Rok 1777: založení Biskupství brněnského

Biskupství brněnské vstoupilo do roku, v němž si bude připomínat 245. výročí svého založení. Jaký dárek si brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle v jubilejním roce přeje? "Věřím, že brněnská diecéze dostane nového biskupa."
Publikováno: 12. 1. 2022 13:00

K začátku jubilejního roku napsal diecézní biskup Vojtěch Cikrle Pastýřský list "Rodina, farnost, diecéze", který bude přečten při bohoslužbách v neděli 16. ledna 2022.

Mezi jiným v něm píše: „Každá diecéze je jedinečná  svou historií, svou tradicí, světci, kteří ji obývali a ovlivňovali, také kněžími, vzdělávacími institucemi či umělci. Je jedinečná každým, kdo v ní žije a obohacuje tím, čím byl sám obdarován. Je jedinečná každým z nás. (...)   Na začátku své biskupské služby jsem stanovil péči o rodinu a o farnost  jako priority a prostředek  rozvoje  našeho společenství ve vztahu mezi sebou a k Bohu. Dnes bych rád toto zaměření rozšířil ještě o jednu oblast, a tou je  diecéze. Tedy  aby naším společným zájmem byla péče o  rodinu, farnost a diecézi….“ (Celý text pastýřského listu bude 16. 1. 2022 zveřejněn na www.biskupstvi.cz)

O brněnské diecézi

Dne 5. prosince roku 1777 vydal papež Pius VI. zvláštní bulu, kterou povýšil olomoucké biskupství na arcibiskupství, a jemu podřízené nové Biskupství brněnské s ním mělo vytvořit moravskou církevní provincii. Tehdy rovněž plánované opavské biskupství na své založení z politických důvodů čekalo více než dvě stě let, až do 30. května 1996.

Prvním brněnským biskupem byl jmenován hrabě Matyáš František Chorinský z Ledské,  probošt brněnské kapituly a pomocný biskup olomoucký. Od té doby se na brněnském biskupském stolci vystřídalo dalších dvanáct sídelních biskupů. Zanedlouho si budeme připomínat padesáté výročí od úmrtí dvanáctého brněnského biskupa ThDr. Karla Skoupého, který zemřel  22. února 1972 a po jeho smrti zůstal brněnský biskupský stolec osmnáct let neobsazen.

V době svého vzniku měla brněnská diecéze sto jednapadesát farností rozdělených do osmnácti děkanátů. Dnes ji tvoří ve dvaceti děkanátech čtyři sta padesát  farností, o které pečuje 314 kněží – 242 diecézních a 72 řeholních (údaje k 1. 11. 2021). V České republice je v současnosti brněnská diecéze počtem farností největší a svou rozlohou třetí nejrozsáhlejší.

Od roku 1777 do dnešního dne bylo v brněnské diecézi vysvěceno celkem 4039 kněží.

Patrony hlavního diecézního chrámu, katedrály v Brně na Petrově, stejně jako patrony celé brněnské diecéze, jsou apoštolové sv. Petr a Pavel. A stojí za malou odbočku, že Bůh pro brněnskou diecézi vybral jako pomocné biskupy ty, kteří nosí jejich jména – v roce 1999 byl jmenován pomocným biskupem Petr Esterka a v roce 2016 Pavel Konzbul.

Velkou událost, kterou si mnozí pamatují, prožila brněnská diecéze v roce 2009. Svatý otec Benedikt XVI. byl prvním papežem, který ji navštívil. V neděli 27. září slavil na tuřanském letišti bohoslužbu společně s více než sto dvaceti tisíci poutníky od nás i ze zahraničí.

V letošním roce si připomínají výročí založení také další církevní subjekty. V roce 1992 obnovil biskup Vojtěch Cikrle činnost Diecézní charity Brno (30. výročí) a založil Centrum pro rodinu a sociální péči se sídlem v Brně (30. výročí). Loni v listopadu oslavila 20. výročí založení Knihovna biskupství, výročí si připomínají také další centra.

Autor článku:
Martina Jandlová

Související články

Další aktuality

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022

Godzone tour 2022 startuje v Praze a v Ostravě už v říjnu!

Česká republika bude mít příležitost zažít evangelizační turné projektu Godzone letos o měsíc dřív, a to v Praze 24. října a v Ostravě 25. října. Celá tour následně pokračuje na Slovensku až do 29. října. Organizátoři této tour chtějí společně s vedoucími různých společenství sdělit Česku a Slovensku aktuální odkaz: Nevzdávej To!
27.09.2022

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022