Vánoční mše svaté s našimi biskupy

Přinášíme vám přehled mší svatých s českými a moravskými biskupy během letošních Vánoc.
Publikováno: 21. 12. 2021 8:45

Foto: Petr Polansky, Člověk a Víra
 
Informace průběžně aktualizujeme.

Brněnská diecéze

Vigilie Narození Páně 24. prosince
Půlnoční mši 24. prosince bude předsedat brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul v katedrále sv. Petra  a Pavla v Brně na Petrově.

Slavnost Narození Páně 25. prosince
Na Slavnost Narození Páně bude předsedat mši svaté v 10:30 brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

Svátek sv. Štěpána 26. prosince
V neděli 26. prosince v 9.00 hodin bude biskup Pavel Konzbul slavit mši v kostele sv. Prokopa v Letovicích, kde působil jako jáhen.

31. prosince
V katedrále sv. Petra a Pavla poděkuje biskup Vojtěch Cikrle za uplynulý rok při pontifikální bohoslužbě 31. prosince v 16.00 hodin.

Slavnost Panny Marie, Matky Boží 1. ledna
Nový rok 2022 v den slavnosti Matky Boží, Panny Marie, přivítá biskup Cikrle v 10.30 hodin.
Odpoledne v 16.30 hodin rozezní hlavní diecézní chrám slavné varhanní skladby v podání Petra Kolaře na tradičním Novoročním koncertu.

Biskup Pavel Konzbul bude 1. ledna 2022 v 9.30 hodin předsedat mši v kostele sv. Jakuba Staršího v Boskovicích, ve svém prvním kněžském působišti.

Českobudějovická diecéze

Vigilie Narození Páně 24. prosince

V Jindřichově Hradci bude od 22.00 celebrovat "půlnoční" mši svatou biskup Posád. 
Přesně v půlnoci pak v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích bude předsedat biskup Kročil půlnoční mši svaté.

Slavnost Narození Páně 25. prosince
Na Slavnost Narození Páně bude v 8.00 ve farním kostele sv. Jiljí ve Strmilově a od 9:30 v kostele sv. Bartoloměje v Kunžaku slavit mši svatou biskup Posád.
Mezitím od 9.00 oslaví narození Páně v českobudějovické katedrále biskup Kročil.

31. prosince
Za uplynulý rok poděkuje při mši svaté od 15.00 biskup Kročil v katedrále sv. Mikuláše a od 18.00 biskup Posád v kostele Božského Srdce Páně v Českých Budějovicích.

Slavnost Panny Marie, Matky Boží 1. ledna
Nový rok přivítá při mši svaté v 8:00 v českobudějovickém kostele Božského Srdce Páně biskup Posád.
O hodinu později, tj. v 9.00 oslaví Slavnost Panny Marie biskup Kročil v katedrále sv. Mikuláše.

Královéhradecká diecéze

Vigilie Narození Páně 24. prosince
Mons. Vokál bude sloužit půlnoční bohoslužbu od 23.00 v katedrále Svatého Ducha. Mons. Kajnek bude celebrovat půlnoční bohoslužbu ve 22.00 v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích.

Slavnost Narození Páně 25. prosince
V Hradci Králové oslaví slavnost Narození Páně v katedrále sv. Ducha v 9.00.
Biskup Kajnek oslaví slavnost Narození Páně v Pardubicích v 7.00 v kostele sv. Bartoloměje
a v 9.30 v kostele sv. Jana Nepomuckého v Lánech na Důlku.

Svátek sv. Štěpána 26. prosince
Biskup Kajnek bude celebrovat v 7.00 v pardubickém kostel sv. Bartoloměje.

31. prosince
Závěr občanského roku oslaví v 6.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Pardubicích biskup Kajnek.

Slavnost Panny Marie, Matky Boží 1. ledna
Novoroční mši svatou ze slavnosti Matky Boží Panny Marie bude biskup Vokál slavit v královéhradecké katedrále od 9.00.

Litoměřická diecéze

Slavnost Narození Páně 25. prosince
Slavnost Narození Páně 25. prosince prožije biskup Baxant v 10.00 v litoměřické katedrále sv. Štěpána.

Svátek sv. Štěpána 26. prosince
Svatoštěpánskou poutní mši svatou celebruje litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v 10.00 v katedrále.

31. prosince
Děkovnou mši svatou celebruje litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v katedrále sv. Štěpána v 16.00.

Slavnost Panny Marie, Matky Boží 1. ledna
Slavnostní mši svatou oslaví biskup Baxant v 10.00 v litoměřické katedrále.

Olomoucká arcidiecéze

Vigilie Narození Páně 24. prosince
Na Štědrý den bude biskup Basler slavit mši svatou pro děti od 15.00 v olomouckém kostele sv. Kateřiny.
Arcibiskup Graubner celebruje od 21.00 „půlnoční“ mši svatou v katedrále a biskup Nuzík od 24.00 v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.

Slavnost Narození Páně 25. prosince
Slavnost Narození Páně 25. prosince prožijí všichni tři biskupové při mši svaté v katedrále, bohoslužba začíná v 10.00.

31. prosince
Příchod nového roku oslaví biskup Basler tradičním požehnáním a mší svatou na Svatém Hostýně: Te Deum v poutní bazilice začíná 31. prosince ve 23.45 a mše svatá přesně o půlnoci.

Slavnost Panny Marie, Matky Boží 1. ledna
Novoroční mši svatou ze slavnosti Matky Boží Panny Marie bude arcibiskup Graubner slavit v olomoucké katedrále od 10.00.

Slavnost Zjevení Páně
Mši svatou ze slavnosti Zjevení Páně pak bude celebrovat arcibiskup Graubner v olomoucké katedrále ve čtvrtek 6. ledna od 18.00.

Ostravsko-opavská diecéze

Vigilie Narození Páně 24. prosince
S úderem půlnoci v pátek 24. prosince začíná v katedrále Božského Spasitele v Ostravě půlnoční mše svatá. Hlavním celebrantem bude  biskup Martin David, apoštolský administrátor diecéze.

Slavnost Narození Páně 25. prosince
V sobotu 25. 12. budou v den slavnosti Narození Páně slaveny v katedrále mše svaté v 7.30, 9.30 a v 19.00 hodin.  Biskupové František Václav Lobkowicz a Martin David budou celebrovat mši svatou v 9.30 hodin. Na závěr udělí apoštolské požehnání. Katedrála bude otevřena v čase od 13.00 do 18.00 hodin, kdy budou probíhat komentované prohlídky betléma.

Svátek sv. Štěpána 26. prosince
Na 2. svátek vánoční bude biskup Martin David celebrovat mši svatou v opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá zde začíná v 8.30 hodin.

31. prosince
Poslední den občanského roku 2021 bude v 15.00 hodin v katedrále mše svatá sloužena apoštolským administrátorem biskupem Martinem Davidem na poděkování Bohu za uplynulý rok a s prosbou o Boží požehnání do roku 2022.

Po mši svaté zveřejní duchovní správce farnosti Moravská Ostrava statistiku za rok 2021. Následuje výstav Nejsvětější Svátosti, Te Deum a svátostné požehnání.

Slavnost Panny Marie, Matky Boží 1. ledna
V sobotu 1. 1. 2022 církev slaví Slavnost Matky Boží, Panny Marie. V tento zasvěcený svátek budou v katedrále mše svaté v 7.30, 9. 30 (pontifikální s biskupem Františkem Václavem a biskupem Martinem Davidem) a v 19.00 hodin.

Slavnost Zjevení Páně
Ve čtvrtek 6. ledna bude v katedrále Božského Spasitele v Ostravě slavena mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně. Bohoslužba začíná v 18.00 hodin a bude ji celebrovat biskup František Václav Lobkowicz společně s biskupem Martinem Davidem. Během obřadu bude požehnána voda, křída a kadidlo.

Plzeňská diecéze

Vigilie Narození Páně 24. prosince

Biskup Holub bude celebrovat "půlnoční" mši svatou ve 22.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni. Přesně v půlnoci proběhne ještě v katedrále sv.Bartoloměje bohoslužba slova.

Slavnost Narození Páně 25. prosince

V sobotu 25. 12. budou v den slavnosti Narození Páně slavena v katedrále celebrovaná biskupem Holubem v 10:00. Mši doprovodí dětský sbor Špačci, který vznikl při katedrále sv. Bartoloměje. 

Pražská arcidiecéze

Vigilie Narození Páně 24. prosince
Půlnoční bohoslužbu s Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby bude 24. prosince ve 24.00 sloužit kardinál Dominik Duka. Katedrála bude o Štědrém dnu otevřena již od 23.25, kdy si budou moci návštěvníci vyslechnout pásmo mluveného slova a koled. Pražský hrad bude otevřen až do skončení mše svaté.

Slavnost Narození Páně 25. prosince
Bohoslužbu 25. prosince v 10.00. bude v katedrále sloužit kardinál Dominik Duka. 

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022

Biskup Cikrle převezme titul čestného občana města Brna

V úterý 25. ledna 2022 převezme diecézní biskup Vojtěch Cikrle titul čestného občana města Brna.
20.01.2022