Papež při Urbi et Orbi: Vánoce nás zvou k dialogu, jednotě a míru

Papež František ve svém vánočním poselství „Urbi et Orbi“ předneseném v poledne na Svatopetrském náměstí vyjádřil radost z tohoto dne, kdy nám Bůh skrze narození Ježíše ukazuje cestu setkání a dialogu tak, abychom ji poznali a následovali v důvěře a naději, v něčem, co je v našem neklidném světě potřeba víc než kdy jindy. V nynější době pandemie covidu-19 je zvlášť důležité, abychom se neuzavírali do sebe a nesnažili se věci zvládnout na vlastní pěst, prohlásil papež.
Publikováno: 25. 12. 2021 13:15

Papež František přednesl své tradiční vánoční poselství následované požehnáním „Urbi et Orbi“ (městu a světu) poutníkům shromážděným na deštivém Svatopetrském náměstí a celému světu prostřednictvím televizního a online vysílání.

Ve svých úvodních slovech oznámil: „Slovo Boží, které stvořilo svět a které dává smysl dějinám a cestě lidstva, se stalo tělem a přišlo přebývat mezi nás. Tato událost, která naplňuje srdce úžasem, poznamenal, ukazuje, jak se „Slovo stalo tělem, aby s námi mohlo vést dialog“, protože „Sám Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý, je dialog, věčné a nekonečné společenství lásky a život. Skrze Ježíše nám Bůh ukázal cestu k setkání a dialogu, „abychom ji poznali a následovali ji v důvěře a naději“.

Trpělivý dialog pro jednotu a mír

Papež poznamenal, že náš svět potřebuje dialog, zvláště v těchto pandemických časech, kdy jednota a solidarita jsou zásadní pro překonání bolestí v sociálních vztazích a jejich vystavení zkoušce. Představte si, jaký by byl náš svět, kdyby nebylo trpělivého dialogu tolika štědrých lidí, kteří se snaží udržet rodiny a komunity pohromadě, předcházet konfliktům a řešit je, řekl.

Slyšte pláč trpících

Papež kritizoval „velký počet“ zdánlivě nekonečných konfliktů, krizí a rozdělení, jichž jsme dnes svědky, a postavil je do protikladu k tomu, jak dnes slavíme poselství o narození Spasitele, „zdroji pravého míru“, který „zní v našich srdcích“ a svět. Ve vánočním poselství nás vyzývá, abychom reagovali na tragédie v našem světě, zdůraznil a připomněl obyvatele Sýrie, kteří trpěli desetiletou válkou, a Iráku, který se snaží vzpamatovat z desetiletí bojů. Požádal svět, aby slyšel nářek dětí z Jemenu, které strašlivě trpí v důsledku letitého konfliktu.
Papež připomněl přetrvávající napětí mezi Izraelci a Palestinci, město Betlém, rodiště Ježíše, bojující s hospodářským poklesem způsobeným pandemií, stejně jako bezprecedentní hospodářskou a sociální krizi libanonského národa.

Buďte otevření dialogu

Navzdory těmto stínům existuje „znamení naděje“, jak zdůraznil papež. „Láska, která hýbe sluncem a ostatními hvězdami,“ se stala tělem, sdílela naši těžkou situaci a bořila hradby lhostejnosti. Malé dítě, které „všechno potřebuje“, přišlo „nám všechno dát“. Papež pak všechny povzbudil, aby prosili Pána o „sílu být otevřeni dialogu“ a vytvořili v našich srdcích skutečnou touhu po „usmíření a bratrství“ a obrátili se k Němu v modlitbě.

Mír pro Blízký východ, Myanmar a Ukrajinu

Při pohledu na oblasti světa, které zvláště potřebují naše modlitby a solidaritu, se papež v myšlenkách obrátil na všechny, kteří pracují na poskytování humanitární pomoci těm, kteří z různých důvodů prchají ze své vlasti, včetně Afghánistánu trpícího více než čtyřiceti lety války. Připomněl obyvatele Myanmaru, kde netolerance a násilí bují a ovlivňují dokonce i křesťanskou komunitu a místa modlitby. Papež se modlil za všechny lidi, kteří pracují na urychlení setkání a dialogu na těchto místech, a také pamatoval na lid Ukrajiny a její pokračující konflikt.

Usmíření a solidarita v Africe a Americe

Papež se modlil za Etiopii a za to, aby znovu našla cestu k míru a pamatovala především na potřeby svého trpícího lidu. Vzpomněl také na ty, kteří žijí v oblasti Sahelu zasažené násilím mezinárodního terorismu, na severní Afriku, která se snaží překonat sociální a ekonomickou nestabilitu, a na ty, kteří trpí konflikty v Súdánu a Jižním Súdánu. Kéž dialog, vzájemný respekt, solidarita a usmíření převládají v srdcích národů v Americe, modlil se papež.

Bezpečnost pro ženy, děti, seniory

Během této doby pandemie se papež modlil zejména za ty, kteří pociťují její dopady, zejména za ženy, které jsou oběťmi násilí, děti trpící šikanou, starší lidi, kteří jsou ještě více izolovaní. Prosil Pána, aby dal pokoj mysli a jednotu všem rodinám a dětem, které vychovávají.

Globální zdraví a solidarita

Kéž se všichni modlíme za způsoby, jak překonat současnou zdravotní krizi, pokračoval papež, ať dá Pán zdraví těm, kteří jsou nemohoucí, a vakcíny těm, kteří je nejvíce potřebují. Vzpomněl si na ty, kteří se velkoryse starali o nemocné a nejzranitelnější.
Vzpomínal na ty, kteří byli uvězněni kvůli válce, konfliktům a politickým důvodům, a modlil se, aby se mohli brzy vrátit domů. Připomněl také miliony migrantů a uprchlíků a požádal všechny, aby v nich viděli naši společnou lidskost a měli to srdce pochopit jejich neutěšenou situaci.

Péče o náš společný domov

Papež také připomněl, že musíme být pozorní k našemu společnému domovu, naší planetě a životnímu prostředí, které trpí tím, jak s ní často zacházíme, a modlil se o inspiraci pro politické vůdce, aby dosáhli dohod, které zajistí její životaschopnost pro budoucí generace.

Veselé Vánoce všem!

Papež uznal a modlil se za mnohé výzvy, kterým dnes čelíme, a zdůraznil, že „naděje vítězí“, narodí se dítě, které je Slovem Božím. Kéž se „naučíme naslouchat Bohu, našemu Otci, naslouchat jeden druhému a vést dialog jako bratři a sestry,“ uzavřel, a prosme Pána, aby „nás naučil“ kráčet po jeho „cestách pokoje“.

Po přečtení svého poselství papež udělil vánoční požehnání „Urbi et Orbi“.

Zdroj: Vatican News, anglická redakce a ČTK

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí již tuto neděli

Již na tuto neděli (22. května) připadá Den modliteb za pronásledované křesťany a i letos proběhne kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí. Její výtěžek pomůže opět těm, kteří to nejvíce potřebují, v oblasti Blízkého východu.
17.05.2022

Červená středa se bude letos konat 23. listopadu

Více než 60 % lidí žije v zemích, kde není dodržováno jedno ze základních lidských práv - svoboda vyznání. Téměř 300 milionů věřících zažívá podle papežské nadace Církev v nouzi každodenní pronásledování. U příležitosti Dne modliteb za pronásledované křesťany, který se koná vždy na 6. neděli velikonoční (ta letos připadá na 22. května), zveřejňujeme i datum příští Červené středy, která se letos uskuteční 23. listopadu.
17.05.2022