Tříkrálová sbírka 2022 v Ostravě a okolí

22. ročník tradiční Tříkrálové sbírky proběhne od 1. do 16. ledna 2022, kdy novoroční přání s požehnáním budou přinášet lidem v Ostravě a okolí skupinky Tří králů. Přispět na podporu lidí v nouzi bude možné také on-line nebo do veřejně umístěných kasiček. Sbírku podpoří 5. 1. 2022 od 18 h koncert Martina Chodúra v ostravském kostele sv. Václava, který bude v přímém přenosu vysílat TV NOE. Podrobnější informace na webu www.ostrava.charita.cz
Publikováno: 31. 12. 2021 12:30

„Tříkrálová sbírka je prostředkem pro vzájemné mezilidské obdarovávání a porozumění. Každý člověk si zaslouží za všech okolností uchování vlastní lidské důstojnosti a možnost  i šanci případnou nepříznivou situaci překonat a prožívat život v rámci možností plnohodnotně. S tímto posláním Charita Ostrava poskytuje služby seniorům, lidem bez domova, lidem s duševním onemocněním, lidem závěru života a dalším,“ přibližuje poslání charitních služeb Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava.

„Přestože pandemie nemoci Covid-19 může budovat bariéry a nedůvěru, pevně věřím, že budou družiny Tří králů za dodržení hygienických opatření lidmi přijímání s důvěrou. Obyvatelé Ostravy, okolních měst a obcí  se k Tříkrálové sbírce mohou připojit také příspěvkem do staticky umístěných kasiček nebo do naší online pokladničky,“ komentuje předpokládaný průběh sbírky na počátku roku 2022 ředitel Pražák. Průběh Tříkrálové sbírky bude operativně reagovat na případné změny souvisejícími s protipandemickými opatřeními. 

Koledování skupinek Tří králů a poskytování finančních darů do staticky umístěných pokladniček je v Ostravě a okolí plánováno v termínu od 1. do 16. ledna 2022, možnost přispět do on-line pokladničky na sbírkový účet: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem pro Charitu Ostrava: 777988013 bude možné až do 31. ledna 2022. Podrobnější informace na webu: www.ostrava.charita.cz

Na podporu Tříkrálové sbírky v Ostravě proběhne Tříkrálový koncert Martina Chodúra a Ostravského dětského sboru - přípravného oddělení Kosi pod vedením Jana Mlčocha a Evy Poláškové 5. 1. 2021 od 18 h v ostravském kostele sv. Václava. Vstupné na místě koncertu bude formou příspěvku do Tříkrálové sbírky. Přímý přenos ostravského Tříkrálového koncertu bude vysílat TV NOE.

Tříkrálovou sbírku 2022 realizuje v Ostravě, okolních městech a obcích Charita Ostrava ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra. Shromážděné prostředky využijeme na financování schválených záměrů na podporu pacientů mobilního i lůžkového hospice, lidí ohrožených sociálním vyloučením, seniorů a lidí se zdravotním postižením v chráněných dílnách, konkrétně na tyto projekty s uvedením rozdělení využití předpokládaného výnosu Tříkrálové sbírky v Ostravě a okolí:

1.      Podpora Šatníku Charity Ostrava (60 000Kč)

2.      Podpora Charitního střediska sv. Kryštofa – mobilního hospice (100 000Kč)

3.      Rekonstrukce zázemí pro sociální rehabilitaci Charitního střediska sv. Lucie (200 000Kč)

4.      Obnova vybavení kuchyně v Hospici sv. Lukáše (100 000Kč)

5.      Vybavení dětského hřiště v Charitním domě sv. Zdislavy (80 000Kč)

6.      Rekonstrukce podkroví v Charitním domě sv. Václava (500 000Kč)

7.      Plynofikace a rekonstrukce kotelny v hlavní budově Charity sv. Alexandra (260 000Kč)

„Prostředky z Tříkrálové sbírky díky štědrosti dárců a ochotě dobrovolníků každoročně umožňují ostravským Charitám uskutečňovat aktivity, jejichž smyslem je přinášet důstojnost a kvalitu do života lidí, kteří překonávají sociální vyloučení, zdravotní hendikep, ztrátu střechy nad hlavou apod. Děkuji všem dárcům i lidem, kteří této sbírce dobrovolně věnují svoje úsilí. Při Tříkrálové sbírce platí, že KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ druhým lidem,“ uvádí Veronika Curylová, koordinátorka sbírky v Charitě Ostrava.

Podrobnosti k Tříkrálové sbírce v Ostravě a okolí na webu www.ostrava.charita.cz
Portál www.trikralovasbirka.cz je rozcestníkem pro on-line darování všem Charitám v ČR.

Všem lidem, kteří se připojí k Tříkrálové sbírce 2022, děkujeme!

Zdroj: TZ

Soubory ke stažení

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Biskup Pavel Konzbul: Vidět, žít a vyznat

Biskupové od nás i ze zahraničí, zástupce apoštolské nunciatury, členové kapitul, rektoři seminářů a další osobnosti církevního života se sjeli do Brna, aby přivítali nově jmenovaného 14. diecézního biskupa brněnského Mons. Pavla Konzbula.
29.06.2022

Arcibiskup Jan Graubner obdržel pallium

Z rukou Svatého otce Františka obdržel dnes, na svátek sv. Petra a Pavla, ve svatopeterské bazilice ve Vatikánu, nastupující pražský arcibiskup Jan Graubner pallium.
29.06.2022

New Generation z Kyjeva v Nové Pace

Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace připravil bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny v Hotelu Centrál i v dalších bytech a domech. To vše je propojeno s křesťanskou bilingvní (ukrajinština a angličtina) školou New Generation z Kyjeva, kterou vedení školy Brána navštívilo před čtyřmi lety. Nyní její ředitelka hledala místo, kde by mohly složit hlavu rodiny spojené s touto školou (asi 100 osob), ale i samotná škola obnovit každodenní výuku. Společenství pomohlo sehnat prostory, kde jsou každý den vyučovány ukrajinské děti, které se přestěhovaly s rodiči do Nové Paky, a některé jsou nadále vyučovány online. Škola NG spolupracuje s Bránou: chodí tam na obědy, učí se česky, dělají výlety a podobně. Je to oboustranně obohacující spolupráce. V současnosti dochází k registraci všech ukrajinských dětí do školy Brána, i když ještě není jisté, jestli zde všechny zůstanou na další školní rok nebo se vrátí do své země.
28.06.2022

Novinky v novopacké škole Brána

Počátkem roku 2021 škola Brána se zřizovatelem, jímž je Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace, došla k rozhodnutí otevřít k mateřské a základní škole další stupeň vzdělávání. Vysoká škola to zatím není, ale střední ano. Už dlouhá léta v Nové Pace vnímali, že učňovské školství potřebuje pozvednout. Jde zejména na chlapce. Mnoho rodičů, než aby syna poslali na „učňák“, raději se ho snaží za každou cenu protlačit na obor s maturitou, i když je jasné, že je spíše praktik. V církevním školství nyní existuje pouze jedna obdobná škola tohoto typu, na Moravě. Rozhodnutí padlo na obor Instalatér plus. Plus znamená rozšíření studia s přesahem do dalších příbuzných oborů, zejména elektro a stavební. Tato Mistrovská střední výhledově cílí i na maturitu. Prioritou je bezpečné prostředí – to, co mnoho současných škol postrádá. Proto byl současně založen pro vzdálenější zájemce i Domov mládeže. Střední škola zahájí činnost 1. září 2022.
28.06.2022

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022