši dluhu a pro dlužníky a jejich rodiny jsou ekonomicky likvidační. Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů, mají příležitost využít mimořádnou „dluhovou amnestii“ v rámci Milostivého léta II.
04.08.2022

Konference na téma šetření sexuálních deliktů v církvi se uskuteční v Olomouci

Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci společně s Českou biskupskou konferencí pořádá od 25. – 26. srpna konferenci na téma Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi. Cílem konference je prohloubení teoretických a praktických dovedností při šetření těchto činů v katolické církvi.
02.08.2022

Text národní syntézy Synody o synodalitě

Na Velehradě se 6. července 2022 uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze synodálního procesu Synody o synodalitě: Společenství, spoluúčast, poslání. Přinášíme finální text národní syntézy, do kterého byly zapracovány rovněž připomínky vzešlé z tohoto velehradského setkání.
22.07.2022