Rok 1777: založení Biskupství brněnského

Biskupství brněnské vstoupilo do roku, v němž si bude připomínat 245. výročí svého založení. Jaký dárek si brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle v jubilejním roce přeje? "Věřím, že brněnská diecéze dostane nového biskupa."
Publikováno: 12. 1. 2022 13:00

K začátku jubilejního roku napsal diecézní biskup Vojtěch Cikrle Pastýřský list "Rodina, farnost, diecéze", který bude přečten při bohoslužbách v neděli 16. ledna 2022.

Mezi jiným v něm píše: „Každá diecéze je jedinečná  svou historií, svou tradicí, světci, kteří ji obývali a ovlivňovali, také kněžími, vzdělávacími institucemi či umělci. Je jedinečná každým, kdo v ní žije a obohacuje tím, čím byl sám obdarován. Je jedinečná každým z nás. (...)   Na začátku své biskupské služby jsem stanovil péči o rodinu a o farnost  jako priority a prostředek  rozvoje  našeho společenství ve vztahu mezi sebou a k Bohu. Dnes bych rád toto zaměření rozšířil ještě o jednu oblast, a tou je  diecéze. Tedy  aby naším společným zájmem byla péče o  rodinu, farnost a diecézi….“ (Celý text pastýřského listu bude 16. 1. 2022 zveřejněn na www.biskupstvi.cz)

O brněnské diecézi

Dne 5. prosince roku 1777 vydal papež Pius VI. zvláštní bulu, kterou povýšil olomoucké biskupství na arcibiskupství, a jemu podřízené nové Biskupství brněnské s ním mělo vytvořit moravskou církevní provincii. Tehdy rovněž plánované opavské biskupství na své založení z politických důvodů čekalo více než dvě stě let, až do 30. května 1996.

Prvním brněnským biskupem byl jmenován hrabě Matyáš František Chorinský z Ledské,  probošt brněnské kapituly a pomocný biskup olomoucký. Od té doby se na brněnském biskupském stolci vystřídalo dalších dvanáct sídelních biskupů. Zanedlouho si budeme připomínat padesáté výročí od úmrtí dvanáctého brněnského biskupa ThDr. Karla Skoupého, který zemřel  22. února 1972 a po jeho smrti zůstal brněnský biskupský stolec osmnáct let neobsazen.

V době svého vzniku měla brněnská diecéze sto jednapadesát farností rozdělených do osmnácti děkanátů. Dnes ji tvoří ve dvaceti děkanátech čtyři sta padesát  farností, o které pečuje 314 kněží – 242 diecézních a 72 řeholních (údaje k 1. 11. 2021). V České republice je v současnosti brněnská diecéze počtem farností největší a svou rozlohou třetí nejrozsáhlejší.

Od roku 1777 do dnešního dne bylo v brněnské diecézi vysvěceno celkem 4039 kněží.

Patrony hlavního diecézního chrámu, katedrály v Brně na Petrově, stejně jako patrony celé brněnské diecéze, jsou apoštolové sv. Petr a Pavel. A stojí za malou odbočku, že Bůh pro brněnskou diecézi vybral jako pomocné biskupy ty, kteří nosí jejich jména – v roce 1999 byl jmenován pomocným biskupem Petr Esterka a v roce 2016 Pavel Konzbul.

Velkou událost, kterou si mnozí pamatují, prožila brněnská diecéze v roce 2009. Svatý otec Benedikt XVI. byl prvním papežem, který ji navštívil. V neděli 27. září slavil na tuřanském letišti bohoslužbu společně s více než sto dvaceti tisíci poutníky od nás i ze zahraničí.

V letošním roce si připomínají výročí založení také další církevní subjekty. V roce 1992 obnovil biskup Vojtěch Cikrle činnost Diecézní charity Brno (30. výročí) a založil Centrum pro rodinu a sociální péči se sídlem v Brně (30. výročí). Loni v listopadu oslavila 20. výročí založení Knihovna biskupství, výročí si připomínají také další centra.

Autor článku:
Martina Jandlová

Související články

Další aktuality

Apel pro Evropu k situaci na Ukrajině

Předsednictvo Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), oslovuje biskupy evropského kontinentu v tomto dramatickém okamžiku napětí kolem Ukrajiny, chce vyjádřit svou blízkost církvím na Ukrajině a všem jejím lidem. Vyzývá mezinárodní společenství, aby zemi nabídlo svou podporu v souvislosti s nebezpečím ruské vojenské ofenzívy.
22.01.2022

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022