Biskupství litoměřické chce pokračovat v opravách památek, hledá i zdroje příjmů

Biskupství litoměřické investovalo loni do oprav sakrálních objektů v severních Čechách 200 milionů korun, což je téměř dvojnásobek částky vynaložené na tyto rekonstrukce před pěti lety. V investicích do záchrany významných staveb chce pokračovat i letos. Zároveň se postupně připravuje na nový způsob financování mezd. ČTK to za biskupství řekla Milena Davídková.
Publikováno: 4. 1. 2022 9:45

Biskupství litoměřické spravuje v severních Čechách rozsáhlé kulturní dědictví. Náklady související se správou majetku a rekonstruováním či restaurováním sakrálních objektů financuje z vlastních zdrojů, dotací, grantů, podpory obcí a krajů. Náklady pomáhají pokrýt podle Davídkové také dary od právnických i fyzických osob, které umožňují realizaci významných projektů, jako byla například obnova klášterního kostela v Kadani.


Biskupství zaměstnává podle Davídkové na sto duchovních a dále okolo 130 lidí z řad laiků. Peníze na jejich mzdy jdou zčásti z vlastních zdrojů, zejména z výnosů z hospodářské činnosti a investování, a zčásti také z příspěvku ze státního rozpočtu. Ten se postupně snižuje. V přechodném období v letech 2013 až 2015 se jeho výše rovnala částkám poskytovaným církvím před rokem 2011, tj. v období před majetkovým vypořádáním s církvemi. Od roku 2016 se příspěvek státu každoročně snižuje o pět procent a bude vyplácen do roku 2029. To znamená, že od roku 2030 již stát nebude finančně přispívat na chod církví, a ty se tak budou muset spolehnout na vlastní zdroje. "Toto je ostatně také jeden z důvodů, proč Biskupství litoměřické využívá služeb kvalifikovaných poradců v oblasti financí a investic, jelikož je pro něj zásadní strategické rozhodování v rámci hospodaření s majetkem a investování, jakož i obezřetné nakládání se sakrálním majetkem ve vlastnictví diecéze," uvedla Davídková.

V prvním pololetí roku 2021 se uskutečnila veřejná soutěž za účelem výběru odborně a ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci služeb finančního poradenství a správy majetku. Z devíti nabídek byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka společnosti Fincentrum & Swiss Life Select a.s. Správce bude navrhovat co nejlepší zhodnocování, například prodejem nepotřebného či málo vydělávajícího majetku a následným investováním utržených peněz tak, aby vydělávaly lépe. Rámcově je smlouva nastavena na správu až 100 milionů korun ročně.

Biskupství, které provozuje mimo jiné i pivovar v Litoměřicích, bude pokračovat v turistických aktivitách. Letos se bude konat mimo jiné 14. ročník Noci kostelů, která umožňuje široké veřejnosti navštívit sakrální památky i v místech běžně nepřístupných.

Zdroj: fir kš, ČTK

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí již tuto neděli

Již na tuto neděli (22. května) připadá Den modliteb za pronásledované křesťany a i letos proběhne kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí. Její výtěžek pomůže opět těm, kteří to nejvíce potřebují, v oblasti Blízkého východu.
17.05.2022

Červená středa se bude letos konat 23. listopadu

Více než 60 % lidí žije v zemích, kde není dodržováno jedno ze základních lidských práv - svoboda vyznání. Téměř 300 milionů věřících zažívá podle papežské nadace Církev v nouzi každodenní pronásledování. U příležitosti Dne modliteb za pronásledované křesťany, který se koná vždy na 6. neděli velikonoční, která letos připadá na 22. května, zveřejňujeme i datum příští Červené středy, která se letos uskuteční ve středu 23. listopadu.
17.05.2022

Noc kostelů 2022 na YouTube

Krátký videospot na YouTube je pozvánkou na Noc kostelů, která se bude konat v pátek 10. června 2022.
17.05.2022

Počet katolických svateb roste po COVIDu rychleji než počet svateb civilních

Počet katolických církevních svateb vloni vystoupal na 4.285, což je oproti roku 2020 nárůst o víc než 7 %. Celkový počet svateb roste pomaleji, podíl katolických svateb na počtu všech svateb se proto zvýšil, a to z necelých 8 % na víc než 9 %. Dlouhodobě sledujeme ve společnosti narůstající zájem o svatby, COVID tento trend zastavil. Církevní svatby se k vyšším číslům po COVIDu vrací rychleji než civilní, stejně rychle v Moravské i České provincii. Celkově stále platí, že na Moravě se koná více církevních svateb než v Čechách, asi 2/3 ze všech.
17.05.2022

Novým pražským arcibiskupem byl jmenován J. Exc. Jan Graubner

Jeho Svatost papež František o dnešním poledni jmenoval 37. pražským arcibiskupem J. Exc. Mons. Jana Graubnera, doposavadního arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského. Stává se tak 25. primasem českým.
13.05.2022