Milostivé léto má pomoci zadluženým

„Vyzývám všechny, kterým by milostivé léto mohlo pomoci, aby se nebáli využít této jedinečné příležitosti. Současně prosím všechny, kdo ve svém okolí mohou tuto informaci předat potřebným, aby tak učinili a pomohli tak šířit povědomí o Milostivém létu," píše ve své výzvě k tzv. Milostivému létu arcibiskup olomoucký a předseda ČBK Jan Graubner.
Publikováno: 16. 12. 2021 16:00

Bratři a sestry, vážení spoluobčané,

na začátku prázdnin schválila Poslanecká sněmovna zákonný předpis s názvem Milostivé léto, který má pomoci lidem zadluženým u veřejnoprávních institucí zbavit se jednoduše a s konečnou platností svých závazků. Zákon zde myslí především na ty, kteří se vinou dřívější chybné legislativy dostali na základě třeba i bagatelní dlužné částky do dluhové pasti. V současnosti se to u nás týká statisíců lidí. Milostivé léto je jedinečnou příležitostí, jak se svého dluhu zbavit, a z dluhové pasti se tak dostat.

Jak to funguje? Pokud dlužník v termínu od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 uhradí jistinu, tedy původní částku, na jejímž základě závazek vznikl, a navíc pevný administrativní poplatek 908 Kč, budou úroky a takzvané příslušenství dluhu odpuštěno. Dlužník bude od zbytku dluhu osvobozen a exekuce bude zastavena.

Má to dvě podmínky. Za prvé je nutné, aby dluh vymáhal soudní exekutor. Za druhé se tato možnost vztahuje pouze na dluhy vůči státu a institucím, v nichž má stát majetkový podíl. Týká se to tedy zejména dluhů na zdravotním a sociálním pojištění a vedle toho rovněž závazků u institucí, jako je ČEZ, Česká televize, Český rozhlas, dopravní podniky, školy, nemocnice apod. Kromě těchto veřejnoprávních organizací se do akce zapojily dvě soukromé společnosti Home Credit a Air Bank, které nyní umožňují dluhy podobným způsobem odepsat.

Je však třeba jednat, neboť tato příležitost končí již 28. 1. 2022! Proto vyzývám všechny, kterým by milostivé léto mohlo pomoci, aby se nebáli využít této jedinečné příležitosti. Současně prosím všechny, kdo ve svém okolí mohou tuto informaci předat potřebným, aby tak učinili a pomohli tak šířit povědomí o Milostivém létu.

Nejste na to sami! Řada organizací Vám nabízí účinnou asistenci. S jejich pomocí zvládne Milostivé léto a oddlužení každý. Další informace lze získat na stránkách www.charita.cz nebo www.milostiveleto.cz příp. www.socialninauka.cz

.

Praha, 16. prosince 2021

Mons. Jan Graubner,

arcibiskup olomoucký a předseda České biskupské konference

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Biskup Pavel Konzbul: Vidět, žít a vyznat

Biskupové od nás i ze zahraničí, zástupce apoštolské nunciatury, členové kapitul, rektoři seminářů a další osobnosti církevního života se sjeli do Brna, aby přivítali nově jmenovaného 14. diecézního biskupa brněnského Mons. Pavla Konzbula.
29.06.2022

Arcibiskup Jan Graubner obdržel pallium

Z rukou Svatého otce Františka obdržel dnes, na svátek sv. Petra a Pavla, ve svatopeterské bazilice ve Vatikánu, nastupující pražský arcibiskup Jan Graubner pallium.
29.06.2022

New Generation z Kyjeva v Nové Pace

Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace připravil bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny v Hotelu Centrál i v dalších bytech a domech. To vše je propojeno s křesťanskou bilingvní (ukrajinština a angličtina) školou New Generation z Kyjeva, kterou vedení školy Brána navštívilo před čtyřmi lety. Nyní její ředitelka hledala místo, kde by mohly složit hlavu rodiny spojené s touto školou (asi 100 osob), ale i samotná škola obnovit každodenní výuku. Společenství pomohlo sehnat prostory, kde jsou každý den vyučovány ukrajinské děti, které se přestěhovaly s rodiči do Nové Paky, a některé jsou nadále vyučovány online. Škola NG spolupracuje s Bránou: chodí tam na obědy, učí se česky, dělají výlety a podobně. Je to oboustranně obohacující spolupráce. V současnosti dochází k registraci všech ukrajinských dětí do školy Brána, i když ještě není jisté, jestli zde všechny zůstanou na další školní rok nebo se vrátí do své země.
28.06.2022

Novinky v novopacké škole Brána

Počátkem roku 2021 škola Brána se zřizovatelem, jímž je Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace, došla k rozhodnutí otevřít k mateřské a základní škole další stupeň vzdělávání. Vysoká škola to zatím není, ale střední ano. Už dlouhá léta v Nové Pace vnímali, že učňovské školství potřebuje pozvednout. Jde zejména na chlapce. Mnoho rodičů, než aby syna poslali na „učňák“, raději se ho snaží za každou cenu protlačit na obor s maturitou, i když je jasné, že je spíše praktik. V církevním školství nyní existuje pouze jedna obdobná škola tohoto typu, na Moravě. Rozhodnutí padlo na obor Instalatér plus. Plus znamená rozšíření studia s přesahem do dalších příbuzných oborů, zejména elektro a stavební. Tato Mistrovská střední výhledově cílí i na maturitu. Prioritou je bezpečné prostředí – to, co mnoho současných škol postrádá. Proto byl současně založen pro vzdálenější zájemce i Domov mládeže. Střední škola zahájí činnost 1. září 2022.
28.06.2022

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022