Papež: Přeji vám pravé Vánoce s Ježíšem – tedy s pokojným srdcem

V neděli večer odvysílala italská soukromá televize Mediaset pořad nazvaný „František a neviditelní. Papežovo setkání s nejposlednějšími“. Papež v něm odpovídal na otázky čtyř lidí, jejichž problémy naše společnost leckdy přehlíží – matky čtyř dětí, která se stala obětí domácího násilí, vězně, odsouzeného na doživotí, který se odpykal pětadvacet let trestu, ženy žijící na ulici a dospívající dívky.
Publikováno: 20. 12. 2021 15:45

Všem těmto papežovým hostům, které František přijal v Domě svaté Marty, podstatně změnila život koronavirová pandemie: žena, jíž se podařilo odejít od násilného manžela, ztratila práci a bydlení, bývalý vězeň upozornil na izolaci v přeplněných věznicích a zrušení návštěv během lockdownu, římská bezdomovkyně vyprávěla o vyostřující se krutosti a lhostejnosti společnosti vůči chudým, mladá italská dívka zase zastoupila celé řady dospívajících, které pandemie připravila o vztahy s jejich vrstevníky. Jak všichni protagonisté rozhovoru po natáčení sdělili, ohromila je papežova bezprostřednost a nestrojenost, díky níž se před kamerami ani jeden z nich necítil nesvůj. V této klidné a pohodové atmosféře papež vyslechl jejich příběhy a pochybnosti a zodpověděl několik dotazů.

Domácí násilí na ženách je téměř satanský problém

Týrání a zneužívání žen v domácím prostředí papež označil za téměř satanský problém, jelikož jejich počet je opravdu značný, jak podotkl. Je zásadní, aby si takto ponižovaná žena zachovala důstojnost, kterou jí může opětovně dodat pohled na Marii pod křížem. „Pieta – to je Madona, pokořená před nahým, ukřižovaným synem, jehož všichni považují za zločince. Matka, která ho vychovala, zde prožívá naprosté ponížení, avšak neztratila důstojnost. Pohled na ni nám dodává sílu a odvahu,“ radil František. Tutéž odvahu mají zapotřebí mnohé ženy, které nejtížeji postihla koronavirová krize: je třeba se k ní postavit čelem, vydržet, nezahořknout, vyjít z ní lepší, a to vždy společně, za pomoci druhých, povzbuzoval papež.

Lichva není východiskem

Svědectví ženy, která dlouhá léta žila na ulici, nyní však přebývá v jednom vatikánském paláci, který bezdomovcům poskytl právě papež František, přimělo Svatého otce k zamyšlení nad šířící se lhostejností ke skutečným bolestem mnoha lidí. Tuto beztak vyhrocenou situaci za pandemie ještě vystupňovala lichva, upozornil papež: „Říkám to, abych přitáhl pozornost lidí, aby nebyli naivní. Půjčky nejsou východiskem, naopak jen zhoršují stávající problémy.“ Ženě, zápasící s chudobou, pak doporučil, aby vyhledala někoho, kdo je na tom ještě hůř než ona a pomohla mu: „Když pohlédneš do tváře chudému člověku, změní se tvé srdce, protože se setkalo se svátostí, svátostinou, kterou zosobňuje tento potřebný člověk,“ zdůraznil František. „Kultura odpisu se netýká jen chudých, ale také starých lidí a nenarozených dětí – vytěsňujeme, co se nám nelíbí...S tím je nutno bojovat,“ dodal papež.

Bůh ustavičně odpouští

V reakci na příběh dlouholetého vězně papež citoval biblická slova o naději, která „nikdy neklame“, byť princezna Turandot ze stejnojmenné opery tvrdí pravý opak. „Blízký, slitovný a laskavý Bůh je s každým vězněm a každým člověkem, který prochází obtížemi...Bůh ustavičně odpouští a naše síla spočívá v naději v tohoto mateřsky něžného Boha,“ vyzdvihl František a poukázal na trest smrti, který naopak zháší jakoukoli naději. „Z tohoto důvodu proti němu církev vystupuje,“ vysvětlil papež.

Zacelit vztah k Bohu pomocí evangelia

Podle osmnáctileté italské dívky Mariastelly podlomila pandemie jak její vazby k přátelům, které nemohla vídat osobně, tak vztah k Bohu. Papež jí poradil, aby z této zkušenosti vytěžila cenné ponaučení o nutnosti pěstování konkrétních, a nikoli jen virtuálních kontaktů. K zacelení vztahu s Bohem doporučil četbu evangelia: „Boží slovo vše zařídí. Obávám se kazatelů, kteří by chtěli napravit životní krizi množstvím slov. Z krize se uzdravíme blízkostí, soucitem, něhou – tedy Božím stylem, obsaženým v evangeliu,“ objasnil František a nezastíral, že je též možné si s Bohem vše vyříkat, tak jako dítě s rodiči. Pokaždé však s pokojným srdcem a evangeliem v ruce.

Papežovo vánoční přání

Na závěr se papež obrátil přímo k televizním divákům s dotazem, jak smýšlejí o Vánocích a co pro ně znamenají. Vánoce jsou Ježíšovým narozením, a tudíž poselstvím pokoje, podtrhl pak František a popřál všem lidem pravé Vánoce s Ježíšem, tedy s pokojem v srdci. „A modlete se za mne!“, loučil se v neděli večer papež František s diváky italské televize Mediaset.

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí již tuto neděli

Již na tuto neděli (22. května) připadá Den modliteb za pronásledované křesťany a i letos proběhne kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí. Její výtěžek pomůže opět těm, kteří to nejvíce potřebují, v oblasti Blízkého východu.
17.05.2022

Červená středa se bude letos konat 23. listopadu

Více než 60 % lidí žije v zemích, kde není dodržováno jedno ze základních lidských práv - svoboda vyznání. Téměř 300 milionů věřících zažívá podle papežské nadace Církev v nouzi každodenní pronásledování. U příležitosti Dne modliteb za pronásledované křesťany, který se koná vždy na 6. neděli velikonoční (ta letos připadá na 22. května), zveřejňujeme i datum příští Červené středy, která se letos uskuteční 23. listopadu.
17.05.2022