František učí novému vztahu mezi církví a rodinou

Papež nám připomíná, že jako křesťané nemůžeme přestat hlásat ideál manželství," říká v rozhovoru pro Vatican News Gabriela Gambino, podsekretářka Úřadu pro laiky, rodinu a život. Komentuje v něm list papeže Františka adresovaný manželům z celého světa.
Publikováno: 28. 12. 2021 17:00

Foto: GABRIELLA GAMBINO, podsekretářka vatikánského Úřadu pro laiky, rodinu a život 

Gambino poznamenává, že Svatý otec napsal dopis mimořádně delikátní a láskyplný, v němž krásným způsobem zdůraznil význam svátosti manželství. "Krása tohoto daru, který se dnes mladým lidem tak těžko předává, spočívá v Ježíšově přítomnosti v našich rodinách a v našem každodenním životě. Svým dopisem papež jemně vstupuje do našeho všedního života, bere nás téměř za ruku, abychom se na této cestě necítili osamoceni," zdůrazňuje Gambino. Připomíná, že František udělal mnoho pro to, aby lidé objevili milost svátosti manželství, a že církev ve své pastorační péči oceňuje tento rozměr života.

"Řekla bych, že v posledních pěti letech došlo k výraznému oživení rodinné pastorace na celém světě. Po období věroučných debat jsme přešli ke konkrétním činům. V reakci na povzbuzení papeže Františka připravilo naše dikasterium mnoho podpůrných materiálů pro diecéze a farnosti, které s pastorační tvořivostí pomáhají převést exhortaci 'Amoris laetitia' do konkrétního života. (…)Byl nastartován proces skutečné pastorační tvořivosti, který buduje větší společenství mezi pastýři a rodinami tím, že je učí více si naslouchat a více si v církvi vážit role manželů a rodin."

Rok rodiny "Amoris laetitia", který vyhlásil papež František, bude zakončen v červnu Světovým setkáním rodin. Z rozhodnutí Svatého otce byla akce decentralizována a bude se konat nejen v Římě, ale současně ve všech diecézích po celém světě. Gambino zdůrazňuje, že tato nová formule je výrazem synodality a může být důležitým krokem v obnově pastorace rodin.  Podotýká také, že Rok rodiny se může dobře doplňovat s nedávno zahájeným synodálním procesem:

“Bylo by například zajímavé pokusit se – v rámci synodální cesty a zároveň přípravy na Světové setkání – o rozlišování na základě vztahu Církev – rodina a položit si trochu jiné otázky, než na jaké jsme zvyklí. Například jak může rodina pomoci církvi, aby byla synodálnější? Co se může církev naučit ze způsobu “rodinného” rozlišování, naslouchání a přijetí? Co se církev může naučit ze způsobu, jakým se rodiče, děti a sourozenci snaží mít rádi ve svých křehkostech, zranitelnosti, konfliktech a různosti názorů? Tyto a podobné otázky by mohly otevřít nový způsob pastoračního myšlení, nový styl a konkrétnější společenství mezi rodinami a církví.” – Říká Gabriela Gambino, podsekretářka Úřadu pro laiky, rodinu a život, a dodává, že tímto způsobem se Rok rodiny může prodloužit přinejmenším do nadcházející synody a stimulovat rodinnou pastoraci na celém světě.

Zdroj: Vatican News, česká redakce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022

Biskup Cikrle převezme titul čestného občana města Brna

V úterý 25. ledna 2022 převezme diecézní biskup Vojtěch Cikrle titul čestného občana města Brna.
20.01.2022