Papež zahájil přípravy na příští Svatý rok

Podle tiskového prohlášení Svatého stolce z 26.12. 2021 pověřil papež František Papežskou radu pro novou evangelizaci koordinací příprav příštího jubilea v roce 2025.
Publikováno: 30. 12. 2021 14:30

Vzhledem k tomuto pověření se předseda zmíněné Papežské rady, arcibiskup Rino Fisichella, v těchto dnech setkal s představiteli Státního sekretariátu a ekonomických úřadu Svatého stolce (APSA a Ekonomického sekretariátu). Na rok 2025 připadne 27. řádné jubileum v dějinách církve, 31. v pořadí, pokud bereme v potaz také mimořádné jubilejní roky. Posledním Svatým rokem byl mimořádný Rok milosrdenství, který zahájilo otevření Svaté brány ve středoafrickém Bangui 29. listopadu 2015 a jenž vyvrcholil o necelých dvanáct měsíců později ve Vatikánské bazilice. Vůbec první jubileum v církevní historii vyhlásil papež Bonifác VIII. roku 1300. Svatý rok má být časem obrácení a smíření, solidarity a spravedlnosti ve službě Bohu i bratrům. Věřící během něho mohou získat plnomocné odpustky pro sebe i zemřelé.

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Komunikace na sociálních sítích, lektor Jen Zápotocký

Jak vytvořit kvalitní a efektivní příspěvek na Facebook, Instagram nebo Twitter? Jak a kdy ho publikovat a jak ho dostat k co nejvíce uživatelům? Jednodenní školení je zaměřeno na praktické využití sociálních sítí v marketingu neziskových organizací. Je určeno pro středně pokročilé uživatele sociálních sítí, kteří se chtějí naučit a procvičit si, jak efektivně oslovit lidi, jak plánovat kampaně a jak promovat své aktivity a projekty na sociálních sítích.
17.08.2022

Fotogalerie: Biskupové na CSM v Hradci Králové

Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové se zúčastnili čeští a moravští biskupové. Přinášíme fotogalerii pořízenou díky fotografům ze spolku Člověk a víra.
16.08.2022

Výzva IROP - knihovny

První výzvou, kterou vyhlásil Integrovaný regionální operační program v novém programovém období, je výzva zaměřená na revitalizaci, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost knihoven. Nově mohou dotace čerpat i zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem, kterých je řada i církevních.
15.08.2022

Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení svatého Kříže.
15.08.2022

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže, 6. den

V neděli 14. srpna se v rámci Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové uskutečnilo setkání po diecézích. Mši svatou v neděli sloužil královehradecký biskup Mons. Jan Vokál, kázal ostravsko-opavský biskup Martin David a koncelebrovali i další čeští a moravští biskupové. Podívejte se na fotografie spolku Člověk a Víra.
14.08.2022